festIndianapolio lietuvių kapela  "Biru-Bar"

Lietuviai į festivalį sugrįžo po 10 metų

VICTORIA ARTHUR

Tūkstančiai žmonių, gyvenančių centrinėje Indianoje, susipažino su Lietuvos istorija, papročiais irfest muzika kasmetiniame Tarptautiniame festivalyje, neseniai surengtame Indianapolyje.

Indianapolio Lietuvių Bendruomenė garbingai paminėjo Lietuvos tūkstantmetį, pristačiusi kultūrinį kampelį, kuris kartu atspindėjo ir pagrindinę festivalio temą „Įkvepiančios vietos” (,,Inspiring Places”). Kultūrinį kampelį meniškai apipavidalino Sigita Nusbaum. Jame buvo galima rasti ne tik lietuviškų suvenyrų, knygų ir mokymo literatūros, bet ir pamatyti nuostabias Lietuvos gamtovaizdžio ir istorinių vietų skaidres. Indianapolio LB kultūriniu kampeliu dalijosi kartu su vietinėmis latvių ir estų bendruomenėmis, todėl įvairaus amžiaus festivalio lankytojai galėjo vienoje vietoje susipažinti su visomis trimis Baltijos šalimis.

LB nariai, pasipuošę tautiniais drabužiais, visas keturias festivalio dienas (2009 m. lapkričio 19–22 d.) prabuvo lietuviškame kampelyje, pasiruošę atsakyti į bet kokius klausimus ir dalyvauti įvairiose pramogose. LB nariai žygiavo spalvingame Tautų parade (Parade of Nations), o baigiamojoje festivalio programoje gyvai visiems renginio lankytojams grojo lietuvių kapela „Biru Bar”.

Lietuviai į kasmet rengiamą Tarptautinį festivalį sugrįžo po 10 metų pertraukos. Tačiau nuo šiol planuoja čia dalyvauti kiekvienais metais. Festivalio metu savanoriavo Rūta Young, sukūrusi gražius ir išsamius lankstinukus, kurie, kartu su LR ambasados Washington, DC parūpintais lankstinukais, buvo dalijami festivalio lankytojams. Prie lietuviško kampelio ruošos taip pat prisidėjo: Aleksandra Simonaitis, Laima Barron, Daiva Miller, Deimantė Hirschauer, Victoria Arthur ir Audrius Bigužas. Parade žygiavo Alma Spellacy su dukromis Anna ir Samantha, Rimantas Mečkauskas ir Sigita Nusbaum su vaikais Amilia ir Patrick.

Iš anglų kalbos vertė A. Tamošiūnaitė.

fest

fest
Sigita Nusbaum ir Ruta Young

festDaiva Miller

festVictoria Arthur, Indianapolio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė, ir Patrick Nusbaum lietuviškame kampelyje laukia lankytojų.


fest
A. Simonaitis ir Rūta Young  pirmąją renginio dieną, kuri buvo skirta Indianapolio moksleiviams, laukia lankytojų.