golf

2010 metų kasmetinio lietuvių golfo turnyro ,,Florida Lithuanian Open” dalyviai.

St. Petersburg įvyks 11asis lietuvių golfo turnyras
Tradicinių varžybų tikslas – paremti organizaciją „Vaiko vartai į mokslą”

LAURYNAS R. MISEVIČIUS

Turbūt kiekvienam iš mūsų, gyvenančių toliau nuo pietinių ir vakarinių valstijų, norėtųsi žiemą bent trumpam nuo šalčio ir sniego pabėgti į saulėtąją Florida. Tad pats metas atkreipti dėmesį į šių metų kovo 3–7 dienomis St. Petersburg (FL) kurorte rengiamą 11ąjį kasmetinį lietuvių golfo turnyrą ,,Florida Lithuanian Open”. Pagrindinis šių varžybų organizatorius, kaip ir anksčiau, yra Lietuvos Respublikos garbės konsulas St. Petersburg Algimantas Karnavičius. Iki pernai šių varžybų pelnas kasmet buvo skiriamas Lietuvos Kaimo fondui. Nuo šių metų tradicinio turnyro organizatoriai nusprendė remti „Vaiko vartai į mokslą’’ organizaciją.

Ši labdaros organizacija įsikūrė 1998 m. Čikagoje, siekdama rūpintis Lietuvos rizikos grupės šeimų vaikais. JAV ,,Vaiko vartai į mokslą” pripažinta savarankiška, pelno nesiekiančia organizacija, registruota Illinois valstijoje. Tačiau organizacija turi pavienių rėmėjų visur, o rėmėjų būreliai veikia Cleveland (OH), Detroit (MI), Philadelphia (PA), Sunny Hills (FL) ir Washington, DC miestuose. „Vaiko vartai į mokslą’’ remia 11 pomokyklinių dienos centrų ir laikinosios globos namus įvairiuose Lietuvos miestuose. Jos misija – padėti sunkumus šeimoje išgyvenantiems vaikams, sudarant palankias sąlygas mokytis ir vaiko asmenybei ugdyti. Organizacija rūpinasi, kad remiamų centrų vaikai Lietuvoje lankytų mokyklas. Surinktos lėšos skiriamos rizikos grupės šeimų vaikams remti, parūpinant jiems maitinimą, reikalingas mokslo priemones, būtiną aprangą, buitines, sporto ir užimtumo priemones. Dar vienas organizacijos tikslas – skatinti Amerikos lietuvius, ypač jaunimą, savanoriškam darbui su vaikais minėtuose centruose.

„Vaiko vartai į mokslą’’ nariai ir jai prijaučiantys ypač džiaugiasi, kad prie jų labdaringos veiklos šiemet prisijungs lietuviai golfo aistruoliai. „Florida Lithuanian Open’’ vis populiarėjančiame golfo turnyre dalyvauja mūsų tautiečiai ir jų draugai iš įvairių JAV kampelių, ir ne tik. Visi maloniai kviečiami į varžybas!

Pirmasis susitikimassusipažinimas planuojamas kovo 3 d., ketvirtadienį, nuo 12:30 v. p. p., taip pat vyks apšilimo rungtynės St. Petersburg County klube (2000 County Club Way S., St. Petersburg, FL 33712). Kovo 4 d., penktadienį, nuo 11 v. r. dalyviai turės progą pažaisti golfą malonioje aplinkoje ant Seminole ežero kranto Seminole Lake County klube (6100 Augusta Blvd., Seminole, FL 33777). Kovo 5 dieną, šeštadienį, vakare nuo 6 iki 9 val. visi turnyro dalyviai ir svečiai bus pakviesti į priėmimą, kuris vyks ,,Sirata Beach Resort” viešbučio (jame ir siūlome apsistoti visiems „Florida Lithuanian Open” dalyviams) konferencijų centre (5300 Gulf Boulevard, St. Pete Beach, FL 33706, tel. 1-800-344-5999). Na, o sekmadienį, kovo 6 d., golfas bus žaidžiamas nuo 11:30 v. r. puikiame aikštyne Bardmoor golfo ir teniso klube (8001 Cumberland Rd., Largo, FL 33777). Kovo 7 dieną, pirmadienį, vyks pagrindinės varžybos St. Petersburg County klube, po kurių bus apdovanoti laimėtojai. Registracija prasidės nuo 11:45 v. r., vakaras klubo pokylių salėje vyks nuo 5:30 val. p. p.

Mielai kviečiame visus dalyvauti 11-ajame lietuvių golfo turnyre Florida. Čia atvykę neabejotinai sutiksite senų draugų, susipažinsite su naujais žmonėmis, puikiai praleisite laiką ir tuo pačiu prisidėsite prie garbingo labdaros projekto.

Dėl papildomos informacijos bei norinčius registruotis varžyboms prašome skambinti Algimantui Karnavičiui tel. 727-895-4811 arba rašyti el. paštu ltconsulfl@bayprintonline.com. Taip pat galite apsilankyti www.LTConsulFlorida.com tinklalapyje.

golf
Iš kairės į dešinę: Julius Daukas, Algimantas Karnavičius ir Andy Williams.


golf

Iš kairės į dešinę: Algis Liškūnas, Rimas Karnavičius, Algimantas Karnavičius ir Freddie Kienzler. Don Munafo nuotr.