,,Amerika pirtyje” – kitaip


,,Žaltvykslė” kviečia į spektaklį

DALIA CIDZIKAITĖ

Šįkart Čikagos lietuvių teatro sambūris ,,Žaltvykslė” užklupo netikėtai – apie naujo spektaklio premjerą, Keturakio dviejų dalių komediją ,,Ameriką pirtyje”, pranešė likus vos dviem savaitėms. Internetu atsiųstame laiške sambūrio režisierė Ilona Čiapaitė kviečia ,,maloniai pasisvečiuoti... kitur. Pasijuokti, jei bus juokinga, išplėsti akis, jei kas nepatiks”. Neatsiliepti į tokį kvietimą ir negražu, ir nedraugiška, todėl vieną laisvesnį vakarą tarp įtemptų repeticijų pakviečiau Iloną trumpam pokalbiui.

Nors ,,Žaltvykslės” kraityje – jau ne viena lietuviška pjesė (,,Trys mylimos”, ,,Palanga”, ,,Dobilėlis penkialapis” bei ,,Gyveno kartą senelis ir senelė”), šį kartą žiūrovai scenoje pamatys dar vieną lietuviškos dramaturgijos kūrinį – Keturakio (Antano ir Juozo Vilkutaičių) komediją ,,Amerika pirtyje”. Režisierė pjesę pasirinko dėl joje esančių veikėjų gausos, nes, nors ,,Žaltvykslė” į sceną sugrįžta po netrumpos pertraukos, šio sambūrio nariai neišsibėgiojo kas sau, bet kantriai laukė, kol režisierė imsis naujo pastatymo. ,,Buvome padarę ilgoką pertrauką, – sako Ilona, – bet žmonės neišsiskirstė, pasiliko, todėl norėjosi, kad kuo daugiau žmonių vaidintų naujame spektaklyje.”

Pati pjesė į režisierės rankas pateko netikėtai. Vieną dieną lankydamasi Pasaulio lietuvių centre (Lemont, IL) ji pastebėjo ant stalo, koridoriuje, padėta keletą knygų. Paklaususi centro administracijos, ar gali jos akį patraukusias knygas pasiimti, ir sulaukusi teigiamo atsakymo, parsivežė jas namo. Tarp jų buvo ir Keturakio komedija. ,,Susirinkau viską: Dostojevskį, Grušo tomus. Man taip gaila, kad knygas žmonės išmeta, – sako režisierė. – Nors technikos amžius, bet knyga lieka knyga. Taip ir atėjo Keturakio pjesė į mano rankas.” Tas pats buvo ir su spektaklio muzika – muzikos kasetes Ilona taip pat rado PLC.
Paklausta, kaip sekėsi tokią žinomą ir ne kartą bent jau per televizorių matytą komediją režisuoti, Čiapaitė atsakė, jog ji neretai su savo aktoriais pajuokauja: ,,Kuo pjesė paprastesnė, tuo sunkiau ji statosi, nes norisi kažką kitaip padaryti.” Pasak režisierės, pjesė suskambėjo kitaip, kai buvo parinkta kitokia, nei įprasta, muzika ir scenografija. ,,Nebus šiaudinių ratų, tai – ne klojimo teatras”, – pabrėžė Čiapaitė. Pasak režisierės, ,,viskas spektaklyje bus siuvama, dygsniuojama, tarsi sukama ratu...”

Tad žiūrovai gali tikėtis modernesnio ,,Amerika pirtyje” pastatymo. Modernumo jam suteiks ir jau Ilonos (taigi – ir ,,Žaltvykslės”) vizitine kortele tapę šokio įjungimas (Čiapaitė įsitikinusi, jog ,,šokis bet kokį spektaklį pagyvina”) ir originalus muzikos parinkimas bei pritaikymas spektaklyje. ,,Amerikos pirtyje” skambės ne liaudiška, o estradinė muzika, taip vadinami lietuviški šlageriai.

Beje, sambūrio vadovė prasitarė, jog sumanymo būta dar ambicingesnio – ji norėjo, kad aktoriai šioje komedijoje patys dainuotų. Nors jau buvo surasta ir pagalba (kompozitorius ir dainininkas Algirdas Motuza ir dainininkė Loreta Janulevičiūtė), bet planai sugriuvo dėl laiko stokos ir aktorių užimtumo. Juk visi jie į repeticijas atvažiuoja po darbų, turi šeimas, neretai į sekmadienio repeticijas atsiveža ir vaikus.

Užtat pjesės kalba palikta originali. Pasak Čiapaitės, kadangi spektaklis bus modernesnis, ji Keturakio kalbą norėjo palikti kuo autentiškesnę. O tai, žinoma, nemažas galvos skausmas aktoriams, mat ne visi senesni, dabar jau nevartojami žodžiai jiems yra pažįstami.

Nors didžioji aktorių, vaidinančių Keturakio komedijoje, dauguma bus jau ne kartą matyti aktoriai, bus ir keli naujokai. Tai Piršlį vaidinsiantis Evaldas Girdžiūnas bei du nauji šokėjai. Likusieji aktoriai: Ramūnas Paulauskas (Vincas), Aušra Jasaitytė-Paulauskienė (Agota), Linas Umbrasas (Faibčikas), Arvydas Jonaitis (Bekampis), Danguolė Jonaitienė (Bekampienė), Tomas Umbrasas (Antanas) ir Ramūnas Žimkus (Jonukas). Šįkart ,,Žaltvykslei” choreografiją kūrė Monika Adomaitytė, scenografiją ir plakatą – Irutė Juodkazytė. Scenografiją ,,kalė” Arūnas Žentikas ir Vidmantas Strižigauskas. Apšvietimas – Sido Ulevičiaus.

Spektaklis vyks
vasario 23 d., šeštadienį, 6 val. v.
Jaunimo centre
(5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL).
Bilieto kaina – 20 dol.Apie pjesę

Keturakio ,,Amerika pirtyje” – neelinė pjesė Lietuvos teatro istorijoje. Tai pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba suvaidintas spektaklis. Į 1893 metų ,,Varpe” Vinco Kudirkos paskelbtą konkursą dramoms kurti atsiliepę Antanas ir Juozas Vilkutaičiai (prisistatė Keturakio slapyvardžiu) atsiuntė komediją ,,Amerika pirtyje”. Kudirkai kūrinys taip patiko, kad jis jį nuvežė į Mintaują pas Joną Jablonskį, kur jo skaitymo klausėsi Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Juozas Tumas-Vaižgantas, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Mykolas Lozoraitis. Šis dramos veikalas pirmą kartą buvo išleistas 1895 metais Tilžėje.

Spektaklis pirmą kartą suvaidintas 1899 m. rugpjūčio 20 d. Palangoje, daržinėje, grafo Tiškevičiaus sandėlyje. Pjesė iš karto susilaukė populiarumo. Netrukus ji buvo suvaidinta Kuliuose, vėliau – Liepojoje, Mintaujoje, ir taip pasklido po visas lietuvių parapijas. Panaikinus spaudos draudimą, komedija suvaidinta Šiaulių Liaudies namuose. Šis spektaklis buvo pirmas legalus šiauliečių ištartas žodis nuo scenos.

Pasak internetinės enciklopedijos ,,Vikipedija”, šiuo metu spektaklis ,,Amerika pirtyje” (rež. Valdas Lencevičius, atnaujinimo rež. Leonardas Zelčius) rodomas tik Kauno Valstybiniame dramos teatre. Iki šiol čia jis buvo suvaidintas net 678 kartus.Parengta pagal Vikipedija.lt