CENTRAS - Mirties - ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS

ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS

A†A ANTANAS ALGIRDAS VENCKUS (Rockford, MI) mirė kovo 2 d., sulaukęs 95 metų. Gimė 1924 m. birželio 29 d. Palangoje, Lietuvoje. Gyveno Rockford, MI, New Buffalo, MI, Naperville, IL ir anksčiau Cicero, IL.

 

Nuliūdę liko: sūnus Stefan su žmona Fran, Huntsville, AL ir sūnus Ingemar su žmona Mary, Rockford, MI; 7 anūkai – Sean su žmona Katie, Bridget, Anthony, Gertie, Corbin, Ellie ir Teagan bei 3 proanūkIai – Colin, Ryan ir Avery.

 

A. a. Antanas buvo a. a. Stepono ir Viktorijos Venckų sūnus, a. a. Roberto ir a. a. Zinos brolis, a. a. Gertie Ulla-Britt Wilhelmsson vyras.

 

Antanas gimė ir augo Palangoje, grožėjosi kopomis ir Baltijos jūra. Jo šeima turėjo didelį namą ir vasaros metu priimdavo poilsiautojus nakvynei. Antanas mielai prisimindavo savo jaunystės dienas.

 

Jis paliko Lietuvą 1944 m., Antrojo pasaulinio karo metu. Su broliu Robertu laivu perplaukė Baltijos jūrą ir pasiekė Švediją. Jis studijavo Lund universitete, kur susipažino su Gertie Ulla-Britt Wilhelmsson. Jų vestuvės įvyko 1950 m. Švedijoje, Malmo mieste. Gertie mirė 1985 m. Kartu jiedu praleido 35 laimingus ir džiaugsmingus metus. Dabar jie vėl šoka kartu danguje.

 

Antanas ir Gertie iš Švedijos emigravo į Ameriką per New Yorką 1953 m. Jie apsigyveno Cicero mieste, kur gimė sūnus Stefan. 1961 m. Antanas, Gertie ir Stefan persikėlė į Naperville. Ten, 1964 m. gimė jų antras sūnus Ingemar. 1978 m. jie apsigyveno New Buffalo, MI.

 

Antanas dirbo finansininku (buhalteriu) įvairiose bendrovėse: Motorola, CTS Knights, the Archdiocese of Chicago ir National Steel. Antanas mokėjo šešias kalbas – lietuvių, švedų, rusų, prancūzų, lotynų ir anglų. Šeimos narių gimtadienių proga jis visiems sudainuodavo švedišką gimtadieniui skirtą dainą.

 

Aktyviai dalyvavo Amerikos skautų veikloje, vadovavo Amerikos skautų kuopoms (Boy Scouts of America). Skautų organizacijoje dirbo daugiau nei 40 metų (25 m. buvo Illinois skautų vadas). Jis buvo apdovanotas aukščiausiu Amerikos skautų vadovams skirtu žymeniu – The Silver Beaver Award. Amerikos skautai jam suteikė titulą „Brown Sea Scoutmaster” Antanas užsitarnavo ir „Wood Badge” kauliukus. Abu sūnūs ir anūkas Anthony yra skautai-ereliai (Eagle scouts). Antanas patardavo jaunimui, kaip sėkmingai gyventi. Jis sakydavo, kad vieną dieną visi būsime kartu su Didžiuoju skautų vadovu danguje (the great scoutmaster in the sky).

 

Antanas labai mėgo stebėti savo anūkų sporto varžybas. Nesvarbu, ar tai buvo ledo ritulio rungtynės, ar slidinėjimas, ar futbolas, ar tinklinis, jis su malonumu stebėdavo savo vaikų ir anūkų žaidimą ir džiaugėsi jų pasiekimais. Jis taip pat mėgo rašyti eilėraščius ir išleido penkias poezijos knygas.

 

Antanas paliko savo ištikimą draugą, juodą šuniuką „Cubby”, kurį jis laikė geriausia jam duota dovana. Šeima šuniuką praminė „Chubby”, nes jis jam visuomet duodavo per daug sausainių. Antanas juokaudamas klausdavo, kas ilgiau išgyvens – ar aš, ar „Cubby”?

 

Prisiminsime Antano šypseną, jo užkrečiantį juoką, jo dainavimą. Prisiminsime Velykų margučių ridinėjimą, gardžius kopūstus, ruoštus per Kalėdas, spurgas ir šeimos atostogas prie Gunflint Trail kelio, Minnesota valstijoje. Kiekvieną vasarą jis vykdavo į Amerikos skautų stovyklas – Region 10 Canoe Base, Philmont Scout Ranch ir kt., savanoriauti ir vadovauti ypatingiems stovyklos renginiams, pvz., 1977 m. tautinėje stovykloje (National Jamboree).

 

Prisiminsime Antano nuostabią širdį ir norą kitiems padėti. Dažnai jis visiems sakydavo, kad turime vieni kitus mylėti, kaip Jėzus mus mokė.

 

Šv. Mišios už velionio sielą buvo atnašaujamos penktadienį, kovo 6 d., Our Lady of Consolation bažnyčioje, Rockford, MI. Šeima prašo a. a. Antano vardu aukoti St. Jude Children’s Hospital, 501 St. Jude Place, Memphis, TN 38105 arba Boy Scouts of America, 137 S. Marketplace Blvd., Lansing, MI 48917. Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus prisiminti a. a. Antaną Algirdą Venckų savo maldose. Nuliūdusi šeima.