styg

Muzikos meistrai dovanojo Lietuvos tūkstantmečio šventę

LAIMA REISS

Mieli skaitytojai, Lietuvos tūkstantmečio šventimas šįmet dar tik prasidėjo, o Jungtinėse Amerikos Valstijose per keturias savaites jau nuskambėjo net vienuolika Vilniaus styginių kvarteto koncertų (Illinois, New York, Florida, Connecticut, Washington, DC ir kt. valstijose). Amerikos klausytojams skambėjo poetiškai įkvepianti Franz Schubert, techniškai unikali Osvaldo Balakausko, tapybiškai spalvinga Maurice Ravel ir kitų kompozitorių kūriniai styginių kvartetui. Klausytojams buvo pristatomas struktūriškai įdomus Lietuvos kompozitoriaus Balakausko kūrinys ,,Kvartetas Nr. 2”.

Vienas labiausiai muzikos pasaulyje žinomų lietuvių atlikėjų, 1965 m. debiutavęs Vilniaus styginių kvartetas, yra gavęs Lietuvos ir tarptautinių apdovanojimų. Išeivijos publikai didelė garbė vėl pasiklausyti šio kvarteto, apkeliavusio apie 50 pasaulio šalių. Kvarteto nariai kasmet surengia apie 80 nepakartojamų koncertų įvairiose pasaulio šalyse ir garsina gimtąjį kraštą tarptautiniuose festivaliuose garsiausiose pasaulio scenose bei kituose prestižiniuose renginiuose.

Galiu pasakyti, kad kiekvienas kvarteto koncertas yra tikrai gyvas ir užburiantis. Tai, kas atliekama su meile ir atsidavimu, nepalieka abejingų klausytojų. Audringi plojimai ir šūksniai ,,bravo” lydėjo mano matytus koncertus Hamden, Connecticut valstijoje ir Manhattan, New York... Audronės Vainiūnaitės pirmasis smuikas, Artūro Šilalės antrasis, Girdučio Jakaičio altas ir Augustino Vasiliausko senovinė violončelė griežia vieningai, paliudydami, jog sykiu jie yra surengę daugybę nepakartojamų koncertų. Beje, ar žinote, kad Audronė Vainiūnaitė yra griežusi vyskupo Antano Baranausko smuiku, kuris, apipintas legendomis, yra atkeliavęs į Lietuvą iš Amerikos?

Gerbiama Audronė yra kvarteto senbuvė nuo pat jo susikūrimo 1965 metais, o jos vyras ir kolega A. Vasiliauskas prisijungė penkeriais metais vėliau. G. Jakaitis kvartete griežia nuo 1996 metų, o A. Šilalė – nuo 1999ųjų. Audronė ir Augustinas yra apdovanoti Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinais, yra Lietuvos muzikos akademijos profesoriai, o visi kvarteto nariai taip pat dėsto ir koncertuoja ir kaip solistai.

Ne naujiena, kad pasaulis toks mažas, ir kad visur sutinki lietuvį... Mano buvęs kaimynas ramioje gatvelėje miškingame Vilniaus Antakalnio rajone buvo taip anksti Anapilin išėjęs smuiko virtuozas Raimundas Katilius, kuris yra koncertavęs su Golda VanbergTanz. Kerinčia interpretatore praminta pianistė Golda Vainberg-Tatz muzikinį išsilavinimą įgijo Vilniuje, Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, o vėliau studijavo Izraelio G. Rubino muzikos akademijoje, Tel Avivo universitete ir Juilliard aukštojoje muzikos mokykloje New York. Spaudoje rašoma, kad muzikė yra pelniusi daugybę nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų. Ji yra puikiai vertinama kritikų, o ir pati teisėjauja konkursuose bei dėsto Manhattan Muzikos mokykloje bei Specialioje New York Muzikos mokykloje. Muzikė dažnai koncertuoja ne tik garsiose pasaulio scenose, bet ir Lietuvoje, tiek kaip kamerinių ansamblių dalyvė, tiek ir solo. Ji šį kartą mus pradžiugino New York atlikdama nuostabų Cezar Franck kūrinį kartu su daugeliui nuo vaikystės pažįstamu ir mylimu Vilniaus styginių kvartetu. Koncertas įvyko pilnutėlėje salėje St. Joseph vokiečių bažnyčioje Manhattan. Šį koncertą surengė Lietuvos Respubli kos generalinis konsulatas New York ir Amerikos Lietuvių Bendruome nės Manhattan apylinkė. Kalbą artėjančios Lietuvos Nepriklausomybės šventės proga pasakė generalinis konsulas ambasadorius Jonas Paslauskas.

Įdomu, kad Čikagoje su kvartetu grojęs žinomas pianistas Dainius Vaičekonis, kaip ir dauguma šių garsių muzikantų, muzikinį išsilavinimą įgijo Čiurlionio menų gimnazijoje. Jis toliau mokėsi Lietuvos muzikos akademijoje, Mozarteumo akademijoje (Austrija), Ohio valstijos Bowling Green ir University of Washington.

Muzikantų gyvenimas yra darbas, darbas ir dar kartą darbas, be kurio jiems, kaip ir olimpiniams sportininkams, nepavyktų pasiekti aukštumų. Be to, juk visi keturi kvarteto muzikantai turi ir mokinių, ir studentų. O kur dar įvairūs buitiniai rūpesčiai! Tačiau ta jų meilė darbui ir menui mus visus, atėjusius jų paklausyti, užburia ir pakylėja aukščiau kasdienybės. Ką gi, nors ne visų garsiųjų muzikantų atžalos tęsia tėvų pėdomis, bet dauguma iš mūsų gerbiamų atlikėjų jau turi pasekėjus savo šeimose.

Pabaigai norėčiau pasvajoti, kad gerbiamus muzikantus sutikčiau dar daugybę kartų jų koncertuose… Taigi, ne vien duona mes čia gyvi. Esame be galo dėkingi visiems šių koncertų organizatoriams už galimybę išgirsti nuostabius kvarteto koncertus ir Amerikos žemėje.

styg