ner
Algio Norvilos nuotraukos

10 atsakymų į 10 ,,Kodėl reikėtų vaikams stovyklauti Neringos stovykloje?”


GINTARĖ BUKAUSKIENĖ

Nors dar žiema nepasibaigė, bet jau retsykiais, ypač tie, kurie mėgstame iš anksto planuoti, pradedme galvoti apie vasarą. Pastaroji siūlys daug: keliones, pajūrį, skrydžius į gimtinę, na, o vaikams, be abejonės, – stovyklas. Ne vienas mėgins pasverti, kas būtų vertingiau už tą pačią kainą: ilgiau paviešėti gimtinėje ar trumpiau, bet kokybiškiau suteikti vaikams galimybę pasisemti jaunatviškos ir tautinės patirties, pasiliekant šioje pusėje vandenyno.

Pateikiame 10 galimų atsakymų į jūsų svarstymus. Jais nesiekiame parodyti, kad esame teisūs, bet ir neslepiame, jog esame gana stipriai įsitikinę, jog mūsų subjektyviame požiūryje yra nemažai tiesos. Ši tiesa įgyta per ilgalaikę vadovavimo patirtį Neringos stovykloje, auginant savo vaikus, stebint jų draugus šeštadieninėje mokykloje bei skautiškoje veikloje.

ner

Taigi, kodėl reikėtų mūsų vaikams stovyklauti Neringos stovykloje?

1. Todėl, kad Neringa yra vienintelė rytų pakrantėje lietuviškas tradicijas puoselėjanti stovykla;

2. Todėl, kad čia vaikai užmegs draugystes, kurios galės išaugti į ilgalaikius, brandžius ir prasmingus santykius, o ne vien trumpalaikes pažintis;

ner

3. Todėl, kad visi vaikai prašo tėvų leisti pas draugus nakčiai (,,sleepover”), Neringoje tai vyksta ištisas dvi savaites;

4. Todėl, kad močiutė Lietuvoje niekada nebus pajėgi per tokį trumpą laiką suteikti tiek dvasinės, istorinės, kultūrinės ir bendražmogiškos informacijos, kiek tai jaunų ir brandžių vadovų dėka Neringoje padaroma per porą savaičių. Močiutė neturi tiek ir tokios energijos;

ner

5. Tetos ir dėdės greičiausiai taip pat yra užsiėmę buitimi ir savo vaikų laisvalaikiu, tad nelabai realu, kad jie visą savo laiką galėtų paskirti giminaičiams, o juolab – jų atžaloms;

6. Todėl, kad Neringa nėra vien stovykla, tai – vizija;

ner

7. Todėl, kad vasaros metu ir ne mokykloje, bet tarp bedraamžių gali improvizuoti, persirenginėti ir tiesiog pabūti ne tokioje formalioje aplinkoje kaip mokykla. Arba – tai tiesiog mokykla po saule, debesimis, žvaigždėmis, kur stipriau negu mokytojų balsai čiulba paukščiai, čirpia žiogai;

8. Todėl, kad net į ne pačius įdomiausius ir ,,ne pačius kiečiausius” dalykus čia vaikai kviečiami pažiūrėti per grožį, gamtą, dvasinę rimtį, meną, sportą, grupinę improvizaciją. Žiūrėk, staiga Lietuvos istorija, literatūra, religija, tautiniai šokiai tampa tokie pat ,,kieti” kaip ir modernūs ,,išmislai”;

ner

9. Todėl, kad vaikai išmoksta pasidžiaugti sėkme po ilgo darbo; sėkmės jausmas yra ypač puoselėjamas Neringos stovykloje;

10. Todėl, kad čia dar galima gyventi be kompiuterių, mobiliųjų telefonų ir kitų modernių elektroninių priemonių. O tai – jau beveik egzotika!

ner

Kviečiame visus vaikus vasaroti Neringos stovykloje!

Registracija vasaros stovykloms Neringoje prasidės š. m. vasario 15 d.
Daugiau informacijos apie tai rasite internete adresu: www.neringa.org

Gintarė Bukauskienė – ilgalaikė Neringos stovyklos vadovė ir Maironio lituanistinės mokyklos New York mokytoja.