Čikagos kultūros centre atidaryta dviejų 
Lietuvos grafikių darbų paroda


gtrafix
grafik

Birutę Zokaitytę (dešinėje) pristato Čikagos kultūros centro kuratorė Sofija Žutautas.

Apie savo kūrybą žiūrovams pasakoja Eglė Vertelkaitė.


Sausio 9 d. Čikagos kultūros centre (ČKC) oficialiai atidaryta paroda ,,Dvi Lietuvos grafikės: Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zokaitytė” (,,Two Lithuanian Printmakers: Eglė Vertelkaitė ir Birutė Zokaitytė”). E. Vertelkaitė ir B. Zokaitytė yra žinomos jaunos ir talentingos menininkės, dažnai rengiančios asmenines parodas ir aktyviai dalyvaujančios jungtiniuose projektuose, o jų kūryba įvertinta daugeliu apdovanojimų Lietuvoje ir užsienyje. Savo darbuose jos daugiausia dėmesio skiria moters fizinės, socialinės bei kultūrinės tapatybės nagrinėjimui.

Čikagos kultūros centras yra viena garbingiausių meno institucijų Ilinojaus valstijoje ir kasmet sulaukia kelių šimtų parodų projektų. Tai, kad ČKC pasirinko dviejų Lietuvos grafikių kūrinius parodyti savo galerijoje, yra aukštas jų kūrybos įvertinimas. Abi atidaryme dalyvavusios menininkės džiau­gėsi ga­li­mybe pristatyti savo kūrinius plačiai Čikagos ir miesto svečių meno mylėtojų auditorijai.

Jungtinėmis Čikagos kultūros centro, Čiurlionio galerijos Jaunimo centre ir LR Generalinio konsulato Čikagoje pajėgomis surengta E. Vertelkaitės ir B. Zokaitytės grafikos darbų paroda yra vienas pirmųjų šventinių Lietuvos tūkstantmečio minėjimo renginių Čikagoje.

Paroda Čikagos kultūros centre veiks iki kovo 29 d. 

 graf

Dailininkės iš Lietuvos Birutė Zokaitytė (kairėje) ir Eglė Vertelkaitė (dešinėje) su čikagiete dailininke Magdalena Stankūniene.

Laimos Apanavičienės nuotraukos