Ar pavyks sujungti viso pasaulio lietuviukus?

Laima Apanavičienė

Jau rašėme mūsų dienraštyje, kad Čikagoje vieši vienas žinomiausių Lietuvos prodiuserių, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros (sutr. LATGA-A) tarybos narys, kompozitorius Gediminas Zujus, kuris užsidegė  nauja idėja – bendram projektui sujungti talentingiausius po visą pasaulį pasklidusius lietuvių vaikus.

Pirmieji žingsniai jau žengti – rugpjūčio pradžioje Lietuvoje įvyko bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos lietuviukų stovykla, kur susirinkę vadovai ir vaikai statė ištrauką iš roko operos „Eglė Žalčių karalienė”. Artimiausiuose G. Zujaus planuose – savo Scenos ir estetikos mokyklos filialus įsteigti įvairiuose pasaulio kampeliuose ir taip padėti mažiesiems lietuviukams profesionaliai mokytis dainavimo, muzikavimo, scenos judesio ir kitų menų. Iki 2009 metų prodiuseris ketina su įvairių kraštų jaunaisiais lietuviais surepetuoti (daugiausia virtualiai) ir Vilniuje pristatyti Sigito Gedos ir Laimučio Vilkončiaus moderniąją roko operą „Eglė Žalčių karalienė”.

Kaip gimė ši idėja? Pasirodo, kad vasarą Jungtinės Karalytės Lietuvių Bendrijos pirmininkas Petras Derevenko pakvietė G. Zujų į jaunųjų talentų konkurso komisiją. Konkurse dalyvavo iš visos Didžiosios Britanijos suvažiavę vaikai. Tada Zujus ir pamatė, kaip reikalinga kultūra emigravusiems žmonėms. Ne paslaptis, kad į Didžiąją Britaniją bei kitas šalis daugiausia išvažiuoja žmonės, kurie ten dirba statybose, valo viešbučius ir atrodytų, kad jų vaikai turėtų būti nelabai siekiantys kultūros, bet pasirodo yra kitaip. Konkurse dalyvavo tiek daug vaikų, kad komisija dirbo nuo ankstaus ryto iki vėlyvaus vakaro. Tas konkursas G. Zujų sujaudino. Jis pamatė, kad išvažiavusiems būtinai reikia kultūros ir, žinoma, geresnės, aukštesnės kokybės. Pamatęs tiek talentingų vaikų ir supratęs, kad nėra daug žmonių, kurie galėtų jauniems talentams padėti, Zujus numatė Londone kurti savo mokyklos filialą ar kažkaip kitaip su jais bendrauti.

Buvo surengta stovykla, kurioje dalyvavo vaikai iš Didžiosios Britanijos ir iš Lietuvos.

Šita stovykla buvo tarsi eksperimentas, kad įkūrėjai pamatytų, ką galima padaryti per aštuonias dienas. Stovykla vyko dešimt dienų, bet pirmą dieną vaikai tik susirinko, paskui kūrė, devintą dieną rodė, kas jiems pavyko, o dešimtą jau išsiskirstė. Per tas aštuonias dienas stovyklautojai pastatė spektaklio ištrauką. Rėmėsi Sigito Gedos „Egle Žalčių karaliene”, kuriai muziką yra parašęs Laimutis Vilkončius. Buvo pasirinkta šios operos ištrauka, kur veiksmas vyksta po vandeniu – Žilvino karalystėje.

Stovykloje iš viso buvo penkiolika vaikų, dalis iš Lietuvos, dalis iš Londono bei Manchester.

Padarius šį projektą kilo sumanymas apjungti išeivijos vaikus, o dabar projekto autorių tikslas – apjungti kuo daugiau bendruomenių, ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir Airijos, Ispanijos, Prancūzijos, jau  kalbėtasi ir su Argentinos, Brazilijos, Australijos bendruomenėmis.

Tuo tikslu G. Zujus atvyko ir į JAV,  kur susitiko su JAV LB Kultūros tarybos pirmininke Dale Lukiene, lankėsi Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate, kur kalbėjosi su generaliniu konsulu Arvydu Daunoravičiumi, matėsi su didžiausių lituanistinių mokyklų – Lemont ir Čikagos – mokytojais bei vadovais, bendravo su kai kurių grupių vadovais, pasakojo savo idėjas Čikagos lituanistinės mokyklos aukštesniosios mokyklos mokiniams. Projekto sumanytojai tikisi, kad iki 2009-ųjų suspės apjungti daugiau mažiau visas bendruomenes – ar tai po vieną vaiką, ar po penkiolika iš kiekvienos šalies.  

Kad darbas vyktų sklandžiai kitą vasarą projekto autoriai norėtų suorganizuoti stovyklą, kurion suvažiuotų talentingi lietuviukai iš viso pasaulio. Stovykloje būtų bandoma statyti roko operą. Dar kitas etapas – žiemos stovykla, kurioje būtų sudėti galutiniai taškai. Galiausiai 2009 metų vasarą įvyks bendras pasirodymas. Jis vyks Vilniuje, galbūt Katedros aikštėje arba Vingio parke. Pasirodymas turėtų apjungti visus tuos miestus, iš kur tik bus spektaklyje dalyvaujantys vaikai. Tam bus pasitelktos šiuolaikinės technologijos – teletiltas, greitasis  internetas. Patys gabiausi, pagrindinių vaidmenų atlikėjai atvyks į Vilnių, o kiti pasirodys ekranuose iš tų kraštų, kuriuose jie gyvena.

Mokytojai ar tėveliai, turintys talentingų vaikų, ir norintys, kad tie vaikai projekte dalyvautų, gali parašyti G. Zujui elektroninį laišką adresu gzujus@gmail.com  Gavus laišką bus bandoma rasti galimybę toje vietovėje įsteigti Scenos ir estetikos mokyklos skyrių. Į mokyklos filialą porą kartų per savaitę būtų siunčiama medžiaga repeticijoms. Tokiu būdu visi besimokantys galėtų įsijungti į šį projektą.