Rodney Ross lankydamasis Kalvarijoje domėjosi ir savo šeimos istorija.
Algio Vaškevičiaus nuotr.


Amerikietis populiarins M. K. Čiurlionio kūrybą

ALGIS VAŠKEVIČIUS

Praėjusią vasarą beveik tris savaites Lietuvoje pirmą kartą viešėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų nacionalinio archyvo darbuotojas, istorikas Rodney Ross susižavėjo mūsų šalimi ir nutarė grįžęs apie ją kuo daugiau papasakoti ir amerikiečiams, ir už Atlanto gyvenantiems lietuviams. Pernai rugsėjį Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC jis surengė vakarą, kurio metu pasakojo apie savo kelionę, taip pat supažindino su savo šeimos istorija.

„Mano protėviai yra kilę iš nedidelio Kalvarijos miestelio, esančio Lietuvos ir Lenkijos pasienyje, apylinkių. Kai tose vietose pernai apsilankiau pirmą kartą, viskas man, kaip istorikui, buvo labai įdomu. Kelionė į Lietuvą buvo išties nuostabi, mane sužavėjo jūsų žmonių nuoširdumas, gražūs miestai ir miesteliai. Pagalvojau, kad šita pažintis su protėvių gimtine turi tęstis”, – sakė žydų kilmės istorikas.

Susitikime ambasadoje dalyvavo apie šimtas žmonių, renginiu Ross liko labai patenkintas. Jo metu buvo grojama Kauno žydų geto muzika, o vėliau susirinkusieji galėjo pasiklausyti kompaktinės plokštelės su Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrinių įrašais. Apie Čiurlionį amerikietis jau buvo girdėjęs anksčiau, lankydamasis Lietuvoje jis užsuko ir į šio kūrėjo muziejų Kaune, nusipirko jo muzikos įrašų.

„Amerikiečiai dar labai mažai žino ar visai nežino apie šį genialų dailininką ir kompozitorių. Mano žmonos giminaitė Consuelo Sherba kartu su vyru Charles, Rhode Island  valstyjoje yra įkūrusi styginį kvartetą ‘Aurea’, kuris atlieka įvairias muzikines programas, iliustruodamas jas meno kūrinių reprodukcijomis, poezijos posmais. Man kilo mintis, kad Čiurlionis ir šis muzikinis kolektyvas yra tarsi sutverti vienas kitam – būtų galima parengti įdomią programą ir ją pristatyti įvairiuose Amerikos miestuose”, – sakė istorikas.

Kvarteto įkūrėjas smuikininkas Charles Sherba yra Rhode Island filharmonijos koncertmeisteris, grojęs su Boston simfoniniu orkestru, savo karjerą pradėjęs kaip pirmasis smuikininkas Milwaukee simfoniniame orkestre, kur dirbo devynerius metus. Muzikantas yra gavęs nemažai apdovanojimų, išleidęs muzikos įrašų. Jo žmona ir „Aurea” meno direktorė Consuelo Sherba, taip pat smuikininkė, yra grojusi su Atlanta kameriniu orkestru, Atlanta baleto orkestru, įvairiais kitais kolektyvais. „Aurea” yra parengusi ir atlikusi nemažai įvairių muzikinių programų, kurios buvo atliekamos Amerikos miestuose.

„Tokio renginio metu būtų atliekami Čiurlionio kūriniai styginiams instrumentams, būtų galima rodyti skaidrėse jo darbų reprodukcijas. Manau, kad derėtų ir lietuvių klasikų poezijos eilės, kurių yra išversta į anglų kalbą. Pasirodymus būtų galima surengti Washington, Boston, Chicago, Baltimore ir kituose miestuose”, – įsitikinęs Ross.

 Jis jau pasidalijo savo sumanymu su LR ambasados Washington, DC darbuotojais, kurie žadėjo parūpinti „Aurea” tinkamų atlikti Čiurlionio kūrinių. Ross norėtų į pagalbą pasitelkti ir Čiurlionio kūrybos žinovų, kurie galėtų patarti tokių renginių organizatoriams.

Boston gyvenantis kultūros veikėjas, „Draugo” bendradarbis daktaras Stasys Goštautas jau sulaukė Ross kreipimosi, kuriame šis išdėstė savo sumanymą. S. Goštautas yra daug nuveikęs, tyrinėdamas Čiurlionio kūrybą, paskelbęs apie jį straipsnių įvairiomis kalbomis, yra parengęs ir išleidęs knygą „Čiurlionis – tapytojas ir kompozitorius”.

2011 metais, kai buvo minimos šimtosios M. K. Čiurlionio mirties metinės,  JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros taryba surengė dešimties koncertų ciklą Amerikos ir Kanados miestuose – Washington, Atlanta, Detroit, Cleveland, Boston ir kituose. Jų metu Čiurlionio kūrinius atliko garsus pianistas Gabrielius Alekna, o S. Goštautas skaitė paskaitą „Čiurlionis po 100 metų”. Šie renginiai, kuriuos rėmė Lietuvių Fondas, susilaukė nemažo susidomėjimo.

„Labai tikiuosi, kad, padedant geranoriškai nusiteikusiems žmonėms, šį sumanymą pavyks įgyvendinti 2013 ar 2014 metais. Manau, kad tai bus dar viena puiki proga pristatyti Amerikoje genialųjį kūrėją, jo muziką ir dailę, o tuo pačiu ir dar labiau priartinti pačią Lietuvą”, – sakė Ross.