Kūrybingus žmones kviečiame ,,pažaisti”


LAIMA APANAVIČIENĖ

Dailininkės Aušrinės Marcinkevičiūtės-Kerr pasiūlymas Čiurlionio galerijai – suruošti parodą, kurioje galėtų dalyvauti visi kūrybingi, nebūtinai meno studijas baigę žmonės, man pasirodė įdomus.
Tai kas tie kūrybingi žmonės? Anot teologo ir grafiko Holger Lahayne, „tie, kurie nori būti kūrybingi, privalo turėti kuo daugiau idėjų, ir, negana to, reikia, kad tos idėjos būtų tam tikros kokybės, kad atitiktų konkrečią problemą ar uždavinį. Tokius, kurie pilni kvailų ir netikusių idėjų, vadiname ne kūrybingais, o fantazuotojais. Kūrybiškai atliktas darbas mums visuomet kuo nors vertingas” (www.prizme.lt).

Jeigu paklausčiau, ar esate sutikę kūrybingų žmonių, tikriausiai nusijuoktumėte – kas jų nėra sutikęs? Aplinkui – tokių daugybė. Kiekvienas mūsų yra kūrybingas, tik vieni šią savybę esame labiau išvystę, kiti mažiau. Tačiau kiek daug žmonių neretai nedrįsta savo kūrybingumo parodyti viešumai. Tad Aušrinės pasiūlymas į parodą pakviesti ne tik menininkus man pasirodė viliojantis. Pasitarusios nutarėme paskelbti ,,žaidimo” taisykles ir laukti, kiek atsiras norinčių dalyvauti Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre, balandžio 27 d. atsidarysiančioje parodoje.

Kaip Aušrinei kilo mintis pasiūlyti tokią parodą? Aušrinė į tai atsako: ,,Dažnai galvoju apie tai, kodėl, besisukant įvykių ir nutikimų sraute, dažnam sunku susivokti, kaip atsitinka, kad staiga atsiduriame kažkur, kur visai nesitikime. Kodėl, pradėję eiti tėvų parodytu keliu, dažnai pasukame visai kita kryptimi? Koks netikėtai sutiktas žmogus ar įvykis apsprendžia mūsų minties eigą ir poelgį? Kokius priešus savyje turime įvardinti ir nugalėti (ar apgauti), kad pasiektume tą kelionės tašką, į kurį išsiruošėme?.. Todėl ir pagalvojau, kad būtų įdomu, jog dailininkai ir visi kiti kūrybingi žmonės pasidalintų savomis mintimis ir sugebėjimais, sukurdami meno darbą, kuris nelauktai, galbūt net ir pačiam kūrėjui, transformuotųsi į kitą gyvenimą.”

Kiekvienas mūsų turime dėvėtą rūbą, apavą ar galvos apdangalą, kuris mums mena mūsų praeitį ar kelia mums gražius ar liūdnus prisiminimus. Tad siūlome ,,pažaisti” su savo gyvenimą atgyvenusiais daiktais – sukurti iš jo meno kūrinį. Daiktas, sutikęs kūrėją, savo ,,gyvenimą” pasuks visai kita linkme. Darbai gali būti atlikti bet kokia vaizduojamojo ar taikomojo meno technika (tapyba, grafika, fotografija, mišri technika, visos tekstilės technikos rūšys, medis, metalas, keramika ir t. t.). Darbai gali būti 2D (kabinami ant sienos, išklotinės tipo, įrėminti) arba 3D (2 ar 3 dimensijų). O gal kūrybingos asmenybės, norėdamos tokiame kūrinyje parodyti savo gyvenimo kelią, pritaikys lietuvių liaudies pasakos motyvus? Tad griaukite stereotipus, išlaisvinkite jumyse glūdintį kūrybiškumą, pasitelkite vaizduotę ir sukurtą meno kūrinį atneškite į parodą. Kiekvienas gali tapti menininku!

Norinčius dalyvauti šiame ,,žaidime”, prašoma laikytis šių taisyklių:

*būti vyresni nei 18 metų;
*pristatyti tik vieną kūrinį;
*kūrinys turi būti atliktas ant dėvėto drabužio, apavo ar galvos apdangalo, arba kuriant turi būti panaudotos tų daiktų detalės;
*darbas turi būti paruoštas eksponavimui;
*parodos dalyviai patys užmoka darbo atsiuntimo ir parsiuntimo išlaidas;
*prie darbo pridėti 4” x 6” užrašą su autoriaus vardu, pavarde, darbo pavadinimu ir trumpu aprašymu (kaip kilo mintis, kodėl pasirinktas būtent tas daiktas ir t. t. )
*darbai galeriją turi pasiekti iki balandžio 15 d.

Dalyvio mokestis – 30 dol. Darbus ir registracijos čekius siųsti adresu: Lith. Ciurlionis Art Gallery, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, IL 60636).

Lauksime parodos dalyvių ir visų susidomėjusiųjų šiuo projektu atvykstant balandžio 27 d., penktadienį, 7:30 val. v. į Čiurlionio galeriją, kur vyks parodos ,,Transformuoti gyvenimai” atidarymas.

Visus susidomėjusius apie norą dalyvauti projekte (ir visais kitais klausimais) prašoma pranešti iki kovo 16 d. el. pašto adresu: ausrinekerr @comcast.net (Aušrinė Kerr) arba laimaa@hotmail.com (Laima Apanavičienė).