Kad pažintume vienas kito veidą

Dalia Cidzikaitė

Jau kuris laikas spaudoje skelbiama apie rugsėjo 23 dieną Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje įvyksiančias Bendruomenės Mišias ir po jų — tarnysčių mugę. Galbūt todėl, kad šis renginys vyks pirmą kartą ir organizatoriai kol kas sulaukia daugiau klausimų nei pasižadėjimų jame dalyvauti, į ,,Draugo” redakciją užsukę Misijos kapelionas kun. Antanas Saulaitis, Misijos raštinės sekretorė Daina Čyvienė ir Grasilda Reinytė-Petkienė, kuri Misijoje rūpinasi sutvirtinimo ir suaugusiųjų įkrikščioninimo programomis, sutiko mielai papasakoti, kas tą — būtinai nelietingą — rugsėjo sekmadienį vyks Misijoje.

Kiekvienas pakviestas asmeniškai

Kadangi tą dieną Misijoje vyks lyg ir du renginiai, paprašiau svečių papasakoti apie pirmąjį sumanymą — Bendruomenės Mišias. Kun. Saulaičio teigimu, kiekvieną savaitgalį Misijoje vyksta keturios pamaldos ir mes visi žinom, kas ateina sekmadienį vakare — paprastai tai būna tie patys žmonės, kas kur sėdi — kiekvienas turi savo vietelę. Vienas iš nuolatinių tikinčiųjų nusiskundimų yra, kad tiek anksčiau atvažiavę, tiek ir senesnio amžiaus žmonės nieko nepažįsta. ,,Neturime, kaip normalioje parapijoje, svetingumo tarnybos, kai prie durų atvykstančius pasveikintų vienas ar du žmonės, todėl reikia stengtis ugdyti bendruomeniškumo jausmą — teigė kunigas. Tad vienas iš būsimų Bendruomenės Mišių tikslų yra, kad visi žmonės turėtų progos ateiti ir dalyvauti vienose pamaldose. Kunigui Saulaičiui pritarė G. Reinytė-Petkienė, anot kurios, lietuvių grupės Misijoje renkasi atskirai ir net demografiškai yra susikūrusios skirtingos grupės, pavyzdžiui, sekmadienį vakare Mišiose lankosi trečiosios bangos lietuviai, o 11 val. ryte —  antrabangiai. Organizatoriai tikisi, kad rengiamos Bendruomenės Mišios bus gera proga pažinti vienas kito veidą, o tiems, kurie nė vienai parapijai nepriklauso ir niekur nedalyvauja — tai padaryti. Pirmą kartą kiekvienam Misiją lankančiam buvo atskirai išsiųstas pakvietimas dalyvauti rugsėjo 23 d. pamaldose.

Tai nieko nekainuos

Antra, — sakė renginio organizatoriai, — turime daugybę tarnysčių ir mums reikia surasti žmonių, kurie įsijungtų į tuos įvairius darbus. Tą galima bus padaryti po Mišių surengtoje tarnysčių mugėje. Grasildos ir Dainos sumanymu, pamaldoms pasibaigus lauke bus pastatyti stalai, žmonės galės eiti nuo vieno staliuko prie kito ir susipažinti su Misijos tarnystėmis. Žinoma, tikimasi, jog žmonės ne tik domėsis Misijos tarnystėmis, bet ir užsirašys į vieną kitą. Juk kai kurie žmonės net nežino, kad tokios tarnystės Misijoje egzistuoja, — sakė kun. Saulaitis, — kad yra lankomi ligoniai, vyksta suaugusiųjų ruošimas sakramentui, vedyboms. Žmogus arba šeima per tarnysčių mugę galės užpildyti lapelį, kada jis ar ji yra laisvesnis(ė), kokią tarnystę jis/ji norėtų atlikti. Ir svarbiausia — tai nieko nekainuos — sakė Daina Čyvienė. Ji taip pat tikisi, jog tą dieną žmonės įsirašys ir į Misijos narius: ,,Esame dalis Čikagos vyskupijos, jai priklausome ir turime joje dalyvauti”. Šiuo metu Misijoje yra apie 450 šeimų arba vienetų.

Kun. Saulaitis tikisi, jog tarnysčių mugė kaip nors pasitarnaus ir svarbiausiai lietuvių parapijai Marquette Park, galbūt paskatins, kad žmonės dalyvautų, įsirašytų. Šiuo metu, anot kunigo, Misija turi daugiau užsirašiusių narių nei Marquette Park lietuvių parapija. O juk parapija išlaiko mokyklą, kas yra daugiau nei pusė visos apyvartos.

Nauja tradicija?

Misijos organizuojamas renginys nėra naujiena bažnyčioje. Daugybė parapijų tiek čia, Amerikoje, tiek Lietuvoje turi savo atlaidus arba metinius piknikus, pvz. Putnam seselės rengia savo metinę šventę, į kurią žmonės ir arti ir iš toli susirenka pabendrauti. Tai tokia pati mintis, tik pritaikyta mūsų sąlygoms — sakė kun. Saulaitis.

Paklausti, kiek organizatoriai tikisi sulaukti žmonių, atsakė, jog, jei bus gera diena, jų nuomone, susirinks apie 800 žmonių. ,,Draugo” svečiai sakė, jog jie laukia įvairaus amžiaus žmonių, šeimų, pavienių žmonių, antrabangių ir trečiabangių. Nors tokį naują dalyką organizuoti truputį baugu, nes tai kažkas naujo ir žmonės bijo pasikeitimų, mes optimistai — tvirtino Daina Čyvienė. Rugsėjis yra naujos veiklos pradžia, naujų metų pradžia, toks šis mėnuo žada būti ir Misijoje. O ar tokios šventės bus rengiamos ir ateityje, ar tai taps gražia Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijos tradicija priklausys nuo rugsėjo 23 d. įvyksiančių Bendruomenės Mišių, kurių sėkmę lems mūsų visų apsilankymas. Rengėjai pažadėjo, kad visų mūsų lauks siurprizas, tad mums iš tiesų belieka tik ateiti jo pamatyti.