way

Lietuvio filmas pasiūlytas ,,Oskarui”

VILIUS DUNDZILA

,,The Way Back” („Kelias atgal”). Režisierius Peter Weir; pagalbinis režisierius Marius A. Markevičius. Aktoriai Jim Sturgess, Ed Harris ir Colin Farrell. ,,Exclusive Films”, ,,National Geographic Films” ir ,,Imagenation Abu Dhabi FZ”, 2010 (www.thewaybackthemovie.com).

„Kelias atgal” – dramatinis filmas apie neva istorinį įvykį, kai 1941–1942 metais septynių žmonių grupė pabėgo iš Sibiro gulago ir pėsti 4,000 mylių keliavo į Indiją. Filmas laisvai pagrįstas lenkų autoriaus Sławomir Rawicz 1956 metais pasirodžiusiu romanu „Ilgas kelias: tikra istorija apie išsilaisvinimo kelionę”. Prie šio filmo sukūrimo prisidėjo Los Angeles mieste užaugęs ir šiuo metu gyvenantis lietuvis Marius A. Markevičius. Filmas ,,Kelias atgal” pasiūlytas 2011 m. JAV Filmų meno ir mokslo akademijos „Oskaro” padovanojimui už geriausią grimą.

Filmas prasideda NKVDistui tardant lenką kalinį Janusz, kurį jo žmona, pati kankinama, išduoda. Janusz nubaudžiamas kalėti 20 metų darbo Sibire. Ten jis sutinka aktorių Chabarov, kuris teigia žinąs plyšį tvoroje ir kelią į Mongoliją, taip pat amerikietį inžinierių Smith, kuris abejoja Chabarov teiginiais bei kitais norinčiais pabėgti: erotinų piešinių menininku Tomasz, pusakliu lenku Kazik, jugoslavu buhalteriu Zoran ir latviu kunigu Voss. Prie jų prisijungia rusas, tatuiruočių išmargintas kriminalistas Valka. Veikėjai pristatomi greitai, patamsyje, pašnibždomis – sunku suprasti jų vardus, kilmę, profesijas. Neaišku, kuo galima pasitikėti ir kas juos gali išduoti. Baimę kelia filme vaizduojami sunkūs lagerio darbai: medžių kirtimas, anglies kasimas, sargų žiaurumas, menka mityba ir gamtos pavojai – šaltis, pūgos, netinkama apranga.

Septynetas pabėga pūgai siaučiant, perlipęs per tvorą. Sargai negali jų per sniegą susekti. Pirmąją naktį pusaklis Kazik, pasimetęs, nuo kitų keleivių nutolęs vos per keletą žingsnių, miršta. Pasitikėdama gamtos ženklais, grupė keliauja pietų kryptimi, tikėdamasi pasiekti Baikalo ežerą už numanomo, bet netikslaus 500 km atstumo. Keliautojus lydi vilkų ir vietinių gyventojų, kurie juos gali išduoti, pavojus.

waybPrie Baikalo jie sutinka lenkę Ireną, pabėgusią iš kolchozo. Nors ji meluoja ir ja negalima pasitikėti, grupė sutinka, kad ji keliautų drauge. Paaiškėja, kad jos tėvai buvo lenkai komunistai, gyvenę Maskvoje, Stalin sušaudyti 1937 metais. (Okupuotoje Lietuvoje komunistai pareigūnai man aiškino, kad LR prezidentas Antanas Smetona Antaną Sniečkų bei kitus Lietuvos komunistus išgelbėjęs nuo tokio likimo, juos įkalindamas Lietuvoje.) Irena, būdama moterimi, apjungia vyrų personažus, tarp kurių nesiriša pokalbis.

Filmo veiksmas pagreitėja, pavasariui atėjus. Priėjusi Baikalą, grupė be kliūčių pasiekia SibiroTolimųjų rytų geležinkelį ir nakties metu kerta sieną. Rusas Valka apsisprendžia pasilikti Rusijoje, mat jis gerbia Stalin, kurio vardas reiškia „plieno vyras”. Džiaugdamiesi laisve ir tikėdamiesi išsigelbėjimo, pabėgėliai prie Mongolijos miesto vartų pamato komunistų žvaigždę bei Stalin ir mongolo vadovo portretus. Nejau nė vienas nežinojo, kad Mongolija pasidavė komunistams jau apie 1928 metus?

