flor

Tradicija tęsiasi

MEČYS ŠILKAITIS

Buvo laikai, kai tautinių šokių grupė ,,Audra” ruošdavo įspūdingus užgavėnių balius su linksma programa, spalvingais rūbais, kaukėmis ir tradicine dešrų, kopūstų kugelio ir vyno vakariene. Vieniems persikėlus gyventi kitur ar palikus šį žemiškąjį pasaulį, kitiems jau trūkstant jėgų, ,,Audra” baigė savo veiklą. Tačiau tos grupės likučiai nutarė tęsti tradiciją ir šiemet suruošė nors ne tokį didingą, tačiau labai linksmą vakarą. Originalių kaukių ir rūbų buvo ne per daugiausiai, tačiau parado metu buvo įteiktos trys premijos: ,,Renesanso porai”, ,,Karalienei Elžbietai” ir ,,Kleopatrai” su ilgais žaliais plaukais, papuoštais povo plunksnomis.

Klubo salė net iki pat durų buvo pripildyta vietinių ir svečių iš daugelio šiaurinių valstijų, kurie čia lanko savo giminaičius ar šiaip atostogauja žiemos metu. ,,Audros” vardu vakarą pradėjo Aldona Česnaitė, pastebėdama, kad jokia programa nėra paruošta, tačiau užtikrino gerą vakarienę ir gerą nuotaiką. Ji iškvietė grupę vyrų, kurie su baltomis prijuostėmis ir aukštomis virėjų kepurėmis, išklausę ,,instrukcijas” iš vyriausiojo ,,šefo”, griebėsi darbo. Vieni dalijo vyno butelius, kiti iš virtuvės mikliai nešė dideles lėkštes garuojančių kopūstų ir dešrų, kitų lėkštės puikavosi kugelio ,,kalnais”. Prasidėjo vakarienė su atitinkamais tostais prie kiekvieno stalo.

Pasibaigus vakarienei, ,,Carthy’s” orkestras pradėjo šokius su rožių tango. Ta, Silezijos vokiečių ,,Cathy’s” kapela, susidedanti iš akordeono, saksofono ir didelės triūbos, daugiausiai groja 40–50 metų melodijas. O kas iš mūsų jų nepažįsta? Visi jungėsi, kiek kas įmanė. Šokdami, vieni patyliai niūniuoja melodijas, kiti garsiau bando pritarti, treti – lyg užsisvajoję žiūri į lubas. O didžioji triūba nenuilstamai ir tiksliai duoda taktą.

Pirmosios pertraukos metu loterijos būdu buvo dalijamos dovanos. Loteriją, padedant keletai buvusių šokėjų, vedė irgi Aldona. Antrosios pertraukos metu, daliai žmonių išėjus į namus, gana didelė grupė likusiųjų susispietė dainai. Ir dainavo, kiek plaučiai leido. Tik kartais būdavo bėda, kad po poros posmų kai kurie jau nebeprisimindavo sekusių žodžių, tad griebdavosi kitos dainos.

Užgavėnės buvo atšvęstos puikiai ir linksmai. Jei dar liks ,,Audros” likučių, linkime jiems ir kitais metais suruošti panašų vakarėlį.

flor


flor
M. Šilkaičio nuotraukos.