LEIDĖJO ŽODIS


Tridienis ,,Draugas”
arba ką išmokome iš Žalgirio mūšio


Pradedame naujuosius 2011 metus, o pats ,,Draugas” žengia į savo 102 metus. Tai proga stabtelti, įvertinti esamą padėtį ir daryti sprendimus, kurie užtikrintų, kad šis išeivijos švyturys toliau šviestų mūsų visuomenei, keldamas jos kultūrą, gindamas dvasines vertybes. Vienas iš tokių sprendimų yra įgyvendinti leidėjų nutarimą leisti ,,Draugą” tris kartus per savaitę.

Kaip skaitytojai gerai žino, spauda Amerikoje ir bendrai visame pasaulyje šiuo metu išgyvena įvairias permainas. Ne taip seniai Čikagoje anglų kalba buvo leidžiami net keturi dienraščiai, šiandien du likę veikia po bankroto skraiste. Tuo tarpu kiti didmiesčiai kaip Detroit iš viso liko be savo dienraščio. Šios aplinkybės sąlygoja ir ,,Draugo” leidybą. Vis dėlto, nepaisant nepalankių Amerikos ekonomikos sąlygų, ,,Draugas” pasiryžęs toliau tarnauti savo skaitytojams.

Kai ,,Draugas” buvo įkurtas 1909 metais Wilkes Barre miestelyje, Pennsylvania, kažin ar steigėjai numatė, kad laikraštis ištesės ir pradės jau antrą savo gyvavimo šimtmetį. Iš pradžių ,,Draugas” buvo savaitraštis, aptarnavęs Pennsylvania apylinkės lietuvius, vėliau persikėlė į Čikagą ir tapo ne tik dienraščiu, bet ir viso pasaulio lietuvių leidiniu. Steigėjai buvo katalikų akcijos rėmėjai: kunigai, pasauliečiai, ,,Kunigų vienybė”, ,,Katalikų federacija”, vėliau prisijungė ,,Katalikų susivienijimas”, ,,Lietuvos vyčiai”. Leidybos naštą ilgus metus kantriai nešė Tėvai Marijonai.

Pereiti prie trijų dienų numerių į savaitę buvo sprendimas, kurį leidėjai jau kurį laiką svarstė, tačiau jo įvykdymas priklausė nuo daugelio veiksnių: tinkamos spaustuvės suradimo, suplanavimo, JAV pašto leidimo tai atlikti gavimo. Tai šiuo metu ir yra vykdoma. Kai visi leidimai bus išduoti, trijų dienų ,,Draugas” pradės eiti gal net šio mėnesio pabaigoje.

Kas nulėmė tokį sprendimą? Manome, kad daugelis skaitytojų patys tas priežastis žino. Pirmiausia — JAV pašto išlaidos. Jos kasmet kyla, nors patarnavimas negerėja. Negana to, paštas pradėjo kelti naujus reikalavimus: reikės perkoduoti ,,Draugo” adresyną, taip pat mums buvo pranešta, kad laikraščio popierius yra per lankstus ir stringa į pašto adresų skaitymo mašinas. Todėl ateityje, JAV pašto mašinoms nesugebant apdoroti tokių kaip ,,Draugas” leidinių, bus pareikalauta papildomo mokesčio.

Antra, keičiasi spausdinimo priemonės. Nors ,,Draugo” spaustuvė iki paskutinių dienų leido dienraštį, spausdinimo technologija yra tiek pasikeitusi ir pažengusi į priekį, kad jau pasidarė sunku senesnei ,,Draugo” spaustuvei rasti dalių bei spausdinimo reikmenų. Naujos spausdinimo mašinos yra brangios, o technologijai nuolat tobulėjant greitai pasensta, todėl investavimas į naują laikraščio spausdinimo aparatūrą nebūtų išmintingas mūsų visuomeninio turto panaudojimas. Pagrindinė priežastis, kodėl bus keičiamas savaitinis ,,Draugo” numerių skaičius, yra finansinė, susijusi su ,,Draugo” prenumeratorių skaičiumi. ,,Draugo”, kaip ir kitų laikraščių, prenumeratorių skaičius nekyla. Žinia, jog ir leidžiamų laikraščių skaičius mažėja visame Amerikos žemyne. Nėra kitos išeities, nebent dramatiškai pakeltume prenumeratos kainą, o tokiu atveju greičiausiai prarastume dalį skaitytojų. Tačiau leidėjai žiūri į esamą padėtį su viltimi ir su nauju pasiryžimu.

Ką tik šventėme lietuvių pergalę Žalgirio mūšyje. Lietuviai laimėjo, kai buvo padarytas gynybinis sprendimas strategiškai pasitraukti; tas žingsnis įgalino mūšį laimėti ir lietuviams švęsti pergalę prieš jų priešus.

Mieli skaitytojai, ,,Draugas” daro gynybinį sprendimą – sprendimą, kuris įgalins ,,Draugui” laimėti kovą su nepalankiomis JAV ekonominėmis sąlygomis, kad jis ir toliau galėtų tarnauti jums. Žvelgdami į ateitį tikimės, kad šis sprendimas padarys ,,Draugą” įdomesnį ir geresnį. Viliamės, kad tai pritrauks naujų skaitytojų, juk nauji skaitytojai yra ,,Draugo” ateities laidas.

Tad pradedame naują ,,Draugo” etapą. Gyvename viltimi, kad laikraštis dar labiau suburs lietuvius prie tautinio kamienio, palaikys visuomenės dvasią ir sėkmingai ugdys ateities kartas.