rock

 Aukuras su skautų ženklu, Zarasuose. Giedriaus Židonio nuotr.

Lietuvos skautai renka medžiagą apie skautiškas vietas

Apie Skautų slėnį Palangoje ir ten esantį skautų įkūrėjo lordo Robert Baden-Powell akmenį sužinojome lankydamiesi vienoje iš stovyklų prie jūros. Daugeliui tai buvo jubiliejinė stovykla „Lituanica 1993”. Susižavėję klausėmės vadovų pasakojimų apie skautų vado viešnagę skautų stovykloje 1933 m., po to pripuolę prie akmens bandėme surasti ir įskaityti R. Baden-Powell ir tuometinio prezidento Antano Smetonos inicialus.
Ta vieta paliko tokį didelį įspūdį, kad ir vėliau, jau neskautiškais reikalais lankydamiesi Palangoje, visada užsukdavome į šį slėnį prie Birutės kalno prisiminti smagias aktyvaus skautavimo akimirkas, ne kartą teko sutikti ir daugiau skautų, dalyvaujančių čia įvairiuose renginiuose.

Prisimindami Skautų slėnį pradėjome galvoti, ar nėra daugiau Lietuvoje panašių skautams svarbių, bet kiek užmirštų vietų, kurias vasarą keliaudami, eidami į žygius galėtų aplankyti tiek skautai, tiek jų vadovai. Pradėjome vartyti knygas, naršyti internete, klausinėti. Taip sužinojome apie Skautų kalną ir akmenį Zarasuose, laivo „Budys” žūties vietą Klaipėdoje, buvusią R. Baden-Pauelio gatvę Palangoje, pirmosios Lietuvos nepriklausomybės laikų tautinių stovyklų vietas, skautų pasodintus ąžuoliukus, paminklines lentas skautams visuomenės veikėjams, jų laidojimo vietas, skautų kryžius, pastatytus Kryžių kalne... Kad visos šios vietos ir įvykiai nenugrimztų užmarštin, kad mums patiems keliaujant būtų lengviau apie juos sužinoti ir juos aplankyti, nutarėme surinkti šias vietas į vieną knygą ir pateikti jų aprašymus, žemėlapius bei fotografijas.

Taip pat supratome, kad dėl įvairių priežasčių ne visos vietos ir įvykiai buvo paminėti pirmosios Lietuvos nepriklausomybės spaudoje ir jau atgavus nepriklausomybę, tačiau manome, kad daug kas dar gali būti gyva žmonių atmintyje, įamžinta nuotraukose. Todėl kreipiamės į išeivijoje gyvenančius senuosius skautus, taip pat naujuosius skautus imigrantus ir kviečiame prisidėti prie projekto, padėti išsaugoti ir skleisti skautišką istoriją!

Medžiaga renkama:

I. Apie pirmąją nepriklausomą Lietuvą

Ką galite padaryti?

– peržiūrėti senas savo nuotraukas, užrašus, archyvą; pakalbėti apie tokias vietas su bendraamžiais, bičiuliais, draugais. Sužinoję, radę naudingos ar įdomios informacijos, siųskite el. pašto adresu: 30vietu@ gmail.com.

II. Per paskutiniuosius 20 metų paliktus skautiškos veiklos ženklus

Ką galite padaryti?

– prisiminkite, kokie reikšmingi įvykiai nutiko jums skautaujant, peržiūrėkite nuotraukas, užrašus. Sužinoję, radę naudingos ar įdomios informacijos, siųskite el. pašto adresu: 30vietu@gmail.com.

III. Artimasis užsienis

Į knygą nutarėme įtraukti keletą kaimyninių šalių skautams svarbių vietų, į kurias keliaujant būtų galima užsukti, tarp jų ir 1948 m. tautinių stovyklų vietos Timmendorfer Strand prie Baltijos jūros ir Isar Horn vietovėje Alpėse prie Isar upės. Prabėgus tiek metų sunku nustatyti tikslias vietas, ypač stovyklos prie Timmendorfer Strand. Gal Jūs ką nors apie tai žinote, turite žemėlapių, nuotraukų?

Ką galite padaryti?

– jei pats buvote vienoje iš šių stovyklų, peržiūrėkite savo archyvą, nuotraukų albumus; jei nebuvote, pakalbinkite ten buvusius savo kolegas, bičiulius. Sužinoję, radę naudingos ar įdomios informacijos siųskite el. pašto adresu: 30vietu@gmail.com.

Planuojame, kad apie kiekvieną knygoje pristatomą vietovę, objektą bus pateiktas aprašymas, žemėlapis, nuotraukos (istorinės bei dabartinės), GPS duomenys. Šias vietas lankantys galės į tam tikrą pažymėtą vietą įklijuoti kokį nors vietą menančią ir pabuvojimą joje įrodančią smulkmenėlę – žiedlapį, lapą, spygliuką, nuotraukos iškarpą...

Taigi, jei žinote tokią skautišką vietą, turite klausimų, pasiūlymų, pastabų arba tiesiog turite ką pasakyti, rašykite mums el. pašto adresu: 30vietu@gmail.com.

Taip pat kviečiame siųsti nuskaitytas (scanned) savo (ar tėvų, senelių, draugų) skautiško gyvenimo nuotraukas iš pirmosios nepriklausomos Lietuvos laikų. Net jei ir nepanaudosime mūsų leidinyje, jas visas persiųsime į Nacionalinį M. K. Čiurlionio dailės muziejų, kur šio muziejaus darbuotojos skautės Rita Škiudienė ir Vaida Sirvydaitė-Rakutienė kaupia skautiškų nuotraukų archyvą. Nepamirškite nuotraukas aprašyti: kokie joje žmonės, kokia vieta, data, kas nuotraukos autorius (skenuokite tif arba jpg formatu, ne mažiau nei 300 dpi).

Knygos leidimą remia Ilgalaikė pilietinio ir tautinio ugdymo programa (Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija) ir Akademinio skautų sąjūdžio Vydūno fondas.
Laukiame Jūsų laiškų!

Knygos kūrėjai – akademikai
sk. v. Giedrius Židonis,
vyr. sk. Nomeda Bepirštytė
ir komanda