Dovana už gerą lietuvių kalbos mokėjimą – kelionė į Lietuvą

2016-01-14-DRAUGAS-1

VITALIUS ZAIKAUSKAS. Sausio 5–9 d. į edukacinę programą Lietuvoje į Vilnių atvyko šeši 2015 metų Nacionaliniame diktanto konkurse dalyvavę bei mažiausiai klaidų padarę lituanistinių mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų užsienyje mokiniai iš Rygos lietuvių, Pelesos vidurinių mokyklų ...

Toliau...

Jūratė Jaronienė

Kaunietė tautodailininkė Jūratė Jaronienė gyvenime matė ir šilto, ir šalto, bet išlaikė jaunatviškai skaidrią dvasią, kurią atspindi jos eilėraščiai ir paveikslai. Menotyrininkai jos kūrybos stilių vadina naivizmu, o aš pridurčiau, kad tai džiugusis naivizmas, kuris aukštyn pakylėja žiūrėtojo širdį. Su savo kūriniais ji dalyvauja ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinėse parodose (Lenkija, Suomija, Slovakija).

Toliau...

„Mada visiems” – plataus spektro lietuviškas dizainas

Prisiminta ir pagerbta tradicinio renginio „Madų paradas“ organizatorė Lina Smilgienė (d.). Janinos Sučylienės nuotraukos

PLC vyko tradicinis išeivijoje ir Lietuvoje kuriančių dizainerių mados paradas JANINA SUČYLIENĖ. Gruodžio viduryje Pasaulio lietuvių centas (PLC) tautiečius pakvietė į tradicinį išeivijos ir Lietuvos dizainerių renginį – „Mada visiems”, skirtą Centrui paremti. Šiame madų parade buvo parodyta ...

Toliau...

Bostoniškiai šv. Kalėdas šventė su dainomis

Kad Kalėdų Senelis nepaklystų ir rastų kelią į Bostono lituanistinės mokyklos „Eglutę”, visiems teko jį pakviesti: „Kur Kalėdų Senis? – A-Ū-Ū!”  (Gintaro Sekmoko nuotraukos.)

Šešiasdešimt šeštuosius metus gyvuojanti Bostono lituanistinė mokykla šias Kalėdas pasitiko ne visai tradiciškai: jau keletą dešimtmečių tadicija tapęs kalėdinis vaidinimas buvo pakeistas įspūdingu koncertu. Jį aranžavusi dainavimo mokytoja, Berklee muzikos kolegijos ...

Toliau...

2016-ųjų metų Lietuvos istorijos jubiliejai

Sausio 13-oji: Žmogus su vėliava šalia tarybinio tanko  (kam.lt nuotr.)

TOMAS BARANAUSKAS: 2016-aisiais minėsime keletą svarbių Lietuvos istorijos sukakčių, tarp jų – jubiliejinių. Priminsiu, kad jubiliejus klasikine prasme – tai 50 metų periodas, o ne jokia kita „apvali” sukaktis. Naujoviškesnė jubiliejaus sąvoka dar apima ir „pusinius” jubiliejus, t. y. 25-mečius.

Toliau...

2016-ieji – Prezidento Kazio Griniaus metai

Memorialinė lenta Prezidentui Kaziui Griniui
Marijampolėje. (Vladimiro Gulevičiaus nuotr.)

ELTA. 2016 metų gruodžio mėnesį bus minimos Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-osios gimimo metinės. Sprendimą dėl K. Griniaus ...

Toliau...

Trys Karaliai švč. Mergelės Marijos Gimimo Parapijoje

Trys Karaliai

DRAUGAS INFO. Kas sekmadienį, Draugas transliuoja šv. Mišias iš Marquette Park-o bažnyčios Čikagoje. Transliavimas prasideda 11.00 val. r. Galima ir žiūrėti Mišias po įvykio, kadangi visi įrašai archyvuojami. Žiūr ...

Toliau...

J. Valančiūnas Lemonte

J. Valančiūno susitikimo su „Lituanicos” krepšininkais akimirkos.

„Toronto Raptors” krepšininkas Jonas Valančiūnas (JV) per Kalėdas netinginiavo. Gruodžio 23 d. vakaras tapo išties įsimintinu jauniesiems Čikagos „Lituanicos” krepšinio Akademi jos krepšininkams: jų laukė Kalėdinė staigmena – susitikimas su stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje (NBA) ...

Toliau...

„Spindulys” pasiruošęs ateičiai

LB „Spindulys” mokytojai ir Šv. Kazimiero lietuviškosios parapijos klebonas sveikina ypatingą viešnią – Laimą Kisielienę, Lietuvos
žymiausiąją choreografę, atidarančią naują „Spindulio” šokių sezoną! Iš k.: Gytis Joga, Andrėja Dabšytė, Dana Scola, Rita Žūkienė,
LB „Spindulys” vadovė Danguolė R. Varnienė, Laima Kisielienė, kun. Tomas Karanauskas, Sigita Barysienė, Valdas Varnas.
(Inos Petokienės nuotr.)

Baigdamas 2015-uosius metus tradiciniais pasirodymais, Los Angeles jaunimo ansamblis LB „Spindulys” nori pranešti, kad jaučiasi pasirengęs ateičiai! Rudenį dalyvavome tradicinių Los Angeles Lietuvių dienų (jau 29-oji) šokių pasirodymuose ir užsiregistravome, kad 123 mūsų šokėjai ...

Toliau...

Draugas, The Lithuanian World-Wide Daily Newspaper, 1909–2009. A Brief Historical Overview

Current headquarters of Draugas in Chicago. Building designed by architect Jonas Kova and constructed in 1957.

Reprinted with permission from LITHUANIAN QUARTERLY JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (LITUANUS). The original article with Appendices and hyperlkinks is available free of charge from the lituanus.org website. ISSN 0024-5089 Copyright © 2009 LITUANUS Foundation, Inc. ...

Toliau...