staz

Washington lietuvių bendruomenės pirmininkė Diana Vidutis (trečia iš d.) mumis rūpinosi ir kaip mama, ir kaip gera draugė.

Stažuotojų išvyka į Washington, DC

RENATA NOVOGRECKAITĖ

Svajonėms lemta pildytis! Vasario 1–6 dienomis lankėmės Washington, DC, kur susitikome su ten gyvenančiais lietuviais, galėjusiais suteikti itin naudingos informacijos rašomų disertacijų bei baigiamųjų magistro darbų temomis. Savo įspūdžiais šiame straipsnyje dalijamės mes – 5 studentai iš Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto (VDU): Arūnas Antanaitis, Giedrė Milerytė, Marija Raškauskienė, Gediminas Žūsinas bei Renata Novogreckaitė (susijusius straipsnius skaitykite „Draugo’’ 2011 m. sausio 25 d. ir vasario 2 d. numeriuose).

Dar prieš kelionę į Washington apsilankėme Dalios ir Jurgio Anysų namuose. Turininga Jurgio ekskursija po Čikagą ir skani Dalios jūros gėrybių vakarienė nepaliko abejingų. Prie vaišių stalo smagiai bendravome su Anysų, Tamulių šeimomis, Dalia Cidzikaite ir Aurelija Tamošiūnaite. Sekmadienį dalis stažuotojų nuvyko į Šiaurės Amerikos lietuvių studentų sąjungos (ŠALSS) posėdį. Pamatėme, kur gyvena mūsų kartos jaunimas, esantis Amerikoje. Visi dvylika jaunuolių geranoriškai pasidalijo savo nuomone dvigubos pilietybės klausimu, papasakojo apie artimiausius sąjungos renginius, sumanymus ir iššūkius. Už pakvietimą dalyvauti posėdyje esame dėkingi ŠALSS pirmininkui Pauliui Vertelkai ir Aldonai Gintautaitei.

Turiningas gyvenimas Washington, DC

Visą savaitę gyvenome Washington Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dianos Vidutis namuose. Ji mūsų komanda rūpinosi ir kaip mama, ir kaip gera draugė. Kartu lankėmės mokyklos Montgomery Blair high school moksleivių talentų vakare, jaunimo bare „McGinty’s Public House’’, kuriame vienai stažuotojai net pavyko pagroti gitara, kino teatre žiūrėjome naują filmą apie pabėgimą iš lagerio Sibire „The Way Back’’. „Filmas visiems paliko skirtingus įspūdžius, taip, kaip ir moksleivių talentų vakaras. Vieni išspaudė ašarą, kiti reagavo santūriau. Kadangi pati esu dalyvavusi savo mokyklos užklasinėje veikloje, pasižiūrėti, kaip panašia veikla užsiima Amerikos moksleiviai, buvo labai įdomu. Tą vakarą užsinorėjau grįžti į mokyklos suolą. Labai džiaugiuosi, jog mūsų Renatai pavyko pagroti bare ant tos pačios scenos, kur prieš porą metų grojo atlikėja Jurga Šeduikytė’’, – įspūdžiais dalijosi Marija.

 Išvyka po JAV sostinę

Tiek Chicago, tiek Washington, DC sutikome daug malonių žmonių, kurie visokeriopai stengėsi mūsų viešnagę paversti kuo turiningesne. „Džiaugiamės, jog prieš išvykstant į Washington, Jurgis Anysas spėjo surengti ekskursiją po Chicago centrą bei supažindinti su įvairių pastatų istorija. JAV sostinėje grožėjomės visai kitokiais pastatais: senesniais, ne tokiais moderniais, žemesniais – juk šiame mieste pastatai negali būti aukštesni už Kapitolijaus bokštą. Washington sugriovė kai kuriuos stereotipus apie Ameriką, nes pasirodė labai europietiškas miestas’’, – mintis dėstė Giedrė. Tikrai įspūdingas pasirodė senasis Georgetown. Ypač sužavėti likome aplankę Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bazilikoje lietuvių įkurtą Šiluvos Marijos koplyčią. Netikėta tokioje didingoje šventovėje viduryje Washington skaityti lietuvių kalba parašytus užrašus: „Apsaugok, aukščiausias, tą mylimą šalį”, „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia’’. Turime pastebėti, jog lietuvių koplyčia įkurta garbingoje vietoje, ties šventovės viduriu, ir tikrai nenusileidžia savo grožiu bei didingumu kitų šalių koplyčioms. „Matyti daiktus per televizorių yra vienas dalykas, o vaikščioti ir fotografuotis prie Kapitolijaus, Baltųjų rūmų ar Vietnamo karo veteranų paminklo, truputį kas kita’’, – juokavo Giedrė. Už suorganizuotą išvyką po Washington muziejus, bažnyčias, valstybinius pastatus bei išskirtinį apsilankymą Lietuvos ambasadoje esame dėkingi Dalės Lukienės vyrui Algiui Lukui.
 
