Aušros Vartų parapijos varpų likimas


Visuomet nuostabu išgirsti apie tai, kaip žmonės saugo istorinius dokumentus ir liudijimus. Lituanistikos tyrimo ir studijų centre dažnai susiduriame su gerais pavyzdžiais. Vienu jų noriu čia ir pasidalinti.

Neseniai sulaukėme prašymo išversti užrašą ant varpo. Aiškiai matėsi, kad užrašyta sena lietuvių kalba. Kaip paaiškino nuotraukas pateikęs Tomas Miglinas, šis varpas kabėjo Aušros Vartų parapijoje (Our Lady of Vilna; 2114 West 22nd Place, Chicago, IL). Dabar numatoma jį restauruoti ir pakabinti St. Julie Billiart Romos katalikų parapijoje (7399 West 159th St. Tinley Park, IL 60477).

Vienas varpas, sveriantis 1,300 svarų, buvo išlietas bendrovės „Stuckstede” 1873 m. Jis buvo paskirtas naujai kuriamai parapijai. 1906 m. lapkričio 11 d. kun. Kazimieras Ambrozaitis padėjo kertinį akmenį Aušros Vartų parapijos bažnyčiai, o 1907 m. rudeniop bažnyčia jau buvo pastatyta. Kun. G. Steponavičius, Dievo apvaizdos parapijos kunigas, palaimino varpą 1907 m. liepos 11 d. Tais pačiais metais Aušros Vartų parapijai buvo nukaldintas ir antras, šiek tiek mažesnis, varpas. Varpai parapijiečių reikmėms tarnavo daugiau kaip 80 metų.

1987 m. parapija buvo uždaryta, varpai pavogti. Prašyta už juos išpirkos. Kadangi varpai buvo bronziniai, pagrobėjai grasino juos išlydyti. Čikagos arkivyskupija sumokėjo reikalaujamą išpirką ir patikėjo varpus saugoti „Trinity Roofing” bendrovei (buvo ir dar vienas varpas, tačiau neaišku, ar jis priklausė Aušros Vartų parapijai).

Po keliolikos metų apie varpų buvimą sužinojo St. Julie Billiart parapijos atstovai. Jie pasisiūlė juos restauruoti. Numatoma, kad varpus restauruos „Verdin Bell” bendrovė Cincinnati, kur jie bus nuvalyti ir nupoliruoti, išsaugant originalius lietuviškus įrašus. Vėliau varpai bus pakabinti parapijos varpinėje ir vėl pašventinti vyskupo.

Šiek tiek gaila, kad varpai nepateko į lietuvišką parapiją, tačiau malonu girdėti, kad jie bus atnaujinti ir vėl naudojami.

Užrašas ant varpo (kalba netaisyta)

VARPAJ, VARPELI, SKAMBIEK VIS GRAUDINGAJ.  SKELBK AUŠTROS VARTU PANA STEBUKLINGA, KURI LIETUVOJ, KUR MUS PRIEŠAJ SPAUDZE, MUSU TAUTIETSIUS PRISPAUDIMUS GLAUDŽE. ŠAUK MUS ANT MALDOS, JOS VARDO BAŽNYTŠION, KAD JAUSTUMIEMIES DIEVO AVINYTSION! ŠAUK PO TRIS KARTUS DYNUMS NEPALIAUDAMS, I
R NUMIRUSIMS IŠLYDIETI ŠAUKDAMS, JAU NU ŠIOS DIENOS GYVIMSIMS KALBIESI IR
NUMIRUSIUS IN KAPUS LYDIESI .

REV. CAS. AMBROZAITIS

Pagal Tomo Miglino ir St. Julie Billiart parapijos informaciją parengė Kristina Lapienytė