CENTRAS - Mirties - IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ

IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ

A†A IRENA ŽUMBAKYTĖ PABEDINSKIENĖ mirė 2020 m. vasario 16 d., sulaukusi 88 metų. Gimė 1931 m. rugsėjo 26 d. Tauragėje, Lietuvoje. Nuliūdusi liko mylima šeima: vyras Jonas, su kurio išgyveno 67 metus; sūnus Tomas; dukterys Alė Lieponienė (vyras Algis) ir Kristina (vyras Aldo); anūkai Karolina Woolley (vyras Randy) ir Paulius (žmona Ashley) bei mylimiausias proanūkas Lukas Woolley. Nuliūdę artimieji.

 

Palos-Gaidas Funeral Home, 11028 Southwest Highway, Palos Hills, IL. Tel. 708-974-4410, el. paštas: palosfh@comcast.net.