kubilius

Premjeras Andrius Kubilius pirmosios savo, kaip Lietuvos vyriausybės vadovo, viešnagės JAV metu. 

LR Vyriausybės nuotr.


LR premjero savaitė Amerikoje
Siekiame parodyti, kad Lietuva turi daug patrauklių pranašumų

Visą savaitę, nuo vasario 1 iki 5 d., Jungtinėse Amerikos Valstijose lankėsi Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Andrius Kubilius ir jį lydinti delegacija. Premjeras surado laiko savo įtemptoje darbotvarkėje ir mielai sutiko atsakyti į ,,Draugo” klausimus.


– Tai yra pirma Jūsų viešnagė Jungtinėse Valstijose esant Vyriausybės vadovo pareigose. Kaip vertinate ją?

– Gausybė susitikimų per šias kelias dienas buvo tikrai sėkmingi ir daug žadantys, bet turime pasakyti, kad tai – tik didžiulio darbo pradžia. Reikės atlikti savo namų darbus Lietuvoje. Planuojame nuolatinius Vyriausybės narių apsilankymus Jungtinėse Valstijose, gegužės mėnesį žadame dalyvauti U. S.-Baltic Foundation rengiamoje konferencijoje, skirtoje aukštosioms technologijoms.

– Kokie susitikimai įsimintiniausi, naudingiausi?

– Visi buvo kartu ir panašūs, ir skirtingi. Pavyko pasiekti vieną rezultatą – tai yra parodyti, kad Lietuva turi daug patrauklių pranašumų, dėl kurių tikrai verta stipriai investuoti į įvairius projektus Lietuvoje.

New York mums buvo suteikta galimybė atidaryti NASDAQ biržos rytinę prekybos sesiją. Tai atrodė ir labai iškilmingai, ir kartu – žaismingai. Kai pamatėme Lietuvos vėliavą ir savo delegacijos vaizdus ant biržos centrinio pastato sienos, buvome iš tiesų sujaudinti.

Washington, DC susitikę su senatoriumi demokratu Richard Durbin kalbėjome apie Amerikos dėmesį Vidurio ir Rytų Europos regionui ir rytinėms ES kaimynėms. Buvo aptartas paramos Ukrainai, Moldovai, Gruzijai, Baltarusijai klausimas. Senatorius sakė, kad prezidento Barack Obama patarėjai žino ir vertina Lietuvos narystės NATO pasiekimus.

Susitikime taip pat sutarta ieškoti būdų, kad daugiau Lietuvos jaunuolių galėtų vykti studijuoti į JAV. Lietuviškų šaknų turintis R. Durbin pažadėjo stengtis atvykti į Lietuvą paminėti Nepriklausomybės atkūrimo dvidešimtmečio. Jis sakė, kad jeigu bus pavaišintas kugeliu, tai būtinai pasistengs aplankyti Lietuvą.

 Washington, DC teko dalyvauti Maldos pusryčiuose. Po jų trumpai pabendravome su Atstovų Rūmų pirmininke Nancy Pelosi. Pirmininkė pasidžiaugė mūsų sėkmingai vykdoma ekonomine investicine diplomatija ir palinkėjo visokeriopos sėkmės Lietuvai ir jos žmonėms. Maldos pusryčiuose taip pat dalyvavo Ispanijos premjeras Jose Luis Rodriguez Zapatera.

Ne mažiau reikšmingi ir naudingi susitikimai vyko su JAV Federalinės rezervų sistemos pirmininku Ben Bernanke, prezidento Barack Obama patarėju Lawrence Summers ir JAV Iždo sekretoriumi Timothy Geithner.

Lietuvos ambasados surengto priėmimo metu Washington, DC teko šiltai pasikalbėti su lenkų kilmės JAV politologu, akademiku ir filantropu Zbigniew Brzezinski. Su buvusio JAV prezidento Jimmy Carter patarėju nacionalinio saugumo klausimais esame pažįstami daugelį metų. mes aptarėme pasaulines politikos tendencijas, pasidalijome savo įžvalgomis apie Vakarų pasaulio santykius su Rusija.

Su Tarptautinio valiutos fondo (TVF) generalinio direktoriaus pavaduotoju John Lipsky aptarėme pasaulinės ir Lietuvos ekonomikos dabartį bei ateities galimybes. TVF atstovas itin palankiai įvertino priemones, kurių Lietuvos valdžia ėmėsi, siekdama suvaldyti pasaulio ekonominės krizės pasekmes šalyje.
 
– Jūs sakėte, kad vienas iš svarbiausių šios kelionės tikslų – pritraukti JAV investicijas į Lietuvą. Ar apsilankymas Silicio slėnyje California valstijoje buvo sėkmingas šiuo atžvilgiu?

– Susitikimuose su tarptautinių bendrovių „Oracle”, „Cisco” ir „HP” vadovais aptarėme šių bendrovių tolesnę plėtrą Lietuvoje ir naujas investicijas, informacinių technologijų (IT) taikymą. Pristatėme Lietuvos, kaip IT kompetencijų ir paslaugų centro, galimybes Šiaurės Europos regiono rinkoje.

Šalyje matome nemažai galimybių vystant aukščiausio lygmens mobilios telefonijos, plačiajuosčio mobilaus interneto plėtrą. Taip pat galime džiaugtis turėdami nemažai aukšto išsilavinimo specialistų. Esame įsitikinę, kad atėjo laikas ilgalaikėms investicijoms, kurios neįmanomos be naujausių technologijų.

