eivaAndrius Eiva tarp dviejų Afganistano partizanų.


Čikaga paminės Sausio 13-osios įvykių 20-metį


Dalyvaus Andrius Eiva, ,,žaliųjų berečių” karininkas,
Sausio 13-osios lietuvių pasipriešinimo sovietų agresijai patarėjas


Šiais metais Lietuva minės tragiškų 1991 metų sausio 13osios nakties įvykių 20-metį. Sausio 16 d., sekmadienį, 12:30 p. p. Pasaulio lietuvių centro, Lemont, Didžiojoje salėje savo prisiminimais apie tos nakties įvykius ir jų eigą pasidalins JAV armijos specialiųjų pajėgų karininkas, lietuvis Andrius Eiva iš Washington, DC.

Andrius Eiva, Amerikos lietuvis, JAV karininkas, yra buvęs Afganistano partizanų patarėjas Sovietų Sąjungos karo Afganistane metu bei Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (Seimo) gynybos talkininkas. Anot prof. Vytauto Landsbergio, ,,jis aiškino taktiką, kurios laikantis Aukščiausiosios Tarybos puolėjams pavojingiausi bus ne tiesioginiai parlamento gynėjai, bet Vilniuje partizaninį karą pradėję patriotai”. Prisimindamas įvykius dar prieš sausio 13-sios naktį, Kovo 11-osios akto signataras Saulius Pečeliūnas internetiniame dienraštyje Balsas.lt, teigė, kad Eiva padėjo paversti tvirtove ir pačią Aukščiausiąją Tarybą: patarė, kaip įrengti minų lauką, kad mūsų žmonės neužliptų ant sprogmenų, o Aukščiausiosios Tarybos stogą prikaišioti „siurprizų”, ant kurių būtų pasismeigę sovietų desantininkai.

Eiva 1972 m. baigė West Point karo akademiją. 1972–1980 metais vadovavo JAV kariuomenės specialiosios paskirties būriui („žaliosioms beretėms”). Būrio būstinė – Fort Brag (North Carolina), šūkis – „De Oppresso Liber” („Išlaisvinsime pavergtuosius”). Praėjusių metų lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC Eiva buvo apdovanotas LR prezidentės Dalios Grybauskaitės paskirtu Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi už nuopelnus Lietuvos krašto apsaugai. Šį apdovanojimą Eivai planuojama įteikti šių metų pradžioje Vilniuje.

Amerikos lietuvių taryba ir JAV LB Lemont apylinkė visus kviečia dalyvauti Sausio 13-sios minėjime ir susitikti su pasipriešinimo Sovietams plano kūrėju Andriumi Eiva.