kuc

NY skautai įneša kalėdinę žvakę.  Lino Vebeliūno nuotraukos

Kūčių šventė Brooklyne

GITANA MERKELIENĖ

2010 m. gruodžio 19 d., sekmadienį, New York Lietuvių Bendruomenėje įvyko nepaprasto taurumo, grožio ir pažinimo renginys. Trys susivienijusios organizacijos – Apreiškimo parapija, NY Maironio lituanistinė mokykla ir NY Lietuvių skautų sąjunga – surengė nuostabų prieškalėdinį renginį Mt. Carmel parapijos salėje, Brooklyn.

Šventės programą atidarė Maironio mokyklos direktorė Faustina Šinkūnienė su Skautų organizacijos nariais, įžiebdami žvakutes kiekvienam stalui, nešdami šilumos, gėrio ir meilės simbolį tautiečiams.

Invokaciją sukalbėjo parapijietis Salvijus Kungys. Lietuvos Respublikos generalinio konsulato New York generalinis konsulas Valdemaras Sarapinas pasveikino visą NY bendruomenę su šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiais metais. Ramutė Žukaitė, JAV LB NY apygardos pirmininkė, taip pat tarė nuoširdų žodį tautiečiams. Apsilankė kunigai mons. J. Calise, kunigas Virgus Volertas.

Tai buvo tikras Kūčių vakaras, nes ant stalų puikavosi ,,silkė pataluose”, grybų užkandėlės, vegetariškos salotos, kūčiukai, žuvų kepsniai, riešutai ir kitos pasninkinės gėrybės. Prie papuoštų stalų sėdėję žmonės turėjo progą susitikti, pasišnekučiuoti, pasijusti tarsi šeimos rate prie romantiškai žybsinčių žvakučių. Maironio mokyklos mokinių mamos ir mokytojos, Apreiškimo parapijos parapijietės pasistengė pagaminti kuo išradingiausius valgius iš grybų, silkių, daržovių ir žuvų, kuriais gardžiavosi visi: ir maži, ir dideli. Buvo skanu ir miela.

Visi ruošėsi nuostabiai Kūčių šventei: skautai, maironiečiai, Apreiškimo parapijiečiai ir visi susirinkusieji, įdėję daug ryžto atvykti, pasiryžimo dalyvauti ir meilės būti kartu!

Maironio mokyklos mokiniai pristatė šmaikščią Kalėdinę televizijos programą, kurioje netrūko žinių, reklamos ir geros nuotaikos. Kalėdinėse giesmėse matėsi mokytojų ir vaikų pasiruošimas nuostabiausiai metų šventei – Kalėdoms! ,,Sveikas, Jėzau, gimusis” – giesmė, kuri užpildė šiluma, meile ir vienybe visą salę. O gal kai kam net ašara ištryško, juk giedojo visi, pritardami vaikų chorui. Giesmė skambėjo garsiai, ji įkvėpė meilę, džiaugsmą ir ryžtą į visų susirinkusiųjų širdis. O ko daugiau reikia lietuviams išeiviams? Vienybės, meilės, susibūrimų kartu – kad išlaikytume tautiškumą, papročius, o svarbiausia – lietuvių kalbą, vieną iš seniausių indoeuropiečių grupės kalbų pasaulyje, kuri garsina mūsų tėvynę Lietuvą!

Kad šventė pavyktų stengėsi visi: mokyklos administracija, mokytojai, skautai, mokiniai ir net mažieji lopšelinukai. Repeticijos nebuvo lengvos, kadangi maironiečiai turėjo ,,nukirpti” pamokų laiką tam, kad išmoktų programos scenarijų. Tai reikalavo visų kantrybės: mokytojų, rengėjų, mokinių ir tėvelių.

O tas Kalėdų senelis – visuomet dosnus, linksmas ir žinantis lietuvių liaudies dainas ir papročius! Šįkart jis atvyko žibančiose rogėse, nešinas dovanų maišais, lydimas stirnų! Kaip žibėjo mažųjų susijaudinusios akutės, kaip atidžiai ištempę ausytes klausė vyresni, kad išgirstų savo vardą iš Kalėdų senelio lūpų. Juk tai raktas į dovanėlę, kuri buvo taip laukiama. Net 2–3 metų mažulėliai suprato, kad dosniajam Kalėdų seneliui reikia pasakyti gražų lietuvišką ,,Ačiū”. Buvo net pasiruošusių – tikriausius kalėdinius eilėraščius deklamavusių!

Šauni buvo šventė, paįvairinta gražių lietuviškų tradicijų, vaikučių dainų, tėvelių kantrumo ir pagalbos, visų tikėjimo ir meile vienas kitam, ko ir linki šventos Kalėdos.


kuc
Naglis Bukauskas praneša orus. Iš pramoginės ,,Žinių laidos”.

kuc
Maironiukai gieda kalėdines giesmes.