CENTRAS - Geografija-Rajonai - Lietuvos laisvės atmintis gyva ir už Atlanto
„Atmink” – taip savo pagarbą Sausio 13 aukoms išreiškė Lietuvos ambasados Washingtone darbuotojų kolektyvas. (LR ambasados archyvo nuotr.)
„Atmink” – taip savo pagarbą Sausio 13 aukoms išreiškė Lietuvos ambasados Washingtone darbuotojų kolektyvas. (LR ambasados archyvo nuotr.)

Lietuvos laisvės atmintis gyva ir už Atlanto

Atminimo žvakutė generalinio konsulo Čikagoje kabinete.
Atminimo žvakutė generalinio konsulo Čikagoje kabinete. (A. Vertelkaitės nuotr.)

Minint Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną lietuviai tėvynėje ir užsienyje parodė, kad neužmiršo to, kas vyko Vilniuje prie televizijos bokšto ir prie Seimo rūmų. Prie Lietuvoje paskelbtos iniciatyvos Atmintis gyva, nes liudija”, pakvietusios uždegti languose atminimo žvakeles, prisijungė daugiau nei 1500 Lietuvos ugdymo įstaigų, valstybės institucijų ir organizacijų. Tokią informaciją gavome iš Lietuvoje esančios Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti komisijos direktoriaus pavaduotojos Eglės Šukytės-Malinauskienės.

Čikagos Maironio lituanistinės mokyklos penktokai.
Čikagos Maironio lituanistinės mokyklos penktokai su mokytoja Vesta Steponavičiūte „pasodino” Sausio 13-osios neužmirštuolių. („Facebook” nuotr.)

Kiek šios iniciatyvos rėmėjų buvo visame pasaulyje, ten, kur gyvena lietuviai, tikrai niekas nesuskaičiavo. Tačiau socialiniuose tinkluose ir internete pasklidusi informacija neleidžia abejoti, kad lietuviai, kad ir kur jie gyventų, prisimena ir žino, kas įvyko 1991 metų sausio 13 dieną. Mes savo laikraščio puslapiuose spausdiname nuotraukų  apie  tai,  kaip  prie akcijos ,,Atmintis gyva, nes liudija” prisijungė Amerikos lietuviai.

Čikagos konsulato atstovė Agnė Vertelkaitė informavo, kad šiais metais sausio 13 dieną tradiciškai prisijungdami prie akcijos „Neužmirštuolė”, konsulato darbuotojai atlapuose segėjo neužmirštuolės žiedus bei dalino juos konsulate apsilankiusiems tautiečiams. Neužmirštuolės žiedas sausio 13 d. segimas prie drabužio yra ne tik atminties ir pagarbos mūsų tautos didvyriams simbolis, bet kartu ir puiki proga priminti ar papasakoti aplinkiniams apie Lietuvą, jos istoriją, pakviesti diskusijai apie šių dienų geopolitinius iššūkius.

Generalinis konsulas M. Gudynas su senatoriumi R. Durbin.
Generalinis konsulas M. Gudynas su senatoriumi R. Durbin.

Tad generalinis konsulas Čikagoje Marijus Gudynas šią dieną visuose susitikimuose dalyvavo švarko atlape segėdamas neužmirštuolės žiedą.

Dalyvaudamas Čikagos miesto mero organizuotuose Martin Liuther King pagerbimui skirtuose maldos pusryčiuose M. Gudynas apie Sausio 13-osios reikšmę ir šių dienų geopolitinius iššūkius kalbėjosi su miesto meru Rahm Emanuel, senatoriumi Richard Durbin, Čikagoje reziduojančiais diplomatais, miesto institucijų, organizacijų bei religinių bendruomenių lyderiais.

Tą patį vakarą segėdamas neužmirštuolę atlape Lietuvos diplomatas dalyvavo kolegos Indijos generalinio konsulo išleistuvių renginyje.

Gražia tradicija taip pat jau tapo Čikagoje rengti bėgimą Gyvybės ir mirties keliu” Michigano ežero pakrante ir tokiu būdu pagerbti už Lietuvos laisvę žuvusius. Nuoširdžiai dėkojame organizatoriams: Lietuvos šaulių sąjungai išeivijoje, Čikagos lietuvių bėgimo klubui, Čikagos skautų vietininkijai, o taip pat visiems gausiai dalyvavusiems.

„Draugo” info

Maldos pusryčių Čikagoje akimirka.
Maldos pusryčių Čikagoje akimirka. (M. Gudyno nuotr.)
Bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu” akimirka.
Bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu” akimirka. (S. Basijokaitės nuotr.)
Atminimo žvakutė LR generalinio konsulo Los Angeles kabinete. (LR konsulato nuotr.)
Atminimo žvakutė LR generalinio konsulo Los Angeles kabinete. (LR konsulato nuotr.)