TMID išleido 2007 m. kalendorių ir atvirukų rinkinį

Laima Apanavičienė

,,Draugo” redakciją pasiekė Tautinių mažumų ir išeivijos departamento išleistas 2007 metų kalendorius ,,Lietuviai pasaulyje” ir tokiu pat pavadinimu atvirukų rinkinys. Kalendoriuje esančiame kreipimesi į lietuvius Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (TMID) generalinis direktorius Antanas Petrauskas rašo: ,,2007ųjų metų kalendorius ‘Lietuviai pasaulyje’ — tai dovana Jums, gyvenantiems svetur, bet išlaikantiems savo tapatybę, branginantiems savo tautos istoriją, papročius, gimtąją kalbą. Šis leidinys — tarsi užsienio lietuvių gyvenimo ir tautinės veiklos metraštis, jame rasite unikalių istorinių nuotraukų, lietuvių bendruomenių veiklos ir kasdienybės akimirkų. Šias nuotraukas jungia viena tvirta gija — ryšys su Tėvyne Lietuva”.

Sumanymas labai gražus, juolab, kad kalendoriuje sudėtos 2006 metų konkurso ,,Lietuviai pasaulyje”, kurį buvo surengęs TMID kartu su užsienio lietuvių bendruomenėmis, nuotraukos. Kiekviename mėnesio puslapyje pažymėtos to mėnesio valstybinės šventės bei atmintinos dienos. Tai itin svarbi informacija, ypač gyvenantiems toli nuo Lietuvos.

Kartu išleistas ir 12 atvirukų rinkinys, kuriame įdėtas atvirukas su TMID generalinio direktoriaus pasveikinimu: ,,Tegul su šventėmis ateina viltis, gerumas, šviesa ir puikios idėjos”  trimis — lietuvių, anglų, rusų— kalbomis. Kiekvieną atviruką galima siųsti paštu — palikta vieta pašto ženklui. Kitoje atvirutės pusėje nurodytas nuotraukos autorius ir leidėjas. 

Tikrai graži dovana, tačiau neapsieita ir be trūkumų.  Viena — kalendorius mus pasiekė gerokai pavėlavęs — vasario pabaigoje. Antra — abu leidiniai — prastos poligrafinės kokybės. Tikrai nenorėčiau draugui iš užsienio siųsti tokios kokybės atviruką, juolab žinant Lietuvos spaustuvių galimybes. Nežinia, kas sutrukdė TMID išleisti geros kokybės leidinius — pinigų stoka ar laikas? Trečia — kad ir kaip atidžiai žiūrėjau — neradau informacijos, kokioje spaustuvėje buvo spausdinti šie leidiniai. Leidėjas — TMID — nurodytas, spaustuvė — ne.

Gaila, kad gražus sumanymas neatliktas iki galo. Tikimės, kad TMID, atliekanti didžiulį užsienio lietuvių bendruomenių rėmimo darbą, kurianti ir vykdanti įvairiausias programas, atkreips dėmesį į šias pastabas.