,,TURBŪT NE DĖL SAVĘS ESU’’

Teatralizuotas meno, literatūros ir chorinės muzikos vakas pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą.
2012 m Vasario 4 d. Lemont High School, Performing Arts Center, Lemont, IL

Koncertavo Čikagos Lietuvių meno ansamblis „Dainava’’
Meno vadovas Darius Polikaitis, akompaniatorius Ričardas Sokas


jk
jk

jk

jk


jk
jk
jkjk
Marcinkevičiaus kūrybą deklamavo: Linas Umbrasas, Dalia Cidzikaitė ir Apolonija Steponavičienė,

jk
Asta Zimkienė, Valdas Aušra
jk
Audrė Budrytė-Nakienė,  Vytas Čuplinskas

jk
Diskanto partiją atliko Vytautas Staniškis.
jk

jk

jk

jk
jk
jk
jk

jk

jk
jk
Meno parodoje savo darbus pristatė vienuolika lietuvių arba lietuvių kilmės menininkų. Jie įkvėpimo sėmėsi iš Marcinkevičiaus kūrybos arba ją pritaikė jau anksčiau sukurtiems darbams.

Jono Kuprio nuotraukos