Gražinos Kriaučiūnienės nuotr.
Kūčios su West Lafayette lietuviais

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Sveikinu visus lietuvius ir lietuviukus su šv. Kalėdomis! Noriu paklausti, kaip Jūs atšventėte šv. Kūčias? Pas mane, West Lafayette miestelyje, (turi apie 30,000 gyventojų), į Kūčias susirinko net 30 lietuvių! Labai smagiai atšventėme jas, ir ta proga noriu su Jumis pasidalinti savo įspūdžiais.

Pasiruošimas Kūčioms prasidėjo kelias dienas prieš, nes reikėjo pradėti ruošti 12 patiekalų. Kriaučiūnų šeimoje mama gamino žuvies patiekalus, tėvas virė kompotą, aš kepiau sausainius, o brolis ruošė salotas. Kūčių diena artėjo, todėl pradėjome ruošti salę, kur vyks Kūčios. Ta salė buvo St. Thomas Aquinas bažnyčioje, kuri yra mūsų parapija. Padengėme stalus, išdėliojome lėkštes, aptvarkėme salę.
Pagaliau atėjo gruodžio 24 diena. Į Kūčias atvyko visi lietuviai. Dalyvavo ir kunigai iš mūsų St. Thomas Aquinas bažnyčios (vienas jų – lietuvių kilmės) ir net kunigas iš Lietuvos kunigas Paulius Rudinskas! Jis žada bent metus dirbti JAV. Po to, kai visą maistą sudėjome ant stalų, visi susėdome. Tėvas vedė vakarėlį. Po bendros maldos laužėme plotkeles ir linkėjome vienas kitam gerų metų ir t. t. Pradėjome valgyti. Pagrindiniai valgiai buvo šalti, bet buvo ir bulvinių blynų, koldūnų su grybais. Galiu sakyti, kad visi labai gerai pavalgė. Tada aš, brolis ir draugas Domas pagrojome kelias Kalėdines dainas.

Po dainų ir giesmių visus pakviečiau dalyvauti burtuose. Visų mėgstamiausias burtas buvo tas, kur po trimis puodukais buvo padėti pinigai, raktas arba žiedas. Pinigas reiškia, kad tas asmuo kitais metais gaus daug turto, žiedas reiškia, kad jis ras meilę arba apsives, o raktas – kad gaus automobilį arba namą. Įdomu, kad praktiškai visi kunigai po puodeliu rado žiedą. Taip pat metėme batą, kuris rodė, ar asmuo liks namie, ar iš namų išsikraustys. Trečiame burte reikėjo paimti saują pupelių ir jas suskaičiuoti. Jei lyginis pupelių skaičius, surasi meilę, jei nelyginis, meilės nerasi.

Po burtų dar pabendravome, bet kai kuriems jau reikėjo važiuoti namo. Tada visi padėjo nukraustyti stalus, sutvarkyti salę. Smagu, kad vakarėlis praėjo labai gerai, ir visi saugiai grįžo namo laukti šv. Kalėdų.


Kūčių svečiai.Programos atlikėjai (iš k.): Aldas ir Andrius Kriaučiūnai.Giedame su kunigu Joe.


Straipsnio autorius atlieka programą.