maijam

Šiame pastate įsikurs ir palaimintojo J. Matulaičio muziejus. A. Vaškevičiaus nuotr.

marijam
Marijonų vienuolyno restauravimo darbai jau pradėti

Marijampolėje kuriamas piligrimų turizmo centras

ALGIS VAŠKEVIČIUS
Specialiai „Draugui’’ iš Lietuvos

Marijampolėje iki šiol nebuvo jokios nuolatinės parodos, kuri supažindintų su antrojo Lietuvos kandidato į šventuosius – palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio – gyvenimu ir veikla. Šią spragą nutarta kuo greičiau užpildyti – jau parengti planai ir pradėtas steigti piligrimų informacijos centras, taip pat palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejus. Visa tai pradėta vienuolių marijonų pastangomis.

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika ir marijonų vienuolyną planuojama pritaikyti ir turizmo reikmėms. Ši Bazilika kartu su Marijampolės savivaldybe įkūrė viešąją įstaigą „Marijampolės kultūros ir istorinio paveldo turizmo centras”, kurios užsakymu ir buvo parengtas bažnyčios restauravimo bei marijonų vienuolyno pritaikymo turistams projektas. Vienuolyno pertvarkos projektą parengė žinoma architektė Vida Naumavičienė, kuri projektuoja ir Karaliaučiaus srityje lietuvių numatytus atstatyti objektus.

Bazilikos klebonas sutinka, kad pati bažnyčia nėra tarp pačių vertingiausių Lietuvos architektūros paminklų, tačiau ypatingą vertę jai suteikia čia ganytojiška veikla išgarsėjęs palaimintasis Jurgis Matulaitis, kuris ir palaidotas šioje bažnyčioje. Piligrimai iš Lietuvos, iš kaimyninės Lenkijos bei kitų šalių vis dažniau atvažiuoja į Marijampolę, siekdami susipažinti su arkivyskupo palikimu, pasimelsti jo palaidojimo vietoje.

Prieš kelerius metus vienuolyno komplekso pastate buvo įsteigta Suvalkijos kunigų seminarija, tačiau ji gyvavo neilgai, nes atsirado labai nedaug klierikų, norėjusių tapti kunigais, tad mokslus teko perkelti į Kauno kunigų seminariją. Ištuštėjusiame pastate įsikūrė kelios įstaigos, bet čia yra dar pakankamai vietos muziejui bei piligrimų informacijos centrui.

Marijonų vienuolyno pastoraciniame centre jau dabar nakvynę gali gauti kelios dešimtys piligrimų, dar keliolika maldininkų pastogės gali tikėtis moterų vienuolyne. Įgyvendinus projektą, piligrimams apsilankyti Marijampolėje bus sudarytos dar geresnės sąlygos, bet kol kas nebus atstatomas dar vienas vienuolyno pastatas ant išlikusių pamatų.

Daugiausia tikinčiųjų dabar suvažiuoja į Suvalkijos sostinę trečiąją liepos savaitę, kai švenčiami palaimintojo J. Matulaičio atlaidai. Šimtai piligrimų, nepaisydami ilgo kelio ir alinančio karščio, kasmet pėsčiomis ateina iš Lenkijos, atvažiuoja daug ir iš kitų tolimesnių šalių. Keliautojai nustemba pamatę nesuremontuotas bažnyčios sienas viduje, neradę jokio palaimintajam skirto muziejaus, o juk būtent Marijampolėje J. Matulaičio pastangomis prieš 100 metų buvo atkurtas iki šiol veikiantis marijonų vienuolynas.

Viso projekto vertė siekia 9 milijonus litų (apie 3,82 milijono dolerių), bet dėl ekonominės krizės iš Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos valstybės biudžeto kol kas gauta tik 5 milijonai litų (apie 2,12 milijono dolerių). Už šiuos pinigus numatyta bazilikoje nuardyti gipso lipdinius, atkurti piliastrus, išimti prie bendro verslo netinkančius sovietmečio vitražus, atlikti daug kitų restauravimo darbų.

Rekonstravus vienuolyną ir atkūrus autentišką patalpų išplanavimą, bus kuriamas J. Matulaičio muziejus. Dalį rodinių marijonai jau turi – pernai vasarą buvo rodomi kai kurie palaimintojo rūbai, jo rankų įtvarai, dokumentai, kai kurie asmeniniai daiktai. Įkūrus muziejų, parodą papildys rodiniai iš Vatikano.

Šio projekto rengėjai teigia, kad pastaruoju metu religinio turizmo – piligrimystės srityje Lietuva jau atsiranda pasauliniame turistų žemėlapyje, bet tai tik pradžia. Daugelyje šalių labai išpopuliarėjęs Gailestingumo kultas turi stiprius traukos centrus Lietuvoje, todėl toks piligrimų centras čia būtinas, jis taptų sakralinio turizmo traukos vieta.

Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika jau yra įtraukta į popiežiaus Jono Pauliaus II piligrimų kelio programą, kaip ir dar keletas vietų Lietuvoje. Pro Marijampolę jau nemažai metų eina lenkų turistų keliai, tad toks centras tikrai būtų gausiai lankomas, jis sulauktų ir verslininkų investicijų.

Pradiniai naujojo centro kūrimo darbai jau vyksta, parengtas projektas, pradėta pastatų rekonstrukcija. Planuojama, kad jau po dvejų metų Marijampolė taps gausiai piligrimų lankomu centru, kur jiems bus sudarytos visos reikiamos sąlygos.