Sveikiname Lietuvos valstybės
atkūrimo dienos proga!



prez
Prezidentė D. Grybauskaitė. Eltos nuotr.


Gerbiami tautiečiai, mieli viso pasaulio lietuviai!

Vasario 16oji – visų mūsų širdžiai brangi šventė, vienijanti ir jungianti viso pasaulio lietuvius, nepamirštančius savo tėvynės. Ši ypatinga diena primena mums 1918 m. pasirašyto Lietuvos Nepriklausomybės Akto reikšmę, sutelkiant mūsų tautą valstybės atkūrimui. Jis paliudijo mūsų kaimynams ir pasauliui mūsų gyvastį ir laisvės troškimą.

Su dideliu dėkingumu prisimename Nepriklausomybės Akto signatarus ir visus iškilius Lietuvos žmones, be kurių pasiaukojančio darbo, pastangų, išsaugotos vilties kovoje už tėvynės nepriklausomybę ir ištikimybės laisvės idealams neįsivaizduojame šiuolaikinės, modernios, atviros pasauliui ir naujovėms Lietuvos. Vasario 16osios aktas ir šiandien telkia visus pasaulio lietuvius patriotiškumui ir lietuvybės – savo tėvų ir protėvių palikimo – išsaugojimui.

Linkiu Jums visiems, brangūs tautiečiai, vienybės ir stiprybės. Dėkoju Jums už Jūsų pastangas lietuvybei remti ir puoselėti. Išlaikykime drauge mūsų laisvės dokumento dvasią, brangindami savo lietuvišką tapatybę, susietą istorijos, kalbos ir kultūros saitais, nacionalinę savigarbą, paveldą ir papročius. Tvirtinkime meilę tėvynei kasdieniniais savo darbais.


Dalia Grybauskaitė
Lietuvos Respublikos prezidentė