,,Trick or treat”

Danutė Bindokienė

Nuo vieno šios šalies pakraščio iki kito skamba durų skambučiai ir vaikiški balseliai kartoja tradicinį sakinį: ,,Trick or treat”.  Net kūdikiai ant mamos ar tėtės rankų, papuošti ,,helovyniškais” drabužėliais, raginami ,,reikalauti” skanumynų. Įdomu, kaip tie mažutėliai ,,nubaustų” namų savininkus, jeigu nieko negautų?

Keistai atrodė šis Halloween paprotys, kai pokario metais lietuviai iš pabėgėlių stovyklų Vokietijoje atvyko į Ameriką, keistas jis ir šiandien, nors iš esmės dabar atrodo labai jau nekaltas, nes nuo kažkokio blogio, to grasinamo ,,trick”, gali nesunkiai atsipirkti sauja saldainių. Bet kaip išvengti blogio, kuris tyko iš visų pusių jau kur kas didesniu ir pavojingesniu mastu, nei vienas kitas kiaušinis, paleistas į langą, išvartytos šiukšlių dėžės ar ištepliotos garažo durys?

Respublikonų partija, bijodama prarasti daugumą Atstovų rūmuose ir netekti dabartinės įtakos Senate, siūlo išeitį: lapkričio 7–osios rinkimuose balsuoti už jų partijos kandidatus. Demokratai tuo tarpu tvirtina, kad tai pats pavojingiausias žingsnis, kokį  Amerikos piliečiai gali žengti: vienintelis išsigelbėjimas — atiduoti balsą už Demokratų partijos žmones.

O tas vargšas pilietis (jeigu apskritai politika bent kiek domisi) yra atsidūręs tarp ,,kūjo ir priekalo” — ir taip blogai, ir taip negerai. Kurią iš tų neigiamybių pasirinkti? Galbūt rinktis ir nereikės, nes  rinkimų būstines žada užplūsti meksikiečiai, jau įsigiję Amerikos pilietybę. Jų tikslas — išrinkti tokius žmones, kurie bus nuolaidesni nelegaliems imigrantams (žinoma, iš Meksikos) ir išleis jiems palankesnius įstatymus. Jie puikiai žino, kad  nei Meksikos–Amerikos pasienyje patruliuojantys ginkluoti kariai, nei prez. Bush žadama pastatyti užtvara nesustabdys norinčių patekti į šią galimybių šalį.

Galbūt čia kaip tik Amerikos piliečiai turėtų stabtelėti ir pagalvoti: ar neribojamas leidimas emigruoti į JAV yra ,,treat”, ar ,,trick”.

Nepaslaptis, kad JAV miestuose pastaraisiais metais pagausėjo nusikaltimai, ypač susiję su narkotikų prekyba ir vartojimu. Prieš pora dešimtmečių miestų getuose daugiausia gatvės gaujų egzistavo  ir tuo pačiu nusikaltimų įvykdydavo vadinamoji gyventojų ,,mažuma”, kurią sudarė juodosios rasės atstovai. Dabar viršų paėmė meksikiečiai. Jeigu netikite, atkreipkite dėmesį į nusikaltėlių vardus ir pavardes, skelbiamas žiniasklaidoje. Įvairių narkotikų siuntos nenutrūkstančia grandine plaukte plaukia būtent iš Meksikos.  Besivaržydami dėl ,,geriausios rinkos”, narkotikų pirkliai pačiais žiauriausiais būdais kovoja tarpusavyje. Dažnai susišaudymų ar kitų smurto veiksmų metu nukenčia nekalti žmonės, nelaimingu atveju atsiradę ,,fronto linijose”.

Kovojama ne tik Amerikoje, bet dar aršiau pačioje Meksikoje, ypač provincijose, kur mažiau policijos, o dažnai ir policininkai yra įsivėlę į nusikalstamą veiklą. Galima sakyti, kad narkotikų pirkliai ir jiems pavaldžios grupuotės Meksikoje naudoja tiek pat žiaurias priemones, kaip vadinamieji teroristai Irake. Kad įbaugintų gyventojus (ir, žinoma, teisėsaugą), nesidrovi net viešai žudyti, deginti ar kitaip terorizuoti visus, kurie gali pastoti kelią jų veiklai. Pvz., per pastaruosius kelis mėnesius nužudyti 123 policininkai, 2 teisėjai ir 3 prokurorai, jau nekalbant apie netoli dviejų tūkstančių civilių gyventojų. Gaujos čia gerai organizuotos, ginkluotos ir be jokio žmoniškumo žymių. Ar tokia ateitis laukia ir šiapus Meksikos sienos, jeigu ji bus atidaryta visiems? Pirmieji ženklai, kad iš tikrųjų taip gali būti, jau seniai matomi, nors daugelis nenori jų pripažinti.

Tad Amerikos piliečiai, besiruošiantys kitos savaitės antradienį balsuoti, turėtų gerai pagalvoti, už ką atiduoti savo balsą. Ne tik karas Irake, bet ir šios šalies gatvėse ir gatvelėse yra svarbu. Juk teroristai savo smurto veiksmus atlieka ne vien dėl ,,įsitikinimų”, bet ir dėl pinigo. Iš to taško žvelgiant, Halloween ,,trick or treat” neatrodo taip ,,pavojinga”...