Stažuotojų susitikimai

Giedrei didžiausią įspūdį paliko pažintis su Algimantu Gurecku: „Susitikimo su juo laukiau visus 3 metus, kai tik pradėjau tyrinėti lietuvių ir lenkų santykius emigracijoje. Nesitikėjau, jog vieną dieną man pavyks aplankyti A. Gurecką ir jo žmoną Virginiją jų pačių namuose bei pabendrauti asmeniškai. Pokalbis buvo tikrai turiningas ir naudingas. Nors apie kai kuriuos dalykus A. Gureckas yra daug parašęs ir su jo straipsniais jau tikrai buvau susipažinusi anksčiau, tačiau susitikimo metu buvo labai svarbu sužinoti aplinkybes, procesų dalyvių jausenas. Turiu jau gana daug medžiagos savo rašomos disertacijos tema, tačiau kalbantis su A. Gurecku galėjau pasitikrinti savo turimas žinias, interpretacijas, kartu patyrinėti smulkiausius procesus.’’

Vieną popietę lankėmės ir Viktoro Nako šeimos namuose. Arūnas išgirdo apie Lietuvių informacijos centro, kuriame dirbo V. Nakas, pagalbą atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Įdomu buvo išgirsti Kazimiros Prunskienės apsilankyjmo JAV organizavimo detales. Marija domėjosi dvigubos pilietybės klausimu: „Įsiminiau Nako 18-metės dukters Audros pasakytus žodžius apie naujausią dvigubos pilietybės įstatymą. Mane sužavėjo tokio amžiaus paauglių sąmoningumas. Audronė atkreipė dėmesį į tai, jog nepilnamečiai vaikai, turintys stipresnį ryšį su Lietuva ir atvykę į JAV pastaraisiais metais, tėvams laimėjus žalią kortą, sulaukę pilnametystės neturi teisės į dvigubą pilietybę, o trečiosios kartos DP palikuonys, kartais net nebuvę Lietuvoje, sunkiai kalbantys lietuviškai, turi teisę į Lietuvos pilietybę’’, – apie šias problemas mintimis dalijosi Marija.

Labai įspūdingas priėmimas buvo pas Audronę Pakštienę, nes tokio šilto bendravimo tikrai nesitikėjome. „A. Pakštienė papasakojo apie Amerikos lietuvių indėlį, viešinant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo svarbiausius įvykius Amerikos visuomenėje, Lietuvos kelią į NATO. Pasidalijome mintimis apie savo studijas Lietuvoje, atliekamus tyrimus, politinę Lietuvos situaciją’’, – apie susitikimą pasakojo Arūnas.

Susitikimo su Arvydu Barzduku laukėme neramiai, nes buvome perspėti apie jo pasirodžiusį komentarą „Draugo’’ laikraštyje (2011 m. vasario 2 d.) dėl nevartotino lietuvių kalbos žodžio viename iš stažuotojos Renatos straipsnių: „Apsilankymo pas Barzdukus metu supratome, kad ‘Draugo’ laikraštis yra tikrai skaitomas, nes gavome pylos dėl netaisyklingos lietuvių kalbos’’, – juokavo stažuotojai. Tačiau susitikimas buvo tikrai naudingas: kalbėjomės ne vien tik apie lietuvių kalbą, bet ir apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę (PLB) ir Arvydo tėvo indėlį kuriantis PLB, apie šiandieninės Lietuvos istorijos problemas. Kaip visada, aptarėme mūsų tyrinėjamų temų klausimus (Lietuvos pilietybės politikos, išeivijos indėlio, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, gyvenimą perkeltųjų asmenų stovyklose ir kt.).

