kucios

Sutinkame svečius.

Gera būti kartu

NOMEDA LUKOŠEVIČIENĖ

Ranka nekyla rašyti apie Seattle lietuvius tik kaip apie darnią, draugišką kelių kartų bendruomenę. Nuoširdus bendravimas riša visą gyvenimą čia praleidusius vyresniosios kartos atstovus su tais, kurie Tėvynę paliko neseniai arba atvyksta dabar. Mes esame šeima! Šeima su gana dideliu būriu vaikų, kurie užaugę (kaip pas tą lietuvį ūkininką) lieka šeimininkauti namuose arba, laikui atėjus, iškeliauja laimės ieškoti svetur. Netrūksta mums žentų ir marčių. Kiekvienas lietuvis, lauktas ar atsitiktinai atsiradęs prie mūsų slenksčio, yra pakviečiamas užeiti, priglaudžiamas ir pamaitinamas. Čia ir užsimezga tas stiprus ryšys, peraugantis į jausmą, kad, būdami toli nuo Lietuvos, radome namus ir sau artimus žmones.

Išvykdami iš Tėvynės išsivežėme ne tik jos ilgesį, bet ir gimtąją kalbą, papročius, šventes. Prisiminę daugiaamžę tradiciją praėjusių metų gruodžio 11 dieną dviejų šimtų sietliškių šeima latvių bendruomenės namuose susėdo prie šv. Kūčių stalo. Šventę pradėjome malda greta esančioje bažnytėlėje. Susikaupimo minutės dalyvaujant šventose Mišiose, kurias aukojo kun. Antanas Saulaitis, grąžino mintimis prie to, kas kiekvienam brangiausia – mylimų žmonių, kažkur toli po sniego patalais užmigusios Tėvynės. Lūpose tirpo maldos šnabždesys skirtas Aukščiausiajam.

Visai kaip pas mamą

Kiek neįprastas lietuviškų šv. Kūčių vakarui Seattle lietus pliaupė kaip iš kibiro. Iš bažnytėlės į šventinę pastogę sugužėjusiems svečiams buvo malonu klausytis smuiku ir kanklėmis apvainikuotų Kalėdos dainų, sveikintis su senais draugais, susipažinti su naujais. Atsivėrusios salės durys pakvietė prie kalėdinio simbolio – skarotos eglės. Kaip būdavo vaikystėje pas mamą, visus pasitiko šiugždantis šienas po sniego baltumo linine staltiese ir tas artumas, tas nenusakomas gerumo jausmas, kuris tikrai neaplenkė nė vieno iš mūsų. Baltoje lėkštėje kiekvieno šeimos nario laukė kalėdaitis ir šiaudinė žvaigždutė – papuošalas eglutei. Norėjosi, kad šio vakaro geroji energija keliautų į kiekvienus namus. Visuotinis bruzdesys, linksmas juokas, pašnekesių nuotrupos nutilo akimirksniu, kai lyg šv. Mišių tęsinys, lyg stebuklų pradžia prie skarotos eglės pasigirdo giesmės „Tyli naktis” pirmieji akordai. Kun. Saulaitis pasveikino visus susirinkusius ir palaimino mūsų šventinį stalą. Visi laužėme kalėdaitį – meilės, vienybės ir draugystės simbolį, prisiminėme negalėjusius būti šalia, sergančius, išėjusius Anapilin. Kiekvienas uždegėme žvakelę, ir žiburėlių jūra nuvilnijo per visą salę. Dar šilčiau, dar jaukiau tapo.

Patiekalų rungtynės

Sakoma, kad dvylika pasninko valgių išskiria Kūčių vakarienę iš visų kitų. Dvylika? Čia jau ir nusikaltome. Stalus nuklojo dvidešimt šešių šeimininkių paruošti gardžiausi patiekalai. Juk dar lapkričio mėnesį susibėgome į vieną trobą „suraityti’’ daugiau nei dviejų tūkstančių virtinėlių su grybais. Tiek daug kočėlų vienoje vietoje dar neteko matyti, o tikros, dar iš Lietuvos atsivežtos mūsų močiučių „mėsmalės” dirbo pilnu pajėgumu. Kūčiukai dingo nuo stalų pirmieji, nes vaikai tik ir laukė leidimo vaišintis. Jei būtų galėjusios, silkės būtų rungtyniavusios, kurios „patalas’’ buvo gardžiausias. O rungtis buvo dėl ko: kepintos morkytės, riešutai, baravykai, svogūnėliai, burokėliai, gardžiausi marinatai. Dar rudenį surinkti įvairiausi grybai (raudonikiai, baravykai, ruduokės, kazlėkai), pakliuvę iš pintinių į išradingų šeimininkių rankas, o vėliau į permatomus stiklainius, dabar mažuose dubenėliuose puikavosi ant ilgų stalų. O ką jau ir besakyti apie įmantriai keptą žuvį ir klasikinius savo receptais, bet nepakartojamų skonių mišrainių derinius. Išdidūs ant stalų pūpsojo aguonų pieno ir kisieliaus ąsočiai. Net duonelę kepėme patys. Ir juodą, ir baltą.

