sport

Istorinė Lietuvių Fondo paskola Pasaulio lietuvių centrui

LAURYNAS R. MISEVIČIUS
Lietuvių Fondo tarybos narys

Pirmajame Lietuvių Fondo (LF) Tarybos posėdyje šiais metais sausio mėnesį be įprastų Tarybos bei Valdybos pirmininkų ir direktorių pranešimų daugelio šios organizacijos pareigūnų dėmesį atkreipė Finansų komiteto pirmininko Rimanto Griškelio pristatymas. Konkrečiai su siūloma LF paskola prieš 20 metų įkurtam Pasaulio lietuvių centrui (PLC) Lemont (ilgainiui tapusiam kultūros, mokslo, dvasiniu ir sporto židiniu didžiausiai lietuvių bendruomenei už Lietuvos ribų) susiję reikalai. Tą popietę į LF raštinę atvyko ir PLC atstovai: Tarybos pirmininkas Paulius Majauskas,Valdybos pirmininkas Linas Gylys, dabartinis direktorius Artūras Žilys bei Tarybos narys dr. Donatas Siliūnas, kurie pristatė savo Centrą, panaudodami įtaigią ,,MS Power Point” medžiagą.

Nebūtinai glaudžiai su finansiniais reikalais susijusiems asmenims žinoma, kad šiemet (kaip ir pernai) negalime tikėtis pelno iš šiuo metu merdinčios akcijų rinkos, o tuo pačiu būtų labai sunku šiais ir netgi kitais metais įgyvendinti visus be išimties, jau daugybę metų LF Pelno skirstymo komisijos paramos nestokojančius projektus. Taigi jau kuris laikas mūsų lietuviškos visuomenės diskusijose buvo plačiai aptarinėjamas planas – perimti apie 1.15 mln. dol. PLC paskolą iš Lemont esančio amerikiečių banko – įgavo pastaruoju laikotarpiu dar didesnės prasmės. Nukritus ilgalaikių paskolų palūkanų normoms, ieškodami kitos skolinimosi institucijos perfinansavimui, PLC vadovai kreipėsi į LF su pasiūlymu pasiskolinti apie milijoną dolerių maždaug 5 metams, siūlydami mokėti rinkoje nusistovėjusias palūkanų normas.

Po ilgų diskusijų LF Finansų komitetas pritarė tokiai investicijai, atverdamas duris tolimesniam šios organizacijos Direktorių tarybos diskusijai ir galimam pritarimui šiam neeiliniam, sakyčiau, net revoliuciniam projektui. Taip šių metų Trijų Karalių diena katalikų kalendoriuje žymima Sausio 6-oji tapo istorine – po keleto LF tarybos direktorių pasisakymų pereita prie tiesioginio balsavimo ir dauguma LF pareigūnų pritarė analogo neturinčiam stambiausios užjūrio lietuvių investicinės-finansinės organizacijos žingsniui – Finansų komiteto rekomendacija suteikti PLC 1.15 mln. dol. paskolą 5 metams.

Tuo tarpu jau vasario 10-ąją buvo pasirašyti visi su šiuo sandoriu susiję oficialūs dokumentai, paruošti minėto projekto iniciatoriaus, taip pat LF tarybos nario advokato Rimo Domanskio. Tikėsimės, toks sau lygių neturintis ,,dvigubos” paramos lietuvybei pavyzdys taps puikia pradžia tolimesniam užjūrio lietuviškų organizacijų bendradarbiavimui įvairiose srityse. O tiek LF, tiek PLC rėmėjai teigiamai įvertins siekį palaikyti abi pirmaujančias mūsų bendruomenės įstaigas šiuo nelengvu laiku.