Nusivylę klajūnai tęsia kelionę į pietus. Akmenuotos lygumos tampa smėlėta Gobi dykuma. Filmo veiksmas sulėtėja. Troškulys ir smėlio audros marina keliauninkus. Irena ir Tomasz numiršta, o Smith – beveik pražūna. Netrukus pasiekiama Kinijos didžioji siena. Neaišku, kodėl grupė neieško išsigelbėjimo Kinijoje (ji tuo metu dar nebuvo komunistinė), o eina tolyn į Tibetą. Smith tikisi ten surasti Amerikos misiją.

Nuo čia pasakojimas itin pagreitėja. Keleiviai Tibete atsiranda labai greitai. Jie tęsia kelionę toliau per Himalajus į Indiją, nors vietiniai perspėja, kad kelionė per kalnyną žiemos metu itin pavojinga. Žiūrovams kyla klausimas, kodėl visi neieško jo išsigelbėjimo Tibete? Parodžius trumpą kalnų vaizdą žiemos metu, po to iš karto tris keliautojus saulėtoje ir šiltoje Indijoje linksmai pasitinka kaimiečiai bei pasienio policija.

Filmas baigiasi rytų Europos komunizmo istorijos svarbiausiomis akimirkomis: Berlyno siena, komunizmo represijomis Vengrijoje bei Čekoslovakijoje, laisvėjimu Lenkijoje ir SSRS iširimu. Pasenęs Janusz grįžta namo, suranda žmoną ir jai atleidžia.

• • •

way

Filmas buvo filmuojamas visame pasaulyje: Bulgarijoje, Maroke, Australijoje ir Indijoje. Gamtos vaizdai labai įspūdingi ir kokybiškai nufilmuoti. Grimas ir kostiumai realistiški ir įtikinantys. Aktoriai Colin Farrell (Valka), Ed Harris (Mr. Smith) ir Saoirse Ronan (Irena) gerai atliko savo vaidmenis. Sunkiau su Jim Sturgess (Janusz) vaidyba. Mat filme dėmesys Janusz tarsi ir pradingsta. Aktoriai kalba neaiškiais rytų Europos kalbų akcentais. Retkarčiais kalbama rusiškai su subtitrais. Rusų kalbos tartis švepluoja, tariama itin lėtai, su amerikietiškais akcentais. Manau, kad buvo galima praleisti pokalbius rusų kalba arba pakviesti į pagalbą rusakalbius diktorius.

133 minučių trukmės filmo tempas pastebimai šlubuoja. Gyvenimas lageryje pristatomas įtemptai ir greitai. Žiūrovams pasidaro sunku susivokti veikėjuose, atskirti jų vardus. Žiemos kelionė per Sibirą tęsiasi ilgai, o kelias pro ilgą, apgyvendintą Baikalo ežerą iki Rusijos sienos prabėga greitai. Kelionė per Mongolijos akmenuotas tuštumas bei dykumą užima daugiau laiko. Keliavimas per Kiniją, Tibetą ir Himalajus užtrunka vos keletą minučių.

Ankstesni režisieriaus P. Weir filmai („Witness”, „Dead Poets Society”, „The Truman Show”) yra kur kas kokybiškesni ir nuoseklesni. „Kelias atgal” – jo pirmasis filmas per 12 metų.

Filmas pastatytas pagal Rawicz romaną „Ilgas kelias”, kuris sulaukė pusės milijono tiražo. Autorius teigė, kad su kitais kaliniais pabėgo iš Sibiro ir pėsčias nuėjo į Indiją. 2006 metais paaiškėjo, kad Rawicz gavo sovietų amnestiją ir buvo ištremtas į Iraną. 2009 m. lenkas Witold Gliński teigė, kad Rawicz romaną iš tikrųjų parašė apie jo pabėgimą iš Sibiro ir kelionę. Filmo ,,Kelias atgal” kūrėjai teigia, kad jis paremtas tikra istorija.

• • •

Marius A. Markevičius gimė 1976 m. Santa Monica, California. UCLA baigė verslo bakalauro programą, po to tiksliųjų menų magistro programą (MFA) teatro, filmo ir televizijos režisūros srityje. Jis teigia, kad filmas svarbus ne tik lietuviams ir kitiems rytų europiečiams, nes tai – pirmasis Hollywood filmas, vaizduojantis sovietinius žiaurumus ir Sibirą. Filmo švietėjiškoji vertė – istorija apie šį baisųjį laikotarpį.

Hollywood pasauliui davė daugybę filmų apie nacių brutualumą. Tikrai atėjo laikas vaizdžiai ir plačiai pasauliui parodyti sovietinio komunizmo žiaurumus.

Kun. Vilius Dundzila – mokslų daktaras, D. Min, profesorius Truman College (City Colleges of Chicago), pagalbinis pastorius Second Unitarian Church of Chicago.

wayb