Kūčių burtai ir kalėdinės linksmybės

Kai akys dar lyg ir norėjo šio bei to paragauti, o pilvelis sakė, jog nėra tam jokių galimybių, visų akys nukrypo į sceną, kurioje lyg varnėnų būrys jau rikiavosi „Vakarų’’ choras. Dirigento mostas. Nubangavo, nuvilnijo ir vėl kiekvieną širdį grybštelėjo kalėdinės giesmės, skaitomos Vinco MykolaičioPutino eilės. Atidavėme duoklę ir Kūčių vakaro burtams. Visokio ilgumo šiaudai, žadėdami sėkmę ateinančiais metais, vadavosi iš po lininės staltiesės tiek jauno, tiek vyresnio svečio rankomis. Daug džiaugsmingų šūksnių ir nuostabos. Apvainikuotas šiaudo karūna, Kūčių vakaras užleido vietą linksmajam kalėdiniam spektakliui „Senelės pasaka”. Perskaityti šią, dar iš vaikystės mintinai išmoktą Salomėjos Nėries poemą, užtruktų gal tik minutėlę, bet mūsų entuziastų grupė iliustravo kiekvieną poemos eilutę neskubėdama, įsijausdama – gavosi ištisas spektaklis. Sunku pasakyti, kas turėjo daugiau malonumo – žiūrovai ar aktoriai. Bet žaviausias buvo atradimas, kad mūsų šeima, besididžiuojanti trimis tautinių šokių kolektyvais ir choru, dabar drąsiai gali svajoti ir apie mažą, bet mielą teatriuką. Tiek turime entuziazmo ir talentingų žmonių!

Dovanų sulaukė netoli 60 vaikų

Tris pusnynuose įmigusius nykštukus pažadino pas vaikus atskubėjęs Kalėdų senelis. Dovanų maišas toks sunkus, o Senelis jau tiek mylių sukoręs... Taip norisi tą dovaną gauti kuo greičiau (visi vaikai žino, kad lietuviškas Kalėdų Senelis atneša laukiamiausią knygą), bet maišas dar drūtai užrištas, ir vaikams tenka pašokti svarbiam svečiui – Senelis irgi neatsilaiko, nelieka nuošalyje. Pagaliau maišas „prakiūra’’... Tiesa, nepaminėjau, kad vaikų buvo netoli šešiasdešimties. Gražus skaičius?

Šokio ratelyje

Muzikantai vėl ima į rankas smuiką, kankles, būgną, žvangučius, o linksma muzika verčia kojas pačias kilnotis, imti kaimyną už rankos, dainuoti, šėlti ratelyje. Šoka ir jaunas, ir senas, šoka ir mūsų paaugliai! Kas nešoka – vėl kloja lėkštėn dar neparagautą žuvies muštinuką ar marinuotą grybuką. Rytoj juk viso to ant savo stalo jau neberasi. Skanaus!

Deja, net ir mieliausi renginiai, kurių ruošimui ir įgyvendinimui atiduodame ištisus mėnesius, kažkada baigiasi. Jau vėlai, vėlai po vidurnakčio, kai išvargę, bet laimingi sugrįžome namo, padėjau galvą ant pagalvės ir prisiminiau poeto Sigito Gedos žodžius: „Buvau išėjęs į Lietuvą.’’

Autorė yra Seattle LB leidžiamo laikraščio ,,Tulpė Times” redaktorė.


kuc

Svarbiausio svečio apsilankymas.

kuc
Kūčių vakarą širdis džiugino ,,Vakarų” choro atliekamos giesmės.
Remigijaus Audėjaičio nuotraukos