Kaip bjaurusis ančiukas virto gulbe

Grupė ,,Skylė” pakeliui į Ameriką

DALIA CIDZIKAITĖ

Šiais metais Čikagos, New York ir Baltimore miestų bei jų apylinkių lietuvių laukia neeilinė Vasario 16-oji – pas juos lankysis dainininkė Aistė Smilgevičiūtė ir grupė ,,Skylė” iš Lietuvos. Visuose trijuose miestuose muzikantai pristatys prieš trejus metus išleistą albumą „Broliai”, skirtą 1944–1953 m. Lietuvos laisvės kovų dalyviams atminti. Čikagoje muzikantai koncertuos jau šį šeštadienį, vasario 16 d., New York – vasario 21 d., o Baltimore – vasario 22 d.

Kai dainos gniaužia gerklę

Apie itin didelio žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio sulaukusį albumą ,,Broliai” rašyta tiek ,,Drauge”, tiek kitoje lietuviškoje spaudoje. Tai, kad Aistė ir ,,Skylė” šio albumo dainas atlieka iki šiol, tarsi rodo, jog grupė palietė jautrią stygą. Todėl nenuostabu, jog tai ir paskatino vieną iš muzikantų kelionės į Ameriką organizatorių Giedrių Surplį imtis žygių ,,Skylę” ir Aistę Vasario 16-ajai atvežti Šiaurės Amerikos lietuviams. ,,Pajutau, kad kūrinys skleidžia milžinišką jėgą, – sako internetu kalbintas Giedrius. – Kartu dainuojant ima drėkti akys ir gniaužia gerklę, nes supranti, kokia brangi dovana yra Lietuvos laisvė.”

Lietuvos Respublikos gen. konsulas Čikagoje Marijus Gudynas, kurio vadovaujama diplomatinė atstovybė yra viena iš koncerto Čikagoje rengėjų, pastebi, jog ,,Skylės” albumas ,,Broliai” yra ir padėka pirmos bei antros emigracijos bangų atstovams už jų nenuilstamą darbą laisvinant Tėvynę. ,,Tikiu, – sako jis, – kad tai nuskambės kaip kvietimas kiekvienam, bet kurioje pasaulio vietoje gyvenančiam lietuviui, nesvarbu, kada jis, jo tėvai ar seneliai būtų išvykę, permąstyti mūsų visų pareigą savo tėvų žemei. Čia labai tiktų buvusio JAV prezidento J. F. Kennedy žodžiai ‘Neklausk, ką tavo Tėvynė gali tau duoti, bet klausk, ką tu gali duoti savo Tėvynei.’”. Gudynas primena, jog dauguma Vasario 16-osios akto signatarų aukštąjį išsilavinimą įgijo ne Lietuvoje, tačiau jų dėka Lietuva po daugiau nei šimtmetį trukusios okupacijos sugrįžo į pasaulio žemėlapį.

Albumas, neįtilpęs į muzikos rėmus

Aistė Smilgevičiūtė džiaugiasi ne tik albumo sėkme, bet ir tuo, kad jų darbas susilaukė plataus atgarsio ir išėjo už įprasto muzikinio albumo rėmų bei sudomino labai įvairias žmonių grupes. Pasak dainininkės, albumas ir koncertai peraugo į švietėjišką projektą – „Broliai partizanų apygardose”. Grupė aplankė keletą nesvarbiausių Lietuvos miestų, atsiveždami paskaitas, parodą, diskusijas, kviesdami aplankyti vietinėse apylinkėse esančias partizanų atminties vietas. ,,Po tokios dienos žmonės vakare rinkdavosi į koncertą, kurį mes stengėmės parodyti tokį, koks ir sumanytas – su vaizdo projekcijomis, tinkamu apšvietimu ir įgarsinimu, neapkarpydami jo, kaip galima būtų tikėtis važiuojant į mažesnius miestus”, – pasakoja Aistė. Dainininkė pasakoja, jog visą šį laikotarpį grojant „Brolius”, muzikantus lydėjo ypatingas susikaupimas ir nuotaika, galutinai „susiklijavo” bendražygių komanda bei atsirado naujų, nuoširdžiai palaikančių žmonių. Na, o po koncertų neišvengiamai tekdavo susitikti su klausytojais, kurie dalinosi įspūdžiais ir sakėsi braukę ašaras...

