CENTRAS - Mirties - JONAS GENYS

JONAS GENYS

A † A Prof. emeritus, dr. JONAS GENYS. Po sunkios ir ilgos ligos mirė 2016 m. gruodžio 12 d. 9 val. ryto. Gimė 1923 m. rugpjūčio 12 d. Marijampolio vkm., Pakruojo valsčiuje. Nuliūdę liko: žmona Eugenija, dukterys Rūta Bernhard ir Viktorija Genys, žentai dr. Andy Bernhard ir dr. Mark Moir, anūkai Max ir Miles Moir, Bianca ir Andy Bernhard, Jr. Nuliūdusi šeima.