Brangus „Draugo” skaitytojau,

kaip išsakyti, ką „Draugas” yra matęs ir aprašęs per 98 savo gyvavimo metus? Kaip apibūdinti šio dienraščio reikšmę lietuviškame gyvenime? Kaip perduoti mintis apie „Draugo” svarbą kiekvienam lietuviui? Būtų galima daug prirašyti ir prikalbėti, atsakant į šiuos klausimus. Tačiau užtenka paprastų žodžių, kurie viską pasako: mano laikraštis, nuolatinis, kasdieninis draugas.

„Draugas” priklauso kiekvienam iš mūsų. Jis priklauso visų bangų lietuviams.

Dienraštis yra nuolatinis dalyvis mūsų lietuviškame gyvenime. Tikriausiai nėra nė vieno išeivijos lietuvio, kuris atsimintų laikotarpį, kai nebuvo „Draugo”! Per 98 metus jis ištikimai keliauja kartu su mumis. Ir keliauja kasdien. Nors kelionė paštu kartais prailgsta, skaitytojai patikimai žino, kad ateis jų lauktasis „Draugas” ir atneš kasdienines lietuviškas žinias.

Šis laikraštis yra mūsų visų laukiamas krikščioniškas, lietuviškas draugas. Jo draugystė kiekvienam iš mūsų brangi ir reikalinga.

Kaip ir kiekvieną pavasarį, Draugo fondas skelbia aukų vajų ir kreipiasi į Jus, prašydamas pagalbos užtikrinti Draugo ateitį. Būkime geri draugai padėkime Draugui. Remkime Draugo fondą - jis rūpinasi Draugu. Jūs visuomet dosniai atsiliepiate, ir mes esame Jums labai dėkingi. Be Jūsų aukų ir Draugo fondo paramos, laikraštis neišsiverstų.

Čekius rašyti   Draugo fondas, 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.

Iš anksto dėkodami už Jūsų dosnumą, kiekvienam prenumeratoriui išsiųsime simbolišką dovanėlę: magnetuką, papuoštą lietuviška tulpe ir draugiškais sentimentais.

Su nuoširdžia padėka,

Dr. Ona Daugirdienė

Draugo fondo tarybos narė

P. S. Atskirai norėčiau kreiptis į ,,Draugo” internetinės svetainės skaitytojus. Kaip žinia, visa, ką pateikiame šiuose puslapiuose, yra nemokama, be to, prieinama bet kuriuo paros metu bet kurioje pasaulio šalyje. Internetui netrukdo pašto sistemos klaidos ar aplaidumas.

Jei esate patenkinti tuo, ką randate elektroniniame ,,Drauge”, nepatingėkite ir nepagailėkite išsiųsti čekį Draugo fondui. Nors internetinis dienraščio variantas yra tik maža dalis to, ką kasdien savo skaitytojams siūlo ,,Draugas”, aukodami Draugo fondui prisidėsite, kad elektroninis dienraščio langas į skaitytojus apskritai neužsivertų.

Visiems nuoširdžiai dėkoju!

Vladas Krivickas
,,Draugo” internetinės svetainės redaktorius