vaikai

Svečiai ne tik pietavo, bet ir diskusijoms nebuvo galo...

Dešimtieji VVĮM ,,Derliaus pietūs’’


„Ačiū už meilę” – taip pavadintu eilėraščiu visus „Vaiko vartai į mokslą” (VVĮM) „Derliaus pietų” rėmėjus ir svečius š. m. sausio 25 d. Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) pasitiko šios labdaringos organizacijos nariai ir valdyba. Devintoje klasėje besimo-kančios Rasos Keraminaitės, vieno iš VVĮM Lietuvoje remiamo dienos centro auklėtinės, žodžius nesunku būtų pratęsti ir VVĮM padėkoti ne tik už meilę, bet ir nuolatinį rūpestį, rodomą gerumą, šilumą, kuri sklinda iš bet kokios paramos, skirtos socialiai nuskriaustiems vaikams: nupirktų muzikos instrumentų, kompiuterių, psichologinės pagalbos, auklėjamųjų knygų, vasarą savo patirtimi atvažiavusių pasidalinti jaunų JAV lietuvių…

Savo 10 metų sukaktį VVĮM pasitiko su dešimčia Lietuvoje veikiančių dienos centrų, vienuolikuoju Jonavoje, kuris pasak VVĮM valdybos, jau beldžiasi į duris. Jau tradiciniu tapusį renginį vedusi šios organizacijos valdybos narė renginiams Nijolė Nausėdienė sakė, savo paskutiniame susirinkime valdybos narės nutarė padėti ir begimstančiam vienuoliktam centrui, padėti tiek, kiek tik VVĮM finansinė padėtis leis.

O finansinė organizacijos padėtis priklauso ne tik nuo dosnių pavienių rėmėjų, bet ir Lietuvių Fondo, kurio vardu piniginę dovaną – 1,950 dol. VVĮM organizacijai per šiuos „Derliaus pietus” įteikė Rimantas Griškelis. Dovaną priėmusi organizacijos pirmininkė Aldona Vaitienė sakė, kad šie pinigai bus išleisti už jau penktosios auklėjamosios VVĮM knygos „Sparnai” parengimą ir išleidimą. Šia ir anksčiau VVĮM išleista auklėjamąja medžiaga, skirta visų pirma dienos centro mokytojams bei socialiniams darbuotojams, naudojasi visi centrai Lietuvoje. O paskutiniosios – ,,Sparnų” – prašo ir kitos Lietuvos mokslo įstaigos.

Vaikas nekaltas dėl nesėkmingai susiklosčiusių aplinkybių šeimoje. VVĮM remiamuose dienos centruose jie gali pajusti motinišką globą, mokytojų, socialinių darbuotojų rūpestį, kurio trūksta šeimoje. Kelios valandos, praleistos centruose, atgaivina vaikus, čia jie ne tik paruošia pamokas, bet ir pavalgo, apsiprausia. Ne vienas jų pabaigia mokslus, įgyja profesiją, o svarbiausia – sugrįžta į centrus savanoriškam darbui. Ir dažnas jų pasako „Ačiū” štai jau vienuolikti metai gyvuojančiai savanoriškai VVĮM organizacijai, kurios būreliai veikia ne tik Čikagoje, bet ir kituose JAV miestuose: Cleveland (Ohio), Detroit (Michigan), New York, Philadelphia (Pennsylvania), St. Petersburg & Sunny Hills (Florida), Washington, D.C.

,,Draugo” info

vaikai

Jaunieji ateitininkai ne tik padėjo aptarnauti stalus, bet ir rado laiko padainuoti.

vaikai

Apetitą žadino keletą dainų pianinu pagrojęs K. Daugirdas.

Ramunės Kubiliūtės nuotraukos