kasuba
Nijolė ir dr. Romualdas Kašubos su įteiktu žymeniu prie dr. Kašubos vardu pavadintos auditorijos NIU.

NIU pagerbtas dr. Romualdas Kašuba


INDRĖ TIJŪNĖLIENĖ

JAV lietuvių dienraščiui „Draugas” 1993 m. liepos 26 d. rašiau: „Trečiadienis, liepos 31 diena, buvo ypatinga diena ne tik Northern Illinois universiteto (NIU) istorijoje, bet ir dr. Romualdo Kašubos, PE gyvenime. Tą rytą oficialiai pradėta naujojo inžinerijos pastato statyba. Tai didelis pasiekimas dr. Romualdo Kašubos, NIU College of Engineering and Engineering Technology dekano.” Gimęs 1931 m. Kaune, Romualdas Kašuba į JAV atvyko 1948 metais. University of Illinois Urbana studijavo mechaninę inžineriją, studijas apvainikuodamas magistro (MS) ir daktaro (Ph.D.) laipsniais bei Professional Engineer (PE) atžymėjimu. Nuo 1986 m. jis buvo Northern Illinois University College of Engineering and Engineering Technology (CEET) dekanas, kuriame yra elektros, pramoninės, mechaninės inžinerijos ir technologijos departamentai.

Inžinerijos programų akreditacija buvo gauta per ypač trumpą laiką – 1989–1990 akademiniais metais. Tada JAV Accreditation Board for Engineering and Technology suteikė dr. Kašubos CEET pilną pripažinimą. Pinigai statybai buvo gauti 1993 metais.

Liepos 21 d. rytą naujos statybos vietoje susirinko apie 400 universiteto atstovų, Illinois valstijos pareigūnų ir Kašubos draugų. Simbolinę statybos pradžią įamžinusioje nuotraukoje matome Valdą Adamkų, Nijolę Kašubienę, dr. Kašubą ir dr. Donatą Tijūnėlį paauksuotais kastuvais kasusius pirmuosius statybos žemių grumstelius. Vyravo pakili nuotaika, buvo daug sveikinimų. Raštu pasveikino Illinois gubernatorius Jim Edgar, o asmeniškai – NIU prezidentas dr. John La Tourette, nes dr. Kašubai vadovaujant koledžas ne tik plėtėsi, bet ir pelnė Illinois valstijos pramonės aukštą įvertinimą.

Dr. Kašubos gyvenime netrūksta ypatingų dienų: 1961 m. jis vedė biologę Nijolę Mekytę, kartu jie užaugino dvi dukras – verslo mokslus baigusią Dalią ir medicinos mokslus baigusią Vidą. Jų kasdienybę papildo 2 anūkai Romas ir Lukas.

Tačiau 2011 m. vasario 8 d. buvo įsimintina, nepaprastai įspūdinga diena – žymios architektūrinės bendrovės „Holabird and Root” suprojektuoto didžiulio stiklo, plieno ir betono (angl. limestone) NIU CEET pastato priešakinei auditorijai buvo suteiktas „Dean Romualdas Kasuba Auditorium” vardas. Tai rodo universiteto įvertinimą ir pagarbą dr. Kašubai už jo įnašą ir pasiaukojimą savo pareigoms. „Universitetas Romui buvo ne darbas, o didelė meilė ir malonumas. Tai buvo jo gyvenimas”, – sakė savo vyro nuopelnais ir pasiekimais santūriu pasididžiavimu trykštanti žmona Nijolė. Džiaugiamės ir visi Romo draugai dėl tokio ryškaus jo atsidavimo savo profesijai pripažinimo.

Žvarbų, bet saulėtą antradienio rytą, kai po rekordinės pūgos žemė buvo apklota storu žvilgančio sniego sluoksniu, į inžinerijos pastatą, į naujosios salės atidarymą „Dean Romualdas Kasuba, Founding Dean – College of Engineering and Engineering Technology” garbei rinkosi NIU vadovai (viceprezidentai, dekanai, direktorių tarybos nariai) bei kviestiniai svečiai, tarp jų NIU Advisory Board narys dr. Donatas Tijūnėlis su žmona.

