sauliukas

Klubo ,,Sauliukas” nariai.

Po ilgametės draugystės su JAV lietuviais įkurta sava organizacija

DALIA ŠATINSKIENĖ

Tu ateik, mano angele baltas,
Iš sapnų, iš dangaus, iš žvaigždžių.
Iš vaikystės per dangaus gojų
Įsisupęs į skliautą vilties.
                                Z. gaižauskaitė

Devynmetis Sauliukas, padedamas savo gerojo angelo Marijos Kriaučiūnienės, pakvietė likimo draugus įsauliukas šventinę popietę, vykusią Kauno m. Jaunimo neįgaliųjų centre, iš kurio kiekvienas galėjo parsinešti kalėdinio jaukumo, vaikiško šėlsmo nuotaikos ar net pačių pasigamintų lietuvių liaudies muzikos instrumentų.

Neabejingi vaikams dideli klubo „Sauliukas” draugai – grupės ,,16Hz” – atlikėjai rado valandėlę tarp šventinio maratono koncertų ir atskubėjo neatlygintinai padainuoti popietės svečiams. Aktorių grupė „Strazdanėlės” sušildė sielas savo atliekamais kūriniais, o vėliau drąsiai įteikė dalyviams plaktukus, vinis ir ėmėsi vadovauti muzikos instrumentų gamybai. Visų dalyvių džiaugsmas ir pasididžiavimas buvo begalinis.

Sauliuko draugystė su JAV Lietuvių Bendruomenės Socialinių reikalų tarybos įsteigto komiteto „Lietuvos vaikų viltis” pirmininke Gražina Liautaud ir Marija Kriaučiūniene yra lygi vaiko amžiui, o sveikimo istorija taip pat neatskiriama nuo šio fondo teikiamos visokeriopos pagalbos, kaip, beje, ir daugelio Lietuvos vaikų.

Iš šios ilgametės draugystės ir bendradarbiavimo su „Lietuvos vaikų viltimi” gimė sumanymas įsteigti neįgaliųjų organizaciją Lietuvoje, kuri galėtų pagelbėti, nes auginti neįgalų vaiką Lietuvoje labai sunku. Trūksta ne tik aiškios, vienoje vietoje sukauptos informacijos, kur vienu ar kitu klausimu kreiptis, bet ir labai gyvenimiškų dalykų. Todėl tokius vaikus auginantys žmonės, susibūrę į neformalią bendruomenę, dalindavosi informacija, gydymo patirtimi bei gydytojų adresais, kad ieškantieji pagalbos greičiau atsidurtų reikiamoje vietoje. Taip mes, Sauliuko tėvai, turėdami didelią patirtį ir vedami noro padėti kitiems, 2009 metais įkūrėme klubą Kaune, pavadinę jį sūnaus vardu.

Sveikatos ir integracijos klubas „Sauliukas”, kuriam visuose darbuose geri draugai gelbėja, jungia vaikus, sergančius ortopedinėmis ligomis. Tai sunkūs susirgimai, reikalaujantys ilgo ir pasiaukojančio pačių vaikų darbo bei tėvų ir globėjų rūpesčio. Rezultatai ateina labai pamažu, o kartais sugrąžina atgal, ir viskas prasideda iš naujo: operacija, reabilitacija, vaistai...

Tikimės ne tik suburti panašaus likimo vaikus ir jų tėvus, bet ir vykdyti įvairius projektus. Jau įgyvendinome pirmą projektą su Sveikatos apsaugos ministerija. Pasikvietėme garsų specialistą iš užsienio, dirbantį su panašią negalią turinčiais vaikais. Paprastai jie labai geranoriški ir konsultuoja nemokamai. Tačiau kai kvieti žmogų, būtų mandagu sumokėti bent už jo bilietus, viešbutį, maistą. Lietuvoje tokių vaikų pakankamai daug ir daugelis jų negauna tinkamos pagalbos, nepatenka pas reikiamus specialistus. Nors šiandien Lietuvoje daromos sudėtingos operacijos, kurios padeda judėjimo negalią turintiems vaikams, vėliau jiems būtina reabilitacija. Deja, nei sanatorijos, nei poliklinikos dėl menko finansavimo negali suteikti paslaugų tiek, kiek šiems vaikams reikia, todėl meistriškai medikų atlikta operacija nebūna tokia veiksminga, kokia turėtų būti. Sutikęs atvykti specialistas iš Vokietijos apmokė per keturiasdešimt lietuvių medikų, o pastarieji mokys mamas, kad jos su vaikais galėtų dirbti pačios. Beje, Sveikatos apsaugos ministerija šį projektą pripažino geriausiai parengtu.