Padėtį išgelbėjo JAV lietuvių fondai

Dainininkės ir grupės viešnage Amerikoje besirūpinantis Giedrius Surplys neslepia, jog kelionės organizavimas nebuvo iš lengvųjų. ,,Jis man priminė H. K. Anderseno pasaką apie bjaurųjį ančiuką, – el. paštu kalbinamas sakė jis. – Pirmiausia parašiau paprastą laišką buvusiam kolegai Rolandui Kačinskui, kuris dabar dirba Lietuvos Respublikos ambasadoje Washington, DC. Esu dėkingas jam, Neringai Aleksonienei iš Čikagos Jaunimo centro ir broliui Juozapui Marijai Žukauskui iš Toronto lietuvių Prisikėlimo parapijos, kurie buvo inkaras, kuriuo užsikabinome už Atlanto.” Deja, po to sekė nusivylimas. Pasak Giedriaus, į daugelį el. laiškų dėl galimybės surengti koncertus niekas neatrašė. Keletas koncertų organizatorių ar lietuvių bendruomenių organizuoti koncertą atsisakė, sakydami, kad jis bus nuostolingas. ,,Su muzikantais pradėjome liūdnai juokauti, kad teks užstatinėti savo namus”, – rašo Giedrius. Bet padėtį išgelbėjo Amerikoje veikiantys lietuvių fondai – Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių Fondas, kurie suteikė paramą, leidusią nusipirkti lėktuvo bilietus, padengti dalį koncerto išlaidų. Negana to, Čikagos lietuviai koncerto klausysis nemokamai – už salės nuomą Jaunimo centre sumokėjo Lietuvių Fondas. Nemokamas koncertas laukia ir New York lietuvių – tuo pasirūpino New York generalinis konsulatas.

Ne paskutinis apsilankymas

Įsibėgėjus kelionės ruošai, žinia apie būsimą koncertą pradėjo plisti žaibišku greičiu. ,,Vis daugiau žmonių ėmė ruoštis į koncertus, – pasakojo Giedrius, – ėmiau gauti užklausimus iš kitų miestų dėl galimybės surengti koncertus.” Taip atsirado New York ir Baltimore miestai, kur itin daug padėjo Baltimore Lietuvių namų valdybos pirmininkas Gintaras Bujanauskas ir LR gen. konsulatų darbuotojos Agnė Vertelkaitė (Čikagoje) ir Laura Žiliajevaitė (New York). Galiausiai, likus keletui savaičių iki Vasario 16-osios, koncerto ėmė prašyti ir Los Angeles lietuviai, tačiau rengėjai pamatė, kad fiziškai neįmanoma koncertuoti visur, kur kviečia. ,,Taip bjaurusis ančiukas tapo gulbe”, – juokauja Surplys. Beje, jis įsitikinęs, jog Aistė Smilgevičiūtė ir ,,Skylė” Š. Amerikos lietuviams koncertuos dar ne vieną kartą. Nes, pasak jo, nors už Atlanto vykstama pirmą kartą, ,,Skylė” Lietuvos scenoje koncertuoja jau 20 metų. Per tą laiką ši grupė sukūrė ne vieną įdomią programą, ne vieną miuziklą. ,,Tai nėra paprasta muzikos grupė, tai – ištisas meninis judėjimas, – pastebi rengėjas. – Taigi tikiuosi, kad ši kelionė į JAV ir Kanadą nebus paskutinė.”

Nors Smilgevičiūtės ir ,,Skylės” pasirodymas Amerikos lietuviams bus smarkiai ribojamas techninių galimybių (neatvyks visi ,,Skylės” nariai, nebus ir vyrų vokalinio ansamblio, nors kai kuriuose miestuose grupei pritars vietos lietuvių chorai), muzikantai atliks akustinį ,,Brolių” variantą. Smilgevičiūtė patikino, jog koncerto esmė – dainų tekstai, pagrindinis užmanymas, uždeganti energija – tikrai nenukentės.

Čikagos lietuviai į Aistės Smilgevičiūtės ir ,,Skylės” koncertą kviečiami jau šį šeštadienį 6 val. v. Lietuvių Jaunimo centre (5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636). Centro valdybos pirmininkė Neringa Aleksonienė praneša, jog didžiojoje salėje, kurioje vyks koncertas, telpa 700 žmonių, ir kad jos vadovaujama valdyba yra pasiruošusi skaičiuoti įeinančių klausytojų skaičių bei užtikrinti, kad koncertas vyktų saugiai.Grupė ,,Skylė” sugeba kaskart užburti ir nustebinti.     Alkas.lt nuotr.