kar
Šie kariai išvyko į Afganistaną.

Išlydėti Lietuvos kariai tarnaus kartu su amerikiečiais

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Sausio 6 dieną Marijampolėje į tarptautinę misiją Afganistane išlydėti Lietuvos kariai. Tai jau septintoji nacionalinės paramos elemento pamaina, kurios uždavinys – užtikrinti Afganistane įsikūrusių karių aprūpinimą.

Naujajai Lietuvos karių pamainai, kuri rūpinsis logistiniu karių aprūpinimu Afganistane, vadovaus buvęs Marijampolės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono vadas pulkininkas leitenantas Petras Montvila, kuris iškilmingos šventės metu savo pareigas perdavė naujam bataliono vadui – majorui Konstantinui Andrejevui. Pastarasis Lietuvos kariuomenėje tarnauja nuo 1994 metų, yra baigęs logistikos kursus Vokietijoje, Italijoje, Kanadoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Į iškilmingas bataliono vado pasikeitimo iškilmes ir karių išlydėjimą atvyko laikinai einantis Lietuvos kariuomenės vado pareigas Karinių oro pajėgų vadas generolas majoras Edvardas Mažeikis. Jis priminė, jog Afganistane jau yra prasidėjęs tarptautinės misijos karių perdavimo ir išvedimo etapas. „Nors Nacionalinės paramos elemento vienetas yra nedidelis, jis yra labai svarbus dalyvis šiame procese”, – sakė Mažeikis išvykstantiems Lietuvos kariams.

2010 m. lapkritį Lisabonoje vykusiame NATO viršūnių susitikime, kuriame dalyvavo ir Afganistano prezidentas Hamid Karzaj, buvo nuspręsta iki 2014 m. pabaigos perduoti atsakomybę už saugumą savo šalyje Afganistano pajėgoms. Atsakomybės Afganistano saugumo pajėgoms perdavimas, prasidėjęs praėjusių metų pavasarį, įsibėgėja. 2011 m. lapkričio 27 d. Afganistano prezidentas paskelbė, kad Lietuvos vadovaujamos Goro provincijos Afganistane dalis, Čagčarano miestas ir jo apylinkės, patenka į antrąjį atsakomybės perdavimo afganistaniečiams etapą.

Iškilmėse dalyvavęs Krašto apsaugos ministerijos Pajėgumų ir ginkluotės generalinis direktorius brigados generolas Almantas Leika kariams linkėjo sėkmės ir teigė, kad misijoje kils sunkumų, kaip būdavo ir anksčiau, bet kariai juos turėtų sėkmingai įveikti. Leika, pats 2007 metais vadovavęs Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupei, kreipėsi į karių vadus, prašydamas padėti kariams palaikyti ryšį su savo artimaisiais, nes toks ryšys yra labai svarbus.

Į Afganistaną karių išlydėti taip pat atvyko kitų Lietuvos kariuomenės padalinių vadai, Marijampolės miesto valdžios atstovai, karių artimieji. Jie taip pat linkėjo Lietuvos kariams sėkmės ir sakė tikį, kad šie sėkmingai susidoros su visomis užduotimis.

Šįkart į Afganistaną išvyksta 20 karių, didžioji jų dalis iki šiol tarnavo Marijampolės Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione. Šio bataliono kariai ne kartą dalyvavo įvairiose tarptautinėse pratybose: „Amber hope”, „Grunvald wind”, „Baltic triangle/Baltic cooperation”, ,,Strong resolve”, ,,Rescuer/Medcuer”, „Baltic Eagle”, ,,Cooperative best effort”, „Heroic engineer” ir kitose.

2005–2006 metais būrys Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono Vandens valymo vieneto karių NATO greitojo reagavimo pajėgų sudėtyje dalyvavo humanitarinėje operacijoje Pakistane, suteikdami neatidėliotiną humanitarinę paramą nukentėjusiems žemės drebėjimo regione. Lietuviai su vandens valymo įranga dirbo Pakistano šiaurės rytų regione, Arja rajone, Bagh miestelyje.

Lietuvos kariai buvo vieninteliai, kurie galėjo tiekti geriamą vandenį. Kol buvo laukiama testų rezultatų, jie tiekė vandenį britams ir ispanams techninėms reikmėms ir prausimuisi. Marijampoliečiai kariai padėjo remontuoti Arja kelią bei atstatyti berniukų mokyklą. Per visą misijos laikotarpį buvo išvalyta 363,300 litrų geriamojo vandens. Nemažai šio bataliono karių yra dalyvavę Taikos palaikymo misijose Balkanų regione, Kosove, Irake ir Afganistane.

Šįkart kartu su lietuviais naujojoje pamainoje tarnaus Jungtinių Amerikos Valstijų ir Ukrainos kariai. Šiame elemente tarnauja įvairių sričių specialistai – finansų, pirkimų, pakrovimo ir judėjimo kontrolės, sandėliavimo ir kitų sričių. Nacionalinis paramos elementas Lietuvos kariuomenėje buvo įsteigtas 2009 metais, siekiant užtikrinti veiksmingesnį Lietuvos karinių vienetų, tarnaujančių tarptautinėse operacijose, logistinį aprūpinimą ir šio aprūpinimo kontrolę.

Šiuo metu Afganistane iš viso yra apie 260 Lietuvos karių. Jie tarnauja NATO tarptautinių saugumo paramos pajėgų Vakarų regiono vadavietėje, Goro provincijoje, NATO štabuose Kabule ir Herate, Kandahar oro uoste, NATO operacijos misijoje Afganistano pietuose.

Nuo šių metų sausio 1 dienos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono Vandens valymo vienetas ir Vidutiniųjų sunkvežimių būrys pradėjo metų trukmės budėjimą NATO greitojo reagavimo pajėgose. Ruošdamiesi budėjimui, 2011 m. abu vienetai dalyvavo įvairiose pratybose, kurių metu tobulino karių individualius ir kolektyvinius įgūdžius bei įvairiomis sąlygomis išbandė techniką.

Vandens valymo vienetas ir Vidutiniųjų sunkvežimių būrys budės savo nuolatinėje vietoje Marijampolėje, pasirengę bet kada išvykti į NATO vadovaujamą tarptautinę operaciją, jei būtų priimtas sprendimas panaudoti NATO pajėgas. Budėjimo metu NATO vadovybei priėmus sprendimą aktyvuoti pajėgas, Vandens valymo vienetas turėtų atvykti į vietą per 5 dienas ir būtų atsakingas už ten esančių padalinių aprūpinimą geriamuoju vandeniu, o Vidutiniųjų sunkvežimių būrys vykdytų krovinių pervežimą.

kar
E. Mažeikis (k.) perduoda dokumentus P. Montvilai.

kar
Vėliavos perdavimo naujajam vadui iškilmės.
kar
Batalionas Marijampolėje. A. Vaškevičiaus nuotr.