plak

Parodos plakatas.    Arvydas Ališanka. ,,Lizdas”. 


Lietuviškas sezonas 
,,Alex” galerijoje/galerijoje A Washington, DC


RITA MIKUČONYTĖ
menotyrininkė

DOVILĖ TOMKUTĖ
parodos kuratorèė

Vasario 16 d. Lietuva švęs Valstybės atkūrimo dieną. Ši data yra svarbi kiekvienam lietuviui, kuriame pasaulio krašte jis begyventų. Todėl ypatingai svarbu ir džiugu, kad prieš pat šią datą, vasario 5 d. žinomoje ir didžiausioje Washington, DC, pelno siekiančioje „Alex” galerijoje/galerijoje A buvo atidaryta lietuvių šiuolaikinės dailės paroda „Lietuviškas sezonas”.

Nepaisant, kad penktadienį Washington, DC prasidėjo neeilinė sniego pūga ir gyventojams buvo rekomenduojama pasilikti namuose, į parodos ,,Lietuviškas sezonas” atidarymą susirinko nemenkas būrys svečių: nuolatiniai „Alex” galerijos parodų lankytojai, kolekcininkai, menininkai, LR ambasados darbuotojai, Washington, DC viešėję LR Seimo nariai bei vietos Lietuvių bendruomenės atstovai.

Tokia didelė lietuvių menininkų paroda JAV sostinėje suruošta pirmą kartą. Tai „Arkos” ir „Alex” galerijų sėkmingo bendradarbiavimo rezultatas. P. Viktor Gaetan, „Alex” galerijos įkūrėjas ir savininkas, davė pradžią šiam įspūdingam sumanymui, atveždamas Amerikos tapytojų parodą, pavadintą „Peizažų įvairovė: Virginia dailininkų darbų pristatymas Vilniuje”, kuri buvo rodoma „Arkos” galerijoje Vilniuje ir M. Žilinsko galerijoje Kaune 2009 m. vasarą. Amerikiečių paroda sulaukė didelio pasisekimo ir buvo puikiai įvertinta publikos, žiniasklaidos ir meno kolekcininkų.

Paroda „Lietuviškas sezonas” pristato 33 žinomų lietuvių menininkų darbus: tapybos, grafikos, skulptūros bei akvarelės kūrinius. Kolekcija atspindi dabartinėje lietuvių dailėje vyraujantį idėjų ir raiškos priemonių pliuralizmą, platų modernizmo tendencijų spektrą.

Perteikdami per amžius susiformavusias tradicijas, atspindėdami tradicinę lietuvišką pasaulėjautą, praturtindami ją savo asmenine patirtimi, lietuvių menininkai kuria pilną metaforų, turtingą savo turiniu bei forma vaizdinių pasaulį.

Originalia liaudies meno interpretacija išsiskiria Rimo Zigmo Bičiūno ir Jono Daniliausko tapybos darbai. Gintaro Palemono Janonio ir Jūratės Mitalienės paveiksluose didelis dėmesys skiriamas siužeto mitologizavimui, dramatiškoms ar ironiškoms potekstės yra charakteringos Aleksandro Vozbino darbams. Gamtos motyvai būdingi Gražinai Vitartaitei. Išraiškinga tapyba pasižymi Romualdo Balinsko kūryba. Dėmesiu piešiniui, simbolinei detalei pasižymi Algirdo Griškevičiaus ir Vidmanto Jusionio darbai. Tapybos kolekcija yra sėkmingai papildoma meistriškai atliktų Ramunės Kmieliauskaitės ir Eugenijaus Nalevaikos akvarelių.

Grafikos kūrinių kolekcijai būdinga ne tik stilistinė, bet ir technikų įvairovė. Klasikines technikas puikiai valdantys lietuvių grafikai sukuria unikalius vaizdinius. Birutė Stančikaitė, Nijolė Šaltenytė ir Tatjana Diščenko perteikia daugiaplanę erdvę, kurią pažymi subtiliais tonais, smulkiais brūkšneliais įprasminta detalė. Lida Dubauskienė kuria ženklų kupinas, postmodernias istorijas. Nijolė Vilutienė, naudodama skirtingas technikas, pabrėžia tapybiškumą, kurį sustiprina spalva perteikiamas erdvės ir ritmo pojūtis. Gerardas Šlektavičius, naudodamas linoraižio techniką, atskleidžia skirtingas, natūros įspūdžių padiktuotas išgyvenimų būsenas. Jūratė Stauskaitė stebina žiūrovą išraiškinga žmogaus kūno plastika, išreikšta jautriu linijiniu piešiniu. Realistinės impresijos ir nykstančio Lietuvos kaimo vaizdiniai yra įkvėpimo šaltinis romantiškiems Dovilės Tomkutės peizažams. Jurgita Gerlikaitė naudoja skaitmeninius vaizdus, derindama juos su tradicine grafika. Nuostabios vėduoklės, Elvyros Katalinos Kriaučiūnaitės pagamintos iš rankų darbo popieriaus, rodo menininkės išradingumą ir naujas populiarias tendencijas šiuolaikinėje lietuvių grafikoje. Konceptualumu pasižymi Mikalojaus Vilučio šilkografijos, Sauliaus Valiaus ir Dianos Radavičiūtės skaitmeninė spauda ir instaliacijos. Kolekciją ypatingai praturtina išraiškingi Vytauto Valiaus estampai.

Skulptūrų kolekcijos darbai, atlikti iš bronzos, akmens ir medžio, demonstruoja nūdienos kryptis ir tradicijas lietuvių mažojoje plastikoje. Tamaros Janovos ir Arvydo Ališankos darbuose didelis dėmesys yra skiriamas žmogaus figūrai ir jos pokyčiams. Kęstutis Musteikis kuria abstrahuotų formas, kuriose ypač svarbi ritmika, siluetas ir medžiagos faktūra. Audriaus Liaudansko, Stasio Juraškos darbai išsiskiria ironiškomis žmogiškosios egzistencijos variacijomis.

Paroda „Lietuviškas sezonas” plačiai pristato šiuolaikinių žinomų lietuvių dailininkų kūrybą JAV auditorijai. Tai puiki proga ieškoti paralelių kūrybos vingiuose ir kalbėti apie kiekvienos šalies unikalią kultūrą. Organizatoriai nuoširdžiai tiki, kad ši paroda „Alex” galerijos/ galerijos A lankytojams pasirodys ypatinga, įdomi ir vertinga. Ji suteiks galimybę iš arčiau susipažinti su Lietuva bei jos kultūra, tuo pačiu stiprinant įvairiapusį dialogą tarp mūsų šalių.

 Parodą JAV sostinėje pristatė „Arkos” galerijos direktorė dailininkė Dovilė Tomkutė ir dailininkas Saulius Valius. Pasibaigus Washington, DC ją planuojama perkelti į Čiurlionio galeriją Čikagoje ir parodyti California. parodai

parodwash

Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėms Amerikos Valstijoms ir Meksikai Audrius Brūzga (d.), ,,Arkos” galerijos direktorė grafikė Dovilė Tomkutė, dailininkas Saulius Valius.

parod
Algis Griškevičius. ,,Pučiant burę”.

tompix

Dovilė Tomkutė. ,,Senas kaimas I”.