Pietums buvome pakviesti į trečio aukšto salę, kurios ištisą vieną sieną puošė šio ilgo stiklinio pastato atvaizdas, o žiemos nuojautą švelnino pro didžiulius langus besiskverbiantys saulės spinduliai, apšvietę margų gėlių puokštes ant baltutėlėmis staltiesėmis dengtų stalų. Besirenkantys į salę sveikino dr. Romą ir Nijolę Kašubas, o pietums besibaigiant, kai „desertui” išsirikiavo plakto šokolado ir šviežių braškių taurės, lietuviškai pasveikinęs susirinkusius prabilo naujasis CEET dekanas Promod Vohra, dėkodamas Kašuboms už daugelio metų pasišventimą universitetui ir ypač stipendijų studentams įsteigimą. „Tai puikus pavyzdys, – sakė Vohra, – kai iš koledžo ne tik gaunama, bet ir grąžinama.” Jis sakė, kad Kašubos yra ypatingos asmenybės – asmeninio ir profesinio augimo pavyzdys, kelrodžiai mums. Atsikviesdami studentus iš Lietuvos, savo gyvenimo būdu ,,jie supažindino mus su lietuvių kultūra ir aukštu profesionalumu”.

Executive vicepresident provost Ray Alden sakė: „Šiandien, pagerbiant dr. Kašubą, švenčiame 25 metų sukaktuves, ir matau, kokią didelę pažangą padarėme dekano Kašubos akademinio ir moralinio vadovavimo dėka. Dėkojame už paramą universitetui ir studentams per stipendijas.” Executive vicepresident, Chief of Operations Eddie Williams įteikė stikle išgraviruotą padėkos žymenį.

Savo žodyje dr. Kašuba dėkojo už nepaprastą pagerbimą, už suteiktą progą padėti koledžui pasiekti aukščiausių akademinių ir profesinių įvertinimų. Jis gyrė viso universiteto ,,komandiniu darbu paremtą įsipareigojimą siekti geriausių rezultatų. Jis sakė, kad universitetas suteikė ,,laisvę ir atsakomybę siekti naujovių, atrasti ir vystyti naujus požiūrius švietimo srityje ir tyrimo programose. Ir studentai čia pirmieji skina vaisius”.

Nijolė Kašubienė pasidžiaugė, kad metai, praleisti NIU, buvo malonūs, įdomūs, laimingi, ne be iššūkių. „Tęsiame bendravimą su universitetu per mūsų įkurtas stipendijas studentams”. Ji perdavė dukterų Vidos ir Dalios, žento, US Navy kapitono linkėjimus tėveliui. „Nors lauke šaltutis, mūsų širdyse šilta”, – baigė Nijolė.

Nusileidome į pirmą aukštą, kur prie salės įėjimo buvo perkirptas kaspinas. Žiniasklaidos atstovai fotografavo, kalbino dr. Romą ir Nijolę. Įėjus į modernią „Dean Romualdas Kasuba” auditoriją, pastebi, kad joje stovi ne tik kėdės ir stalai, ji aprūpinta ir visomis moderniomis mokymo, garso ir vaizdo priemonėmis, pritaikyta konferencijoms ir seminarams rengti.

Sveikiname dr. Kašubą, džiaugiamės jo pasiekimais. Malonu, kad jis yra prieinamas, dalyvauja lietuvių visuomenėje, bendradarbiauja su Lietuvos universitetais, teikia stipendijas Lietuvos studentams, paremia vargingai gyvenančius vaikus Lietuvoje ir kad jis ir jo šeima lieka neabejingi lietuviškai visuomeninei veiklai. Linkime jam daug energijos, daug kūrybingų ateities planų ir rasti laiko neišpildytoms svajonėms.

Indrė Tijūnėlienė – Lietuvos vaikų globos būrelio „Saulutė” pirmininkė, ,,Draugo” bendradarbė.

kasuba
NIU Inžinerijos fakulteto statybų pradžios akimirka: dr. Valdas Adamkus, Nijolė Kašubienė, dekanas Romualdas Kašuba ir dr. Donatas Tijūnėlis, NIU Advisory Board narys.