calm
Mokyklos trečiokai su mokytoja Dalia Stonkuvienė mokyklos bibliotekoje.
Laimos Apanavičienės nuotraukos

Kad lietuviškas žodis pasiektų vaiko širdį


KARILĖ VAITKUTĖ

Čikagos lituanistinės mokyklos bibliotekoje nepaliovė šurmuliuoti mokiniai – prasidėjo skaitymo konkursas, kurį kadaise sugalvojo ir įtvirtino bibliotekininkė Dainora Baliutavičienė. Dabar bibliotekoje dirba Reda Jurgaitienė ir Dovilė Ruscitti, kurios ir kalbėjosi su mokiniais, aiškindamos joms konkurso taisykles.

Konkurse gali dalyvauti visi mokyklos mokiniai nuo pirmokų iki dešimtokų. Tik tiek, kad mokinius pirmos – šeštos klasės mokinius į biblioteką atveda mokytojai, o septintokai, aštuntokai, devintokai ir dešimtokai laikomi savarankiškais žmonėmis, galvojančiais savomis galvomis, ir jie į biblioteką gali ateiti (ar neateiti) be niekieno pagalbos.

Skaitymo konkursas nėra privalomas ir nėra susijęs su literatūros pamokomis. Kitais žodžiais tariant, skaitymo konkurso metu mokiniai gali skaityti knygas ne ,,dėl reika lo”, o tam, kad pajustų skaitymo džiaugsmą. Mokiniai gali rinktis bet kokį jiems patinkantį autorių, bet kokią jiems patinkančią knygą. Kad tik skaitytų tą lietuvišką knygą! Ir nesvarbu – verstą ar lietuvio autoriaus parašytą.

Tiesą pasakius, nėra taip lengva ir paprasta sudominti užsienyje gyvenantį vaiką, kad jis šalia nemažo krūvio, kurį gauna amerikietiškoje mokykloje, dar ne tik lankytų lietuvišką mokyklą ir atliktų namų darbus, bet ir papildomai skaitytų lietuviškas knygas. Tačiau Čikagos lituanistinėje mokykloje tradicija gyvuoja jau ne vienerius metus. Sprendžiant iš vaikučių aktyvaus šurmuliavimo aplinkui knygų lentynas, klausimų, kuriuos jie uždavinėjo bibliotekininkėms, mokytojoms ir savo klasės draugams, susidomėjimo knygomis jiems netrūko. Kodėl jie nori skaityti? Kai kurie tikriausiai yra ,,apsigimę skaitytojai” ir domisi bet kokia – lietuviška ar angliška – jiems į akiratį patekusia knyga. Kai kurie – ,,apsigimę konkursų dalyviai”, kurie nori laimėti kiekvieną ir bet kurį konkursą – skaitymo, šokio, valgymo, ir t. t. – ir gauti laimėjimą, atitenkantį laimėtojui. Žinoma, ir skaitymo konkurso nugalėtojų laukia laimėjimai! Paprastai pirmą vietą laimėjusiam tenka net 15 dolerių, antrąją – 10 dolerių, o trečiąją – 5 doleriai. Kiekvienas dar gauna pagyrimo raštą ir po šokoladą. Yra ir visokių kitokių paskatinamųjų – valgomų ir nevalgomų – apdovanojimų, kurie savo pinigine verte tikrai nėra dideli, kainuoja centus, tačiau vaikų akyse jie – svarbūs.

Nugalėtojai išrenkami susumavus surinktus taškus. Tam tikrą taškų skaičių mokinys gauna už tam tikrą perskaitytų puslapių skaičių. Beje, jauniausiems skaitytojams – pirmokams – gali skaityti ir tėveliai. Tuomet už tą patį puslapių skaičių mažiau bus surinkta taškų, tačiau šiaip ar taip lietuviškas žodis bus pasiekęs vaiko ausį (ir, tikėkimės, širdį).

Perskaičius knygą, ją specialiame bibliotekos duotame lape reikia aprašyti arba, jei skaitytojai dar maži, nupiešti knygai iliustraciją. Bibliotekininkė R. Jurgaitienė parodė pernykščio konkurso rezultatus. Negalėjau atsistebėti kelių pirmokų darbeliais – iš knygas iliustruojančių piešinių galima būtų daryti puikias parodėles! Kokia puiki dovana būtų mokyklos abiturientui, jei jis gautų savo piešinius, kuriuos piešė pradinėse klasėse.

Kita vertus, mokinius skatina skaityti ir susitikimai su autoriais, kuriems ruošiamasi iš anksto. Mokyklos direktorės pavaduotoja Laima Apanavičienė pasakojo, kad štai šių mokslo metų pradžioje mokykloje lankėsi knygų vaikams autorius Vytautas Račickas, kuris gyvena Lietuvoje. Prieš susitikimą su autoriumi bibliotekininkė D. Ruscitti parengė vaikams klausimyną, į kuriuos mokiniai galėjo atsakyti tik perskaitę vieną ar kitą autoriaus knygą. Kad kiekvienas į susitikimą ateinantis vaikas būtų nors kažkiek susipažinęs su autoriaus kūryba, mokinims buvo išdalintos atšvietos rašytojo kūrinių kopijos. Tokiu būdu mokiniai iš pradžių susipažino su rašytojo kūriniais, o po to – su pačiu rašytoju, kuriam galėjo ir klausimų užduoti. Paaiškėjo, kad susitikimas atnešė vaisių, nes, prasidėjus skaitymo konkursui, V. Račicko knygos nuo knygų lentynų bibliotekoje buvo greitai išgraibstytos – mokiniai norėjo perskaityti visas pažįstamo rašytojo knygas.

Na o knygų Čikagos lituanistinėje mokyklos bibliotekoje yra apie 5,000 (išskyrus vadovėlius). Kai kurias knygas mokykla perka, kai kurias gauna dovanų. Štai pernai mokyklą pasiekė siunta iš Lietuvos užsienio reikalų ministerijos bei siunta, kuriai knygas ir vadovėlius padėjo surinkti ir atsiųsti Čikagos lietuvių ,,Rotary” klubas. Šiemet knygų atsiuntė kadaise mokykloje lankęsis ,,Šiaurės Lietuvos” leidyklos vadovas doc. Stasys Tumėnas.

Nors mokyklos bibliotekos patalpa nedidelė ir ne visos knygos telpa, tačiau mokykla dovanų neatsisako, mat skaitomos knygos ,,susidėvi” (ypač plonais viršeliais) ir jas reikia pakeisti naujomis. Kita vertus, visuomet laukiama naujų knygų, kurių biblioteka dar neturi.

Skaitymo konkursas ČLM tęsis iki pavasario. Lauksime rezultatų, o tuo tarpu palinkėkime dalyviams sėkmės ir įdomių istorijų, kurios neabejotinai praturtins ir jų vaizduotę, ir lieuvių kalbos žodyną. Taip pat iš širdies padėkokime mokytojoms, kurios įdeda tikrai nemažai papildomo darbo, stengdamosis sudominti vaikus lietuviškomis knygomis.
               
calm

Bibliotekininkė Dovilė Ruscitti džiaugiasi, kad mokyklos biblioteka praturtėjo rašytojo Vytauto Račicko knygomis.

calm