Viešnagės Lietuvoje metu dr. Bob ir Miroslava Carlson aplankė Trakų pilį. 

Stiprėjantys ISM ryšiai su IIT

INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

2012 m. kovo mėnesį Čikagoje viešėjo Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius ir grupė Lietuvos universitetų rektorių. Tarp jų buvo ir  ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto (International School of Management and Economics) rektorius dr. Nerijus Pačėsa. Dr. Pačėsa baigė Kauno Jono Jablonskio gimnaziją, o Vytauto Didžiojo universitete savo mokslus 2000 m. apvainikavo daktaro laipsniu. Dirbo „A. Abišala and Partners” įmonėje, profesoriavo VDU ir ISM. Su žmona augina 2 dukteris.

Lietuvoje leidžiamame žurnale „IQ” (2011 m. liepos mėn.) straipsnyje „Verslas ir mokslas: kaip skatinti pažangą” išradingas ir energingas dr. Pačėsa rašo apie verslo ir mokslo draugystę. Jo nuomone, „svarbu suvokti, kaip verslas gali prisidėti prie aukštųjų mokslų misijos – ugdyti brandžias, kompetentingas asmenybes. Ir lygiai taip pat, kaip mokslas gali prisidėti prie verslo siekio kurti geresnius, inovatyvius produktus ir paslaugas, didinančius verslo konkurencingumą”. ISM „100 talentų” programa siekiama, „kad verslas aktyviai įsitrauktų į universiteto gyvenimą, (...) dalyvautų ugdant būsimus kompetentingus darbuotojus, studentai ir mokslininkai turėtų galimybę vykdyti tyrimus ir taikomuosius projektus įmonėse, atliktų praktiką ir formuotų žinias bei įgūdžius reikalingus būsimiems darbdaviams”. Dr. Pačėsa įsitikinęs, jog toks bendradarbiavimas padės ne tik Lietuvoje išlaikyti talentingą jaunimą, bet ir didins jų galimybes anksti patekti į pažangiausių kompanijų akiratį ir tikėtis sėkmingos karjeros. ISM rektorius teigia, kad mokslas neturi būti kuriamas „tik publikacijų rinkai, kurios pagrindiniai vartotojai – kiti mokslininkai, cituojantys savo kolegas”.

Lietuvos delegacijai lankantis Čikagoje, LR gen. konsulė Čikagoje Skaistė Aniulienė ir LR ambasada paprašė chemikos inžinieriaus dr. Donato Tijūnėlio, daug metų vadovavusio tyrimo ir plėtros skyriui ,,BorgWarner, Inc.”, ,,Viskase” ir kitose bendrovėse, o, išėjus į ankstyvą pensiją, dėstančio kaip „adjunct professor” IIT, suorganizuoti susitikimą IIT. (Dr. Tijūnėlio IIT klasė, bendradarbiaudama su dr. Editos Baltrėnaitės klase Vilniaus Gedimino technikos universitete, nuotoliniu būdu sėkmingai atliko pramonės finansuojamą IIT projektą „Interdisciplinary Project” (IPRO), kurio metu tirtos įvairių automobilių išmetamosios dujos (carbon footprint).) Dr. Tijūnėlis Lietuvos delegacijai surengė susitikimus Northwestern (Evanston, IL) ir Illinois Institute of Technology (IIT) universitetuose.

• • •

2012 m. rugsėjo mėnesį Čikagoje vykusiame Pasaulio lietuvių ekonomikos forume dalyvavo ir dr. Pačėsa. Jis ne tik dalyvavo forume, bet ir aplankė keletą universitetų, ieškodamas galimybių užmegzti ryšius su jo vadovaujamu ISM. Antras apsilankymas IIT buvo sėkmingas, po jo jau IIT School of Applied Technology dekanas dr. Bob Carlson su žmona vyko į Lietuvą. Apie jų viešnagę papasakojo dr. Pačėsa.

Lapkričio 29–gruodžio 1 dienomis ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilniuje viešėjusio IIT Technologijos studijų dekano dr. Bob Carlson su žmona tikslas buvo aptarti bendrų programų kūrimo galimybes IT ir pramonės technologijų vadybos srityse. Kovo ir rugsėjo mėnesiais IIT viešint ISM universiteto rektoriui, buvo išsakytas ketinimas kurti bendras programas. Tad dr. Carslon apsilankymas Vilniuje buvo darbinis, siekiant parengti bendrų programų kontūrus.