Sauliukas vaikšto nuo dvejų metų tik todėl, kad mes, jo tėvai, kaip įmanydami, stengėmės ieškoti jam tinkamų ortopedinių priemonių. Lietuvoje parduodama ortopedinė technika, nors ir atlyginama valstybės, didesnę negalią turinčiam vaikui nėra tinkama. Pirmuosius žingsnius pats Sauliukas žengia tik su Amerikoje pagal specialų pavyzdį gamintais įtvarais. Vėliau mūsų šeimai padėjo Čikagoje įsikūrusios labdaringos organizacijos „Lietuvos vaikų viltis” nepailstančios darbuotojos Liautaud ir Kriaučiūnienė bei kiti geros valios žmonės. Kol negavome šių įtvarų, vaikas galėjo vaikščioti tik su lazdomis. Dabar jis vaikšto ypatinga eisena, tačiau gali judėti, lipti laiptais ir net paspiria kamuolį. Žiemą bandėme pastatyti jį ant slidžių, šiek tiek pačiuožė. Kitą žiemą mėginsime slidinėti.

Organizacijos „Lietuvos vaikų viltis” veiklos dėka Lietuvoje jau keliolika metų sunkius ligoniukus konsultuoja ir operuoja Amerikos ortopedai. Amerikiečiai nuolat moko ir savo kolegas ortopedus Vilniuje. Išeivių rūpesčiu surinktomis lėšomis įrengta puiki vaikų ortopedijos skyriaus operacinė su pažangiausiomis sterilizacijos mašinomis bei naujausiais instrumentais, jaukiai sutvarkytas visas skyrius. Kasmet ligoninė gauna svarias sumas. Tokius didelius, sunkiai suvokiamus labdaros darbus, prižiūri kelios lietuvių kilmės amerikietės. Visoms joms skiriama di džiulė visų vaikų ir jų artimųjų padėka iš Lietuvos, o ypač JAV LB Socialinių reikalų fondo „Lietuvos vaikų viltis” pirmininkei Gražinai Liautaud – visos veiklos sumanytojai ir koordinatorei, bei visiems geros valios žmonėms.

Jau šiais naujaisiais 2011 metais su viltimi laukiame vėl atvykstant garsaus Amerikos chirurgo John Lubicky. Kiekvienas šio gydytojo apsilankymas gelbėti daugelio vaikų su negalia, jo atliktų operacijų, patarimų ir konsultacijų dėka gyvenimas tampa lengvesnis, gražesnis.

Visuomenėje vis dar vyrauja požiūris, kad jei vaikas neįgalus, jis turi bendrauti tik su panašiais į save. Labai trūksta renginių, kuriuose neįgalūs vaikai galėtų susitikti su sveikaisiais specialių švietimo užsiėmimų metu. Tokie vaikai negali laukti. Juos būtina mankštinti, mokinti ir paruošti gyvenimui. Jeigu jie šiandien negaus, ko jiems reikia, užaugę tikrai gyvens tik iš socialinių pašalpų. Artimieji įdeda daug triūso, stengdamiesi išugdyti ir paruošti vaiką savarankiškam gyvenimui, kad jis užaugęs neturėtų gyventi iš valstybės skiriamų neįgaliųjų socialinių pašalpų.

Kertinis akmuo klubo „Sauliukas” veikloje yra tvirtas pasiryžimas tęsti savo misiją: visomis išgalėmis padėti ortopedinėmis ligomis sergantiems – vaikams ir suaugusiems – įsijungti į visuomenę. Kasdien jausdami gerųjų angelų Gražinos Liautaud ir Marijos Kriaučiūnienės globojantį sparną, rengsime naujus projektus ir dirbsime žmonių su negalia labui.

Daugiau informacijos apie mūsų veiklą bei vykdytus projektus galite rasti sukurtame tinklalapyje www. ssik.lt. Laukiame visų Jūsų pasiūlymų bei visokeriopos pagalbos. Ačiū už Jūsų gerumą.

Dalia Šatinskienė – Sauliuko mama, viena iš sveikatos ir integracijos klubo ,,Sauliukas“ įkūrėjų.