zoroms
Dailininkas Kazimieras Žoromskis prie savo darbų.

LAIKAS NESTOVI VIETOJE, TODĖL DRĮSAU JĮ VYTIS

JURGITA RAŠKEVIČIŪTĖ
Specialiai ,,Draugui’’ iš New York

„Jam buvo labai svarbu išmokti valdyti teptuką, giliai suprasti savo profesiją, todėl domėjosi Vakarų Europos tapybos technologijomis, studijavo garsiųjų dailininkų darbus’’, – teigė vieno iš garsiausių Lietuvos dailininkų Kazimiero Žoromskio žmona Kristina.

Šaltą, speiguotą sekmadienio popietę į Lietuvių susivienijimo patalpas New York mieste atskubėjęs nemažas būrelis žmonių pasiklausyti paskaitos apie menininko gyvenimą, darbus bei pasaulėžiūrą, tikrai nenusivylė. Nors jo nuostabius kūrinius galėjome išvysti tik skaidrėse, buvo nesunku suprasti, kokį nepaprastą talentą ir atsidavimą autorius turėjo. Anot dailininko žmonos Kristinos Miklas-Žoromskienės, kuri ir vedė šią paskaitą, menininkas turi turėti du gyvenimus: kūrybinį ir kasdieninį. Kazimieras savo gyvenimą paaukojo kūrybai.

K. Žoromskis – vienas iš originaliausių ir ryškiausių XX a. dailininkų. Jo darbai yra rodomi daugelyje Europos ir JAV muziejų. Dailininkas, pelnęs tarptautinį pripažinimą, buvo ne tik įtrauktas į svarbiausius pasaulio dailininkų žinynus, bet ir apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. Penkerius metus gyvenęs Madride, Ispanijoje, keletą metų klajojęs po Kolumbiją, Austriją, Šveicariją, Jungtines Amerikos Valstijas, menininkas, patirdamas sunkią savo egzistenciją ir vos sudurdamas galą su galu, visas atsidavė kūrybai. Velionis savo žmonai yra pasakęs: „Vargau pagal Viešpaties pasakymą ir tik jam vienam esu dėkingas už tai, ką turiu.’’

Žvelgiant į K. Žoromskio gyvenimą, paveikslus ir ypač jų pavadinimus, yra nesunku pastebėti, jog menininkas dažnai tapė tai, ką mylėjo: Ispaniją, žmogų, visuomenę, romantizmą, šiuolaikiškumą. Nesvetima jam buvo ir tuometinė santvarka, kuri taip pat atsispindėjo jo darbuose.

„Kūriau egzistuojančią realybę. Ji buvo dvejopa: irstančių sienų ir karo sugriauto pasaulio. Griūvančios sienos tapo mano modeliais. Jautresnė siela gali išgirsti, kaip paveiksluose dejuoja mano tautos rauda’’, – rašė dailininkas.

Menininkas mėgo stebėti, kaip keičiasi gamta. Dažnai tapydavo jos elementus: žolę, rytą, paukščius, pastebėdavo gamtos nuotaikas. Tas suteikia labai gerą nuotaiką ir aurą darbams, pastebi Kristina Žoromskienė.

Paskaita New York lietuviams buvo suorganizuota ne vien tik dėl to, kad parodytų garsiojo rašytojo gyvenimą ir darbus, apie kuriuos daugelis jau žinojo ir netgi pažinojo. Antrasis paskaitos tikslas buvo supažindinti žmones su pagaliau įkurtu menininko namu-muziejumi. Muziejus yra įkurtas tame pačiame name, kuriame dailininkas gyveno iki mirties. Žoromskiui dar būnant gyvam, valdžia buvo pažadėjusi pastatyti atskirą muziejų jo darbams, tačiau pažado taip ir neištesėjo. Kaip teigė Kristina, bylinėjimasis su valdžia truko maždaug dvidešimt metų. Tai kainavo tiek jai, tiek ir Kazimierui daug nervų ir jėgų.

Dabar dailininko darbai yra pasklidę po visą pasaulį. Dalį paaukojęs kitų tautų galerijoms, menininkas geriausius savo kūrinius paliko Lietuvai, su kuriais, pasak K. Žoromskienės, buvo elgiamasi labai nepagarbiai. Kaip teigia Kristina, visa Lietuvai dovanota kolekcija vertinama milijonais JAV dolerių. Džiugu, jog dabar kai kurie iš jų turi tikrus namus, kuriuose jais rūpinamasi, ir kur žmonės gali ateiti jais pasigrožėti.

Studijoje (namų muziejuje) tarp daugybės paveikslų saugoma ir porceliano urna su velionio pelenais. Pasak Kristinos, Žoromskis mėgo savo darbus ir labai sunkiai su jais skyrėsi. Tad likti tarp savo paveikslų ir po mirties buvo menininko valia.

Nors žymiojo dailininko jau nebėra tarp gyvųjų, jo neįkainojami darbai išliks garsūs dar ilgai. Harmoningas ir muzikalus kūrinių pasaulis puoš ir džiugins ne vieno žmogaus širdį. Šviesaus atminimo garsus lietuvių dailininkas kartą yra pasakęs: „Laikas nestovi vietoje, todėl drįsau jį vytis.’’ Galbūt dėl to dabar matome, tai, ką matome – kupiną meilės, vilties, tikėjimo ir atsidavimo sielą, taip ryškiai spindinčią Kazimiero darbuose.

Šiuo metu Kristina Žoromskienė dirba prie biografinės knygos apie Kazimierą Žoromskį ir prašo atsiliepti tuos žmones, kurie bendravo su dailininku ir galėtų pasidalinti savo prisiminimais. Jie būtų išspausdinti knygoje ,,Mintyse su Lietuva”, kuri skiriama dailininko 100 metų jubiliejui 2013 metais.

zoroms
JAV ambasadorius Lietuvai John Cloud pasirašo K. Žoromskio muziejaus knygoje: ,,JAV dėkinga dailininkui Kazimierui Žoromskiui.” Asmeninio K. Žoromskienės albumo nuotraukos