Kelionės metu svečias susipažino su ISM universitete kuriamomis programomis, bendravo su vadovais ir dėstytojais, apžiūrėjo universiteto padalinius Vilniuje ir Kaune. Svečias buvo maloniai nustebintas aukšto lygio studijomis ir infrastruktūra. IIT dekanas su žmona taip pat turėjo progą pasigrožėti Vilniumi ir jo istorinėmis įžymybėmis.

Vienas svarbiausių įvykių buvo pietūs su prezidentu Valdu Adamkumi, kuris yra studijavęs IIT ir yra ISM garbės daktaras. Pietų metu svečiui buvo įdomu išgirsti Adamkaus patirtį jam dirbant JAV Baltųjų rūmų administracijoje bei apie jo indėlį valant didįjį Čikagos ežerą. Dr. Carlson sakė, jog pietūs su LR prezidentu buvo įspūdingi. „Žinojau, – sakė jis, – kaip jis buvo gerbiamas jam dirbant su EPA. Jis yra buvęs IIT studentas, apdovanotas garbės daktaro laipsniu. Valdas Adamkus labai remia šį studentų ir profesorių mainų sumanymą.”

Susitikimų Vilniuje metu sutarta dirbti prie bendrų programų modelio, pagal kurį studentai, įstoję į ISM universitetą, galėtų nuotoliniu būdu klausyti paskaitų IIT bei atvykti studijuoti į Čikagą. Sėkmingai užbaigę programas, absolventai gautų du diplomus – ISM universiteto ir IIT. Kitų metų pradžioje tikimasi galutinai susitarti dėl programų ir pasirašyti partnerystės sutartį.

Grįžęs namo, dr. Carlson pasidžiaugė, jog, be kitų turistinių vietų, jis su žmona spėjo pakilti į Gedimino bokštą. Čia jį labai paveikė filmas apie „Baltijos kelią”, priminęs apie Lietuvos taikią, bet atkaklią kovą atkurti Nepriklausomybę. Gyvenimą po komunizmu dr. Carlson teko patirti besilankant tuometinėje Jugoslavijoje, todėl svečias stebėjosi, jog per trumpus 22 nepriklausomybės metus Lietuva padarė tokią pažangą. Keturias dienas trukusios viešnagės metu IIT School of Applied Tchnology dekanas apsilankė kalėdiniame koncerte bažnyčioje, žavėjosi italų Vilniuje kuriamu filmu „Anna Karenina”.

Su ISM universitetu aptarta ir studentų mainų galimybė, ypač magistrantūros lygyje. Susitarus, studentai galėtų dalyvauti IIT programoje ir nuotoliniu būdu – per „Skype” ar internetą. Vieną vakarą vyko susitikimas su ISM baigusiais studentais ir verslininkais, kurie ypač domėjosi IIT programa, kuri leistų studentui tuo pačiu metu įsigyti dvigubą magistro laipsnį, t. y. iš IIT ir ISM.

IIT turi „two plus two” programą bakalauro laipsnio siekiantiems studentams, studijuojantiems dviejuose kraštuose. Tokiu atveju yra svarbu, kad kiekviena kredito valanda abiejuose universitetuose būtų užskaityta. Problema yra tai, kad daugelyje verslo universitetų Europoje studentai nestudijuoja mokslo dalykų („Science courses”), tai gal padarę gimnazijoje. Tačiau JAV universitetai studijų pradžioje prašo išeiti bendrus kursus („general education requirement”), t. y. reikalauja, kad studentai rinktųsi matematikos, mokslo ir humanitarinius kursus.  Įstoję į IIT, studentai turi pirmiausia lankyti būtent tas klases, žinoma, jei jų nebuvo lankę savo universitete. Gavę IIT bakalaurą, studentai grįžtų į Lietuvą dirbti besikuriančiose naujose pramonės šakose kaip tai daro korėjiečiai. Dr. Carlson padarė gerą įspūdį Lietuvos studentų anglų kalbos žinios.

Viešėdamas ISM, svečias iš Amerikos susitiko su keturiais užsienio profesoriais, ISM dėstančiais trijų savaičių trukmės kursus. „Mums tokia programa labai tinka, – pastebėjo dr. Carlson, – nes galime  tokius kursus ISM dėstyti vasarą. Dėstyti intensyvius trijų savaičių kursus yra patogiau, negu dėstyti visą semestrą.” Jo nuomone, kviesti užsienio profesorius yra sveikintina mintis.

Dr. Carlson pastebėjo, kad yra galimybė tokią bendrą ISM ir IIT programą įgyvendinti jau 2013 metais.Vienas svarbiausių dr. Carlson (k.) įvykių Lietuvoje buvo pietūs su Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi.