Bostoniškiai šv. Kalėdas šventė su dainomis

Kad Kalėdų Senelis nepaklystų ir rastų kelią į Bostono lituanistinės mokyklos „Eglutę”, visiems teko jį pakviesti: „Kur Kalėdų Senis? – A-Ū-Ū!”  (Gintaro Sekmoko nuotraukos.)

Šešiasdešimt šeštuosius metus gyvuojanti Bostono lituanistinė mokykla šias Kalėdas pasitiko ne visai tradiciškai: jau keletą dešimtmečių tadicija tapęs kalėdinis vaidinimas buvo pakeistas įspūdingu koncertu. Jį aranžavusi dainavimo mokytoja, Berklee muzikos kolegijos ...

Toliau...

2016-ųjų metų Lietuvos istorijos jubiliejai

Sausio 13-oji: Žmogus su vėliava šalia tarybinio tanko  (kam.lt nuotr.)

TOMAS BARANAUSKAS: 2016-aisiais minėsime keletą svarbių Lietuvos istorijos sukakčių, tarp jų – jubiliejinių. Priminsiu, kad jubiliejus klasikine prasme – tai 50 metų periodas, o ne jokia kita „apvali” sukaktis. Naujoviškesnė jubiliejaus sąvoka dar apima ir „pusinius” jubiliejus, t. y. 25-mečius.

Toliau...

2016-ieji – Prezidento Kazio Griniaus metai

Memorialinė lenta Prezidentui Kaziui Griniui
Marijampolėje. (Vladimiro Gulevičiaus nuotr.)

ELTA. 2016 metų gruodžio mėnesį bus minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės. Sprendimą dėl K. Griniaus ...

Toliau...

Trys Karaliai švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapijoje

Trys Karaliai

DRAUGAS INFO. Kas sekmadienį, Draugas transliuoja šv. Mišias iš Marquette Park-o bažnyčios Čikagoje. Transliavimas prasideda 11.00 val. r. Galima ir žiūrėti Mišias po įvykio, kadangi visi įrašai archyvuojami. Žiūr ...

Toliau...

J. Valančiūnas Lemonte

J. Valančiūno susitikimo su „Lituanicos” krepšininkais akimirkos.

„Toronto Raptors” krepšininkas Jonas Valančiūnas (JV) per Kalėdas netinginiavo. Gruodžio 23 d. vakaras tapo išties įsimintinu jauniesiems Čikagos „Lituanicos” krepšinio Akademi jos krepšininkams: jų laukė Kalėdinė staigmena – susitikimas su stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje (NBA) ...

Toliau...

„Spindulys” pasiruošęs ateičiai

LB „Spindulys” mokytojai ir Šv. Kazimiero lietuviškosios parapijos klebonas sveikina ypatingą viešnią – Laimą Kisielienę, Lietuvos
žymiausiąją choreografę, atidarančią naują „Spindulio” šokių sezoną! Iš k.: Gytis Joga, Andrėja Dabšytė, Dana Scola, Rita Žūkienė,
LB „Spindulys” vadovė Danguolė R. Varnienė, Laima Kisielienė, kun. Tomas Karanauskas, Sigita Barysienė, Valdas Varnas.
(Inos Petokienės nuotr.)

Baigdamas 2015-uosius metus tradiciniais pasirodymais, Los Angeles jaunimo ansamblis LB „Spindulys” nori pranešti, kad jaučiasi pasirengęs ateičiai! Rudenį dalyvavome tradicinių Los Angeles Lietuvių dienų (jau 29-oji) šokių pasirodymuose ir užsiregistravome, kad 123 mūsų šokėjai ...

Toliau...

Draugas, The Lithuanian World-Wide Daily Newspaper, 1909–2009. A Brief Historical Overview

Current headquarters of Draugas in Chicago. Building designed by architect Jonas Kova and constructed in 1957.

Reprinted with permission from LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (LITUANUS). The original article with Appendices and hyperlkinks is available free of charge from the lituanus.org website. ISSN 0024-5089 Copyright © 2009 LITUANUS Foundation, Inc. ...

Toliau...