Trims lietuviams gydytojams – aukščiausias įvertinimas


quacksKiekvienais metais renkamame geriausių Čikagos gydytojų sąraše – šįkart net trys lietuviškos pavardės. Sausio mėnesio ,,Chicago Magazine” numeryje išspausdintame geriausių gydytojų 2009 m. sąraše minimas plastikos chirurgas Raymond Janevičius, skausmo gydytojas Jonas Prunskis ir oftalmologas Aras Žlioba. Castle Connolly vardo geriausius Čikagos gydytojus renka kiti kolegos gydytojai ir medicinos srities profesionalai, remdamiesi daktarų profesine kvalifikacija ir reputacija. Tad geriausio gydytojo vardas suteikiamas tik aukštos kvalifikacijos ir puikių įgūdžių gydytojams.

Raymond Janevičius, rankų plastinėje chirurgijoje bedirbantis gydytojas, į geriausių Čikagos gydytojų sąrašą pakliuvo jau ne pirmą kartą. Jo pavardė ,,Chicago Magazine” puslapiuose pasirodė ir 2006 m. sausio mėnesio numeryje. Gydytojas Janevičius nuo 1983 m. darbuojasi Elmhurst Memorial Hospital. Vienas iš geriausių Čikagos gydytojų yra baigęs University of Illinois Medicinos fakultetą, rezidentūrą atliko Mercy Hospital Medical Center ir Medical College of Ohio Hospital.

Akių gydytojas Aras Žlioba šiuo metu dirba Joliet miestelyje, Illinois valstijoje. Gydytojo Žliobos sritis – akių lęšių persodinimas. A. Žlioba yra baigęs Northwestern University Feinberg School of Medicine, o rezidentūrą atliko Loyola University Stritch School of Medicine ir Loyola Medical Center, Maywood, IL. Gydytojas Žlioba yra nemažai padėjęs lietuviams, atvykusiems į Ameriką, jis taip pat aktyviai dalyvauja rengiant lietuvišką ar vietinę labdarą, su medicinos misija yra vykęs į Nigeriją.

Skausmo specialistas Jonas V. Prunskis geriausių Čikagos gydytojų sąraše atsidūrė jau penktą kartą. Tai tik dar kartą įrodo šio gydytojo profesionalumą ir puikiai bendradarbių gydytojų vertinamą Prunskio darbą. Prunskis medicinos išsilavinimą įgijo Rush Medical School, stažavosi University of Illinois Metropolitan Group ligoninėje, o rezidentūrą, gavęs University of Chicago stipendiją, atliko pastarojo universiteto ligoninėje. Nuo 1993 m. Prunskis dirba Illinois Pain Institute (IPI), kuris yra įsikūręs keliuose Čikagos priemiesčiuose: Elgin, Barrington, McHenry, Elk Grove ir Woodstock. Prunskis padeda nustatyti skausmo priežastis ir naudoja intervencinės medicinos priemones įvairiam skausmui šalinti. Dr. J. Prunskis aktyviai dalyvauja lietuviškoje ir profesinėje veikloje (yra įvairių draugijų, organizacijų pirmininkas ar narys). Praeitais metais minint ,,Draugo” 100mečio jubiliejų, jis buvo iškilmingo ,,Draugo” pokylio, surengto Willowbrook pokylių salėje, šeimininku.

Parengta pagal ,,Chicago Magazine” ir interneto informaciją