stdentsSiga Poskočimaitė, Birutė Bublienė (Lietuvių išeivijos studentų stažuotės vadovė),
Raimundas Kazlauskas ir
Lina Maciūnaitė. Lauros Stankevičiūtės nuotr

Vasara Lietuvoje – 
Vilnius, susirinkimai, iškylos, susitikimai su spauda
 
Čikagoje pristatyta Lietuvos išeivijos studentų stažuotė

LAURA STANKEVIČIŪTĖ

Sausio 17 dieną Pasaulio lietuvių centre, Lemont įvyko susitikimas su Birute Bubliene, Lietuvių išeivijos studentų stažuotės (LISS) vadove, ir trimis stažuotojais iš praėjusių metų programos. Susitikimas prasidėjo Sausio 13-osios aukų ir gynėjų pagerbimu. Po tylos minutės kalbėti buvo pakviesta B. Bublienė, o vėliau ir trys studentai, pasidaliję savo įspūdžiais ir patirtimi. Po susitikimo LISS vadovė atskirai susipažino su visais atvykusiais studentais ir atsakė į klausimus.

Veikia trys skirtingos programos

Bublienė pabrėžė, kad LISS programa yra skirta išeivijos lietuvybei palaikyti. „Jaunimas – mūsų brangiausias turtas – pamažu slysta iš Lietuvos rankų, todėl ir atsirado ši programa”, – savo susirūpinimą susitikimo metu išsakė LISS vadovė. Šiuo metu veikia trys skirtingos programos: „Lietuvių išeivijos studentų stažuotės programa” (skirta lietuvių išeivijos studentams, siekiantiems patirties savo specialybėje ir norintiems patobulinti savo lietuvių kalbą); „Lietuvių kilmės studentų studijų ir stažuotės programa” (lietuvių kilmės studentams, kurie nemoka lietuviškai, bet nori pramokti ir padirbėti Lietuvoje) ir ,,Jaunimo labdaros programa” (tiems, kurie norėtų paskirti mėnesį dirbant vaikų namuose, senelių namuose, internatuose). Visų specialybių studentai yra labai kviečiami. Norintys dalyvauti šių metų programoje užpildytas formas turėtų išsiųsti iki sausio 31 dienos. Daugiau informacijos ir visas formas galima rasti internetinėje svetainėje adresu: www.stazuote.com

Sugrįžo pilni gerų įspūdžių

Susitikime dalyvavę praėjusių metų stažuotojai dalijosi savo įspūdžiais, skaitė rašinius, pateikė prezentacijas, rodė nuotraukas. Siga Poskočimaitė, Lina Maciūnaitė ir Raimundas Kazlauskas stažavosi Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje. Visiems trims labai patiko gyventi Vilniaus centre, bendrauti su gydytojais, stebėti operacijas iš arti ir įgyti daug naujų žinių. Siga, studijuojanti Čikagos Loyola University biochemiją ir priešmedicininius mokslus, pasakojo, kad tik atvykusi į Lietuvą jautė baimę, bet po kelių dienų priprato ir jai viskas labai patiko. Lietuvoje ji pramoko medicinos terminų, atlikti kai kurias ligoninės procedūras, suprato, koks yra tikro gydytojo gyvenimas. Siga taip pat pagerino savo lietuvių kalbą, surado naujų draugų, sustiprino ryšius su Lietuvos specialistais bei smagiai praleido vasarą.

Lina mokosi Northwestern University ir taip pat domisi medicina, ortopedija. Tik atvykusi į Lietuvą patyrė kultūrinį šoką, pradžioje buvo sunku. Bet savo viešnagės metu Lina aplankė daug vietų, susirado draugų. Ji džiaugiasi, kad įgijo daug žinių ortopedijos srityje.

Raimundas keliavo į Lietuvą, norėdamas suprasti, ar tikrai nori dirbti medicinoje, aplankyti pačią Lietuvą, pabūti su draugais. Jam patiko paskirti gyvenamieji butai ir tai, kad B. Bublienė visus pati asmeniškai pristatė į darbus. Raimundas pastebėjo, jog Lietuvoje profesionalai skyrė jiems daug daugiau dėmesio nei Amerikoje. ,,Vilnius, iškylos, susirinkimai, susitikimai su spauda”, – taip apibūdino savo kasdienybę Raimundas. Jam didelį įspūdį paliko susitikimas su Vygaudu Ušacku ir kitais žymiais Lietuvos žmonėmis.

Dalyvavimas LISS – ne atostogos, o rimtas darbas

B. Bublienė skatina visus išeivijos studentus dalyvauti šioje programoje, nes ji padeda užmegzti ryšius su profesionalais iš įvairių darbo sričių visam gyvenimui. Ši stažuotė padėjo daugeliui studentų apsispręsti dėl ateities, profesijos, supažindino su darbo sąlygomis Lietuvoje. UIC studentė Greta Kalvinskaitė taip pat siekia patekti į šią stažuotę – nori pasisemti patirties iš gydytojų ir seselių, susipažinti su darbo aplinka Lietuvoje. Tikisi, jog tai būtų naudingai praleista vasara.

B. Bublienė taip pat pabrėžė, kad programa yra ,,ne atostogos, o rimtas darbas – savęs reikia įdėti šimtą procentų”. Ši stažuotė jai itin brangi širdžiai ir ji džiaugiasi, kad vis daugiau studentų nori į ją patekti. LISS labai šiltai sutinka naujus žmones, joje dalyvavę sako, kad kartu praleista vasara su stažuotojais juos paverčia tarytum viena didele šeima. Kalbėdama apie ateitį, B. Bublienė numato praplėsti programą ir sudaryti išeivijos studentams sąlygas vykti ir į kitus Lietuvos miestus.