Dariaus Udrio atsakymas

Labai gaila ne tik, jog JAV LB Pirmininkas p. Vytas Maciūnas savo neseniai vykusioje spaudos konferencijoje (2008 sausio 18, Lemont, IL) iškreipia mano veiklos istoriją, bet ir kad tokiu būdu mėgina nukreipti dėmesį nuo mūsų bendruomenei svarbaus klausimo diskusijų, mainydamas jas į asmeniškus išpuolius. Jo pareiškimai apie mano veiklos istoriją menkai susiję su tikrove ir į juos žadu atsakyti ateityje kitame forume.

Savo atsistatydinimo laišką parašiau anglų kalba, nes JAV Lietuvių Bendruomenė yra registruota JAV, kaip Mokesčių Įstatymo 501(c)3 straipsnį atitinkanti organizacija ir, atsižvelgiant į pelno nesiekiančios organizacijos visuomeninį statusą, tam, kad nebūtų jokių abejonių dėl laikymosi taisyklių, nusprendžiau deramo atsargumo dėlei originalą parašyti anglų kalba. Stebėtina, jog dėl tokio taisyklių laikymosi esu puolamas.

Skandalingų ir ksenofobiškų komentarų lietuvių interneto portaluose apie mano pasiūlymą skaičius įrodo, jog kitų išstūmimo problema mūsų bendruomenėje turėtų versti ypač nerimauti. Nepaprastai nuvilia, jog užuot stipriai pasmerkusi tokias pažiūras ir išsišokimus, JAV LB vadovybė pasirenka savo dėmesį sutelkti ties išpuoliais prieš mane.

Darius Udrys