Įspūdžiai iš kelionės

Džiaugiamės, jog mums pavyko išvengti Chicago pūgų. Sostinė pasitiko pavasariškais orais, tad pasisekė įmerkti kojas ir į Atlanto vandenyną. Ilgai prisiminsime saulėtą pusdienį, vaikščiojant jaukiomis Maryland valstijos sostinės Annapol gatvelėmis. Dar kartą dėkojame JAV LB, Vytui Maciūnui, Dalei Lukienei už šią suorganizuotą kelionę bei rūpinimąsi mumis. „Kelionė į Washington asmeniškai man buvo labai svarbi, nes susitikau su žmonėmis, kurie buvo pačiame politinių įvykių sūkuryje, kurie beldėsi į JAV politikų kabinetų duris, įtikinėjo juos, priminė jiems Lietuvos klausimą. Visi susitikimai – tiek su A. Gurecku, V. Naku, A. Pakštiene ar Asta Banionyte, buvo be galo naudingi mano disertacijai apie lietuvių išeivijos indėlį, atkuriant Lietuvos nepriklausomybę. Dalis svarbių procesų būtent ir vyko Washington, tad susitikimai su tais žmonėmis atskleidė tokių detalių, kurios neatsispindi jokiuose archyvuose ar spaudoje. Tikrai nespėjau gauti atsakymų į visus rūpimus klausimus, tad grįžę į Lietuvą toliau bendrausime elektroniniais laiškais’’, – kalbėjo entuziastingai nusiteikęs Arūnas. Kelione į Washington tikrai liko patenkinti visi 5 stažuotojai.
 
Stažuotojų baigiamieji darbai

Jaučiamės stipriai pasistūmėję į priekį su savo tiriamaisiais darbais, nes randame svarbios medžiagos įvairiuose archyvuose, naudingos informacijos gauname susitikimų metu. „Susidarau vis platesnį vaizdą, kuris neatsispindi viešajame diskurse, sužinodama pavienių asmenų asmeninius atvejus dvigubos pilietybės klausimu’’, – apie tiriamojo darbo eigą kalbėjo Marija. Gediminas taip pat dalijosi savo mintimis šiuo klausimu: „Iš lėto stūmiuosi į priekį, rinkdamas archyvinę medžiagą. Nemažai laiko praleidžiame įvairiuose susitikimuose, kurių metu plečiu savo bendrąjį suvokimą apie migracijos studijas.’’

Norime pasidžiaugti, jog jau sulaukėme pirmųjų Amerikos lietuvių atsiliepimų į mūsų pagalbos šauksmą, išspausdintą „Draugo” 2011 m. sausio 25 d. numeryje: „Naudodamiesi proga, studentai kreipiasi į ‘Draugo’ skaitytojus, galinčius suteikti informacijos tiek žodžiu, tiek įvairiais dokumentais jų rašomomis temomis ir prisidėti prie mokslinių tyrimų atlikimo. Galinčius suteikti bent kokios informacijos, prašome susisiekti su grupės vadovu elektroniniu paštu a.antanaitis@hmf.vdu.lt arba siunčiant laiškus adresu: Arūnas Antanaitis, VDU Išeivijos studijų centras, Daukanto g. 25, LT44249, Kaunas, Lithuania”. Patiksliname tyrinėjimų kryptis: Lietuvos ir Lenkijos ateities vizijos emigracijoje 1945–1990; Lietuvos pilietybės atstatymo, dvigubos pilietybės problematika ir sklaida viešajame diskurse; Lietuvių gyvenimas ir veikla Kemptono išvietintųjų asmenų stovykloje 1945–1949; Lietuvių išeivijos vaidmuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrime 1985–1994. Tikimės, jog ir toliau galintys suteikti informacijos asmenys neliks abejingi.


staz

staz

staz


staz