– Susitikote su pernai į Lietuvą įžengusio investicinio banko ,,Barclays Capital” prezidentu Jerry del Missier. Kokie šio susitikimo rezultatai?

– Susitikimo metu aptarėme tolesnes bendradarbiavimo galimybes, taip pat – politinę ir ekonominę padėtį Lietuvoje. Banko prezidentas teigiamai įvertino vykstantį bendradarbiavimą.

Pernai rudenį Vyriausybė pasirašė investicijų sutartį su ,,Barclays Technology Centre Limited” – antrine ,,Barclays Bank PLC” (,,Barclays”) bendrove – dėl ,,Barclays” technologijų centro steigimo Vilniuje. Sutartimi ,,Barclays” įsipareigojo įsteigti technologijų centrą Vilniuje ir iki 2011 m. pabaigos įdarbinti ne mažiau kaip 250 aukštos kvalifikacijos technologijų specialistų. Planuojama, kad šių metų vasaros pradžioje centras jau pradės darbą ir bus vienas iš keturių strateginių centrų, aptarnaujančių ,,Barclays” banko mažmeninės ir verslo bankininkystės veiklą, teiks paslaugas 49 milijonams klientų 28 pasaulio šalyse. Kiti trys technologijų centrai įsteigti Indijoje, Singapūre ir Jungtinėje Karalystėje.

Pagal investicijų sutartį investuotojas ,,Barclays Technology Centre Limited” įsipareigojo investuoti Lietuvoje ne mažiau kaip 20 milijonų litų. Ši suma nėra galutinė – tai apatinė riba, kiek investuoti įsipareigojo ši bendrovė.

– Kokį įspūdį paliko susitikimas su buvusia JAV valstybės sekretore Condoleezza Rice?

– Su buvusia valstybės sekretore nuoširdžiai ir šiltai kalbėjomės apie praeities įvykius, aptarėme Jungtinių Valstijų vaidmenį Lietuvai tampant NATO nare. Kalbėjome apie dabartinę geopolitinę padėtį ir apie pasaulio politikos galimybes. Su Stanford University dirbančia C. Rice pasidalinome mintimis apie Europos Sąjungos (ES) plėtrą į Rytus, ES energetinį saugumą. Papasakojau apie svarbiausias Lietuvoje vykdomas viešojo sektoriaus pertvarkas. Buvusi valstybės sekretorė domėjosi pasaulinės ekonomikos ir finansų krizės įveikimo priemonėmis mūsų šalyje. Pabrėžiau, kad, taupymo priemonėmis suvaldžius krizę Lietuvoje, atėjo metas pereiti prie ilgalaikio strateginio planavimo.

– Stanford University skaitėte paskaitą. Kokia jos tema? Kokių klausimų sulaukėte?

– Šio universiteto Verslo mokyklos akademinei visuomenei pristačiau gerą mūsų šalies geopolitinę padėtį, patogią infrastruktūrą ir verslo aplinką, išsimokslinusią ir kvalifikuotą darbo jėgą, atsigaunančios ekonomikos ženklus, proveržius informacinių technologijų srityje.

Susitikę su Stanford University Verslo mokyklos dekanu profesoriumi Garth Saloner aptarėme galimybes stiprinti bendradarbiavimą tarp Stanford ir Lietuvos universitetų tiek akademinėje srityje, tiek tarp jų mokslo centrų. Priėjome prie bendros nuomonės, kad sparčiausiai žinių ekonomikos plėtra vyksta tuomet, kai pasiseka į vieną vietą sutelkti didelius studijų, mokslo centrus ir naujoves taikančias verslo įmones. Papasakojau apie Lietuvoje sparčiai besiplečiančius mokslo ir technologijų slėnius.

– Ar buvo proga susitikti su JAV veikiančiomis lietuviškomis organizacijomis, pavieniais asmenimis?

– Viešnagės pradžioje teko bendrauti su San Francisco Lietuvių Bendruomenės atstovais. Vėliau buvo nemažai susitikimų su tautiečiais, gyvenančiais New York, Washington ir jo apylinkėse.

– Koks Vyriausybės požiūris į išeivijos reikalus? Ar nenusimato pokyčių pasikeitus Užsienio reikalų ministerijos vadovui?

– Stengiamės bendradarbiauti su Pasaulio Lietuvių Bendruomene. Tam padeda ir įkurta Išeivijos reikalų taryba. Esu įsitikinęs, kad ir naujajam užsienio reikalų ministrui Audroniui Ažubaliui, ir visai Vyriausybei išeivijos reikalai ir toliau liks iš tiesų svarbūs.

– Kokią Lietuvos ateitį žadate išeivijoje gyvenantiems lietuviams?

 – Mes darome ir darysime viską, kad Lietuva būtų visiems lietuviams, nežiūrint, kur jie įsikūrę, tikra tėvynė ir patraukliausia vieta grįžti ir gyventi. Be abejo, šiuo metu daug kas gali prieštarauti, kad Lietuva neatrodo tokia patraukli, kaip New York, San Francisco ar kita pasaulio vieta. Galima kaip pavyzdį prisiminti neseną Airijos istoriją, kada po 1985 m. šioje šalyje buvo pradėta vykdyti modernios, pagrįstos aukštosiomis technologijomis ekonomikos programa. Netrukus padėtis šioje šalyje ėmė keistis. Panašiu keliu bandome žengti ir Lietuvoje, šis mūsų apsilankymas – vienas iš bandymų tai daryti. Tikimės, kad jis bus sėkmingas ir naudingas.

– Dėkojame už pokalbį.

Kalbino Loreta Timukienė