dik

Čikagoje lietuvių jaunimas susidomėjo diktanto rašymu

LORETA TIMUKIENĖ

Sausio 24-osios naktį, 3:00 val., LR Generalinis konsulatas Čikagoje surengė ketvirtojo Nacionalinio diktanto rašymą Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.

Ši lietuvių kalbos puoselėjimo akcija kasmet darosi vis populiaresnė. Į pirmąjį užsienyje surengtą diktanto rašymą 2007 m. atėjo 8 žmonės, 2008 m. diktantą rašė dvigubai daugiau lietuvių kalbos entuziastų – 16, o šiemet viso pasaulio lietuvių šventėje dalyvavo net 27 Čikagos ir jos apylinkių lietuviai. Jie varžosi dėl raštingiausio užsienyje gyvenančio lietuvio vardo.

Lietuvių kalbos žinių patikrinimas rengiamas 28 šalyse – Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Belgijoje, Graikijoje, Liuksemburge, Rusijoje, Švedijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitur.

 Renginio dalyviai rašė Vytauto V. Landsbergio tekstą „Partizanas”, jį skaitė Bernadeta Lukošiūtė, daugeliui žinoma iš ,,Labanakt, vaikučiai” laikų kaip Teta Beta. „2009-ieji yra paskelbti partizanams atminti metais. Tad šis tekstas parinktas neatsitiktinai. Jis yra dar viena galimybė priminti, kokią mes turim istoriją. O Vytautą V. Landsbergį pasirinkome, nes tai vienas iš autorių, kuris labiausiai žino ir domisi partizanų istorija”, – sakė Dalia Jankaitytė, Nacionalinį diktantą rengiančio savaitraščio „Atgimimas” direktorė. V. V. Landsbergis į diktanto tekstą įpynė partizano Liongino Baliukevičiaus-Dzūko krauju užrašytas mintis. Anot rašytojo, šį tekstą jis sukūrė todėl, kad šie metai yra skirti partizanams, kovojusiems už Lietuvos laisvę, atminti. Diktantą buvo galima rašyti kiekvienoje Lietuvos savivaldybėje bei Lietuvos atstovybėse užsienyje. Diktantą taip pat rašė aklieji ir silpnaregiai – jie rinkosi Aklųjų ir silpnaregių bibliotekoje.

Džiugu, kad šiemet diktanto rašymu Čikagoje susidomėjo ir gražus būrys išeivijos jaunimo. Lietuvių studentų asociacija Ilinojaus universitete Čikagoje (Lithuanian Student Association at the University of Illinois at Chicago) į Pasaulio lietuvių centrą sukvietė savo narius, draugus, bičiulius ir kartu rašė gimtosios kalbos diktantą.
Kaip sakė renginyje dalyvavę studentų asociacijos nariai, jie nori suburti University of Illinois at Chicago (UIC) besimokančius lietuvių kilmės studentus ir palaikyti ryšius tarp jų. Organizacija skatina visus lietuvių kilmės moksleivius bei studentus nepamiršti  lietuvių klabos, išsaugoti  tautiškumą, dalyvauti lietuviškoje veikloje bei rimtai žvelgti į akademinį tobulėjimą siekiant aukštojo išsilavinimo.

Kaip sakė vienas iš akcijos organizatorių Paulius Vertelka, jie ragino visus jiems pasiekiamus Čikagos lietuvių moksleivius bei studentus dalyvauti šioje pasaulinėje lietuvių akcijoje ir tuo parodyti, kad lietuvių kalba yra jiems labai svarbi. Dalyvavusiųjų nuomone, diktanto rašymas buvo akademiškai ir kultūriškai svarbus įvykis. Kaip sakė jauni akcijos dalyviai, Čikagoje dar nebuvo progos akademiškai orientuotam bei teigiamai į gyvenimą žiūrinčiam jaunimui susiburti ir parodyti pasaulio lietuviams, jog išeivijoje gyvenantis jaunimas dar moka savo gimtąją kalbą.

Nepatingėję keltis naktį lietuvaičiai pagerbė savo tautos didžiausią turtą – kalbą. Tai buvo išskirtinis įvykis visiems rašiusiems, nes daugelis diktantą paskutinį kartą rašė prieš keletą metų. Diktanto rašymas ne vienam sukėlė prisiminimus iš mokyklinių laikų Lietuvoje, kai už kiekvieną klaidą tekdavo prarasti po vieną pažymį. Skirtumas tas, kad šįkart rašiusieji diktantą nesijaudino dėl pažymių – jie tai darė su didžiuliu pasidžiavimu savo kalba, vedami pagarbos savo tautiškumui. Lietuvių studentų asociacija apdovanos geriausiai diktantą parašiusį moksleivį arba studentą, kuriam įteiks  marškinėlius  už  labiausiai išsaugotą rašytinę lietuvių kalbą. Kaip ir praėjusiais metais, Čikagos priemiestyje įsikūrusi lietuvių įmonė „Goodwill Isurance, Mortgage ir Real Estate“ įsteigė apdovanojimą geriausiai Nacionalinį diktantą šiais metais Čikagoje parašiusiam lietuviui. Nugalėtojui verslininkai dovanos prabangų plunksnakotį.

Norintys lietuvių kalbos žinias pasitikrinti namuose tokią galimybę taip pat turėjo – specialiai nacionaliniam diktantui sukurtas tekstas buvo skaitomas per Lietuvos radijo pirmąją ir Lietuvos televizijos antrąją programas bei transliuojamas internete. Originalus diktanto tekstas bus paskelbtas sausio 28 dieną tinklalapiuose atgimimas.lt, lrt.lt, vlkk.lt, delfi.lt. Raštingiausio piliečio vardas, kaip ir smagiausias ištiktukas, paaiškės vasario 28 d., pasibaigus galutiniam nacionalinio diktanto ratui.

Pernai pirmajame Nacionalinio diktanto ture savo jėgas išbandė daugiau kaip 3 tūkst. lietuvių, 422 jų diktantą rašė užsienyje. Teisė dalyvauti galutiniame rate buvo suteikta ir 6 užsienyje diktantą rašiusiems lietuviams, kurie padarė ne daugiau kaip dvi klaidas. Pernai raštingiausios lietuvės vardas atiteko vertėjai Aldonai Linkevičiūtei. Nacionalinį diktantą organizuoja savaitraštis „Atgimimas” ir Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija.

dic