kucios
Gytis Kriaučiūnas smuikuoja, Domas Mockus groja akordeonu, Paulina Beleckaitė ir jos mama Adrija.

Kūčių vakaras West Lafayette miestelyje

GYTIS KRIAUČIŪNAS

Gruodžio 24 diena. Ketvirtą valandą popiet pradėjo snigti. Snaigės buvo labai, labai didelės. Senelis grožėjosi žiemos vaizdu, o močiutė nerimavo, kad bus slidūs keliai atvykstantiems į Kūčių vakarienę. Aš repetavau muzikos kūrinį, kurį man reikės šį vakarą groti. Anksčiau šią popietę, mano mama ir vienarankis (buvo susilaužęs dešinę ranką) brolis nuvažiavo į išnuomotą patalpą išdėti maistą ir paruošti salę. Po pusvalandžio tėtis, senelis, močiutė ir aš jau keliavome link Kūčių vakarienės vietos, bet keliai neatrodė labai saugūs. Mums leidžiantis kalneliu, tėvas užvažiavo ant gryno ledo – pračiuožėme pro raudoną šviesą. Vis dar labai stipriai snigo, keli keliai buvo uždaryti. Truko mums dvigubai ilgiau nuvažiuoti.

Kada atvykome, padėjau iš mašinos iškrauti kėdes, dulkių siurblį ir muzikos instrumentus ir nunešti į pastatą. Čia viskas praktiškai buvo paruošta Kūčioms, apart kad trūko žmonių, bet po truputį ir jie atvyko. Net ir iš Indianapolio atvyko šeimos! Visiems susirinkus, tėvelis dr. Aldas Kriaučiūnas pasveikino visus ir sukalbėjo maldą. Tada dalijomės plotkelėmis. Mano plotkelė greitai dingo, tai reikėjo iš kitų atsilaužti. Po to valgėme tradicinius Kūčių valgius. Nors man nepatinka žuvis, radau ką valgyti, nes buvo labai daug įvairių patiekalų, kuriuos visi dalyviai sunešė. Močiutei labiausia patiko penkių sluoksnių silkių patiekalas, o man – bulviniai blynai. Visi vaikai valgė labai daug šližikų, kuriuos tėvelis prieš savaitę atvežė iš Lietuvos.

 Visiems pavalgius, muzikė Dalia Mockienė vedė vakaro kultūrinę programą:
•    Andrius Kotlarz gitara grojo kalėdinių giesmių aranžuotę.
•    Adelė Beleckaitė (4 metų) padeklamavo ,,Laukiu Kalėdų”.
•    Paulina Beleckaitė (smuikas) su mama Adrija (alto viola) pagrojo ,,Tyli naktis”.
•    Domas Mockus klarnetu, o Adrija Beleckienė alto viola pagrojo ,,Šią naktį gimė Jėzus vaikelis” (muzika     K. Vasiliauskienės, žodžiai kun. St. Ylos). Visi susirinkę giedojo kartu.
•    Andrius Kriaučiūnas padeklamavo eilėraštį ,,Sapnas”.
•    Paulina B. ir Adrija B. pagrojo ,,Prie prakartėlės”.
•    Visi susirinkę giedojo ,,Bėkim, bėkim, piemenėliai”, Domas M. pritarė klarnetu.
•    Andrius K. pagrojo savos kūrybos muziką.
•    Domas M. padovanotu akordeonu pagrojo tris Kalėdines giesmes.
•    Gytis Kriaučiūnas alto viola pagrojo ,,Concerto No. 2, 3rd Movement”, muzika F. Seitz.
•    Paulina B. ir Adrija B. pagrojo ,,Mes girdėjom angelus”.

Baigiantis programai, visi sugiedojo ,,Sveikas, Jėzau, gimusis”. Vėliau sekė burtai! Vaikai ir suaugę traukė šiaudą, žiūrėdami, kokia bus gyvenimo trukmė. Kitur, paėmus saują makaronų, reikėjo spėti, ar yra porinis skaičius. Kas atspėjo, gavo saldainių. Ir vėl, suglamžius popieriaus lapą, reikėjo padėti ant lėkštės ir žiūrėti, koks gaunasi šešėlis. Iš to pranašaujama, kas atsitiks ateinančiais metais.

Smagiai vakarą praleidus, vieni keliavo namo, kiti baigė indus suplauti ir sutvarkyti salę. Šeimininkės džiaugėsi, kad blogas oras nieko neatbaidė – visi 32 svečiai atvyko. Skirstydamiesi kalbėjo, kad vėl kitais metais tokią šventę būtinai ruoš. Linksmų švenčių visiems!

kuc
Iš kairės: Gražina Kriaučiūnienė, Irena Kriaučiūnienė, Birutė ir Romas Viskantai, Lilija ir Rimas Ramanauskai, Asta Balkutė ir jos draugė iš Honduras Sarah ir  Romualdas Kriaučiūnas.   
 A. Kriaučiūno nuotr