CENTRAS - Mirties - ALGIRDAS JONAS JASAITIS

ALGIRDAS JONAS JASAITIS

A † A ALGIRDAS JONAS JASAITIS netikėtai mirė 2020 m. sausio 31 d. Pompano Beach, Floridoje, sulaukęs 66 metų. Gimė 1953 m. balandžio 18 d. Čikagoje.

 

Algis užaugo Čikagoje, Marquette Park, IL. Lankė Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos pradžios mokyklą, Brother Rice gimnaziją ir University of Illinois Čikagoje. Buvo aktyvus skautas. Gyvendamas Čikagoje dalyvavo ir kitų lietuvių organizacijų veikloje. Floridoje turėjo kelis verslus – buvo statybų rangovas, laboratorijos instrumentų brokeris bei senų, istorinių šautuvų pardavėjas.

 

A. a. Algis buvo a. a. Birutės ir a. a. Jono Jasaičių sūnus ir a. a. Jūratės brolis. Nuliūdę liko: žmona Vida (Momkutė), sesuo Aušra Petry (Jasaitytė) su vyru Terry ir vaikais bei kiti giminės.

 

Atsisveikinimas vyks vasario 10 d., pirmadienį, nuo 10 val. r. Horizon Funeral Home and Cremation, Lighthouse Point, Floridoje. Religinės apeigos – 1 val. p. p. Daugiau informacijos: http://www.horizonfuneralcremation.com. Nuliūdę artimieji.