Zita Rimkuvienė (penkta iš k.) su „Grandies" veteranų šokėjų ratelio šokėjais. 

„Grandies” repeticijose – šių metų folkloro „Oskaro” laureatė iš Lietuvos

RAMUNĖ KUBILIŪTĖ

Per šias žiemos šventes Čikagos apylinkėse lankėsi Panevėžio miesto choreografė, vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių ansamblio „Grandinėlė” meno vadovė, 2012 m. pasaulio folkloro „Oskaro” savininkė Zita Rimkuvienė. Baigdama savo viešnagę, kurios metu lankėsi pas giminaičius (įskaitant naują anūkėlį) ir pažįstamus, ilgametė šokių choreografė ir mokytoja vieną šeštadienį pavadavo lietuvių tautinių šokių mokytoją Čikagos lituanistinėje mokykloje, kur lietuviško šokio mokė savo anūkę ir kitus jaunus šokėjus. O sekmadienį, sausio 6 d., ji apsilankė net kelių „Grandies” ratelių repeticijose. Vienur ji pamokė naujų šokių, kitur stebėjo repeticiją, parodė keletą šokių žingsnių.

Pasak ansamblio „Grandis” vadovės Violetos Smieliauskaitės Fabianovich, „Grandis” ir jos vadovai kolegiškus ryšius su Zita Rimkuviene palaiko nuo 1996 m. Su ja kiekvienas pabendravimas yra mielas ar jis vyktų Čikagoje, ar kurioje nors šokių šventėje Lietuvoje ar šiapus Atlanto. Bus įdomu pamatyti, ar Zitos Rimkuvienės pamokyti nauji šokiai bus įtraukti į „Grandies” šokių repertuarą. Gal net vienas ar keletas bus sušokti ansamblio metiniame koncerte, kuris vyks šių metų gegužės 11 d.? Tai paliksime ansamblio vadovės ir mokytojų sprendimui.

Veteranų ratelio šokėjai, su kuriais miela viešnia iš Lietuvos pradėjo savo apsilankymą „Grandies” repeticijose, buvo dėkingi, kad talentinga mokytoja juos išmokė net du naujus lietuvių tautinius šokius. Žinoma, prieš juos kur nors parodant, su ratelio mokytoja Vida Brazaityte dar tektų gerokai juos parepetuoti...

Zita Rimkuvienė yra viena iš 13 choreografų iš 10 šalių, kuriems paskirtas praėjusių metų pasaulio folkloro „Oskaras”. Šis apdovanojimas Tarptautinės folkloro asociacijų sąjungos lietuvei paskirtas už liaudiško šokio puoselėjimą ir jo sklaidą. Zita Rimkuvienė yra trečioji šį garbingą apdovanojimą gavusi lietuvė. Ją gruodžio mėnesį taip pat pagerbė Panevėžio miestas, kuriame ji gyvena ir dirba. Savivaldybės meras Vitalijus Satkevičius 35 metus lietuvių liaudies šokį populiarinančiai choreografei įteikė padėką už miesto garsinimą ir reikšmingą kultūrinę veiklą.

Sunku net įsivaizduoti, kaip viena mokytoja visur spėja, matyt, jos profesija ir yra jos pašaukimas. Alkas.lt žurnalistams ji sakė: „Kol šokti tautinių šokių eina vaikai, kol jie domisi folkloru, tol noriu dirbti. Pati širdis plazda polkos ritmu…” Z. Rimkuvienė moko lietuvių tautinių šokių ne tik mokyklose, bet ir dirba su „Grandinėle” bei Panevėžio bendruomenių rūmų vyresnio amžiaus žmonių šokių ansambliu „Linas”. Pasak jos, 2012 metai buvo turtingi ne vien pasirodymais visoje Lietuvoje, bet ir aštuoniomis kelionėmis su įvairiais šokių rateliais į festivalius bei pasirodymus užsienyje. Paklausta, kur su šokėjais keliaus ateityje, viešnia prasitarė, kad turi vilčių, jog gal pasiseks su šokėjais nukeliauti į Japoniją ir į pietinį pusrutulį – į Australijoje ir Pietų Amerikoje rengiamas įvairias šventes.

Ilgametei lietuvių tautinių šokių puoselėtojai linkime sėkmės visuose užsibrėžtuose užsimojimuose. Lauksime jos kito apsilankymo Čikagoje ir „Grandies” šokių repeticijose. O grandiečiai jau pradėjo ruoštis savo artėjančiam koncertui ir kitiems pasirodymams.


„Grandies” ansamblio vadovė Violeta Smieliauskaitė Fabianovich (k.